Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neuroetologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/052 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Neuroetologia
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Literatura:
Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Pyza
Prowadzący grup: Elżbieta Pyza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu podłoża procesów neurobiologicznych (K_W08), zna i rozumie neuronalne podłoże i mechanizmy zachowania zwierząt i ludzi (K_W15). Student rozumie literaturę z zakresu neurobiologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem krótkie teksty naukowe w języku angielskim (K_U05), wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury, internetu i masowych mediów, mającej odniesienie do neurobiologii (K_U06), potrafi posługiwać się elektronicznymi bazami danych, zawierającymi literaturę naukową (K_U07), wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł (K_U10). Student widzi potrzebę uczenia się przez całe życie i rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (K_K01), konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na podstawach empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów biologicznych (K_K05).

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny – 3 otwarte pytania problemowe.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Aktywność w czasie zajęć – odpowiedzi na zadawane pytania. Egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 20 godz.

Suma: 50 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

neurobiologia

Pełny opis:

Kurs jest wprowadzeniem w zagadnienia neuroetologii, dziedziny neurobiologii, która bada mechanizmy nerwowe zachowania się ludzi i zwierząt. Treść kursu: podstawy neurobiologii, rejestracja bodźców sensorycznych przez komórki receptorowe narządów zmysłów, przesyłanie i przetwarzanie informacji w mózgu, odbieranie sygnałów przez neurony motoryczne, sterowanie zachowaniem. W szczególności omawiany jest mechanizm rozpoznawania obiektów przez układ wzrokowy i inne układy zmysłów owadów, płazów, ptaków i ssaków oraz mechanizm zachowania lękowego i agresji u zwierząt i ludzi.

Literatura:

1. Sadowski B. (2001) - "Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt", Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. (2005) - "Mózg a za-chowania", Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Carew T.C. (2000)- "Behavioral Neurobiology: The cellular organization of natural behavior", Sinauer Associates, Inc.

4. Camhi J.M. (1984) -Neuroethology: Nerve cells and the natural behavior of animals", Sinauer Associates, Inc.

5. Delcomyn F. (1997) -"Foundations of Neurobiology",W.H. Freeman and Company.

6. Zigmond M.J., Bloom F.B., Landis S.C., Roberts J.L., Squire L.R. (1999) -"Fundamental Neuroscience", Academic Press.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.