Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neuropatologia i zwierzęce modele chorób neurodegeneracyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/057 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Neuropatologia i zwierzęce modele chorób neurodegeneracyjnych
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Setkowicz-Janeczko
Prowadzący grup: Krzysztof Janeczko, Zuzanna Setkowicz-Janeczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student rozumie możliwości i ograniczenia zastosowania eksperymentu w badaniach psychofizjologicznych i neuropsychologicznych na ludziach (K_W04, +++), rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk i procesów związanych z różnorakimi czynnościami mózgu (K_W05, ++), zna i rozumie zasady metodologii nauk przyrodniczych (K_W06, ++). Student biegle wykorzystuje aktualną literaturę naukową z zakresu neurobiologii w języku polskim i w języku angielskim (K_U04, +++), wykazuje krytycyzm w analizie i selekcji informacji z literatury naukowej, internetu a szczególnie dostępnej w masowych mediach (K_U05, +++), wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł (K_U09, +++); potrafi przygotować wystąpienie ustne, dotyczące własnych prac badawczych, z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej (K_U10, +++).

Student widzi potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (K_K01, ++), potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie analizy swoich umiejętności, postaw i działań (K_K03, +++), rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy z zakresu neurobiologii i innych nauk przyrodniczych, także pod kątem jej zastosowań praktycznych (K_K06, +++)


Forma i warunki zaliczenia:

Oceniane jest samodzielne przygotowanie studenta do poszczególnych zajęć. Student potrafiący zintegrować wiedzę z ćwiczeń (konwersatorium) oraz nabytą samodzielnie przystępuje do egzaminu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ćwiczenia (konwersatorium): dyskusja o charakterze interdyscyplinarnym.

Wykład: egzamin


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godz.

Udział w ćwiczeniach (konwersatorium): 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń (konwersatorium): 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Suma: 100 godz.


Literatura:

Literatura ustalana na bieżąco z prowadzącymi zajęcia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.