Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie II rok - semestr II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/058L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II rok - semestr II
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Lewandowski
Prowadzący grup: Marian Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu seminarium student wykazuje się znajomością literatury naukowej oraz metod badawczych, związanych z wykonywaną pracą magisterską. Rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk i procesów leżących u podłoża różnorakich czynności mózgu (K_W05), zna i rozumie zasady metodologii stosowanej w badaniach neurobiologicznych (K_W06). Zna zasady planowania badań naukowych z zastosowaniem narzędzi i technik badawczych z zakresu neurobiologii (K_W09). Biegle wykorzystuje aktualną literaturę naukową z zakresu neurobiologii w języku polskim i w języku angielskim (K_U04), wykazuje krytycyzm w analizie i selekcji informacji z literatury naukowej, internetu a szczególnie dostępnej w masowych mediach (K_U05). Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski (K_U08). Potrafi sformułować uzasadnione sądy na podstawie informacji z różnych źródeł (K_U09). Potrafi przygotować wystąpienie ustne, dotyczące własnych prac badawczych, z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej w języku polskim i języku angielskim, dotyczące zagadnień szczegółowych z zakresu wykonywanej pracy magisterskiej (K_U10, K_U12). Potrafi planować pracę studentów przygotowujących prezentacje, w szczególności w zakresie przydziału obowiązków i zarządzania czasem, respektując zdanie innych członków zespołu (K_K02). Potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie analizy swoich umiejętności, postaw i działań (K_K03). Kieruje się zasadami etyki badań naukowych; wykazuje postawę krytyczną wobec plagiatu (K_K05).Forma i warunki zaliczenia:

Ocenianie ciągłe. Na zaliczenie składają się: treść i forma prezentacji poszczególnych referatów oraz udział w dyskusjach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Seminarium z prezentacjami multimedialnymi, połączone z dyskusją. Na podstawie własnych wyników badawczych oraz aktualnej literatury, wybranej w porozumieniu z prowadzącym każdy z uczestników kursu przygotowuje i wygłasza referaty.

Bilans punktów ECTS:

udział w seminarium: 60 godz.

przygotowanie prezentacji: 30 godz.

przygotowanie projektu: 10 godz.

przygotowanie pracy dyplomowej: 20 godz.

Suma: 120 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Neurobiologia, stacjonarne drugiego stopnia

Pełny opis:

Celem seminarium jest opanowanie umiejętności omawiania własnych wyników badawczych na szerszym tle istniejącej literatury. Na seminarium omawiane są wyniki uzyskane w trakcie wykonywania pracy magisterskiej oraz dane literaturowe, przedstawiane uczestnikom grupy seminaryjnej w postaci prezentacji multimedialnych.

Literatura:

Literatura ustalana na bieżąco z prowadzącym w zależności od tematu pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Lewandowski
Prowadzący grup: Marian Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu seminarium student wykazuje się znajomością literatury naukowej oraz metod badawczych, związanych z wykonywaną pracą magisterską. Rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk i procesów leżących u podłoża różnorakich czynności mózgu (K_W05), zna i rozumie zasady metodologii stosowanej w badaniach neurobiologicznych (K_W06). Zna zasady planowania badań naukowych z zastosowaniem narzędzi i technik badawczych z zakresu neurobiologii (K_W09). Biegle wykorzystuje aktualną literaturę naukową z zakresu neurobiologii w języku polskim i w języku angielskim (K_U04), wykazuje krytycyzm w analizie i selekcji informacji z literatury naukowej, internetu a szczególnie dostępnej w masowych mediach (K_U05). Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski (K_U08). Potrafi sformułować uzasadnione sądy na podstawie informacji z różnych źródeł (K_U09). Potrafi przygotować wystąpienie ustne, dotyczące własnych prac badawczych, z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej w języku polskim i języku angielskim, dotyczące zagadnień szczegółowych z zakresu wykonywanej pracy magisterskiej (K_U10, K_U12). Potrafi planować pracę studentów przygotowujących prezentacje, w szczególności w zakresie przydziału obowiązków i zarządzania czasem, respektując zdanie innych członków zespołu (K_K02). Potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie analizy swoich umiejętności, postaw i działań (K_K03). Kieruje się zasadami etyki badań naukowych; wykazuje postawę krytyczną wobec plagiatu (K_K05).Forma i warunki zaliczenia:

Ocenianie ciągłe. Na zaliczenie składają się: treść i forma prezentacji poszczególnych referatów oraz udział w dyskusjach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Seminarium z prezentacjami multimedialnymi, połączone z dyskusją. Na podstawie własnych wyników badawczych oraz aktualnej literatury, wybranej w porozumieniu z prowadzącym każdy z uczestników kursu przygotowuje i wygłasza referaty.

Bilans punktów ECTS:

udział w seminarium: 60 godz.

przygotowanie prezentacji: 30 godz.

przygotowanie projektu: 10 godz.

przygotowanie pracy dyplomowej: 20 godz.

Suma: 120 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Neurobiologia, stacjonarne drugiego stopnia

Pełny opis:

Celem seminarium jest opanowanie umiejętności omawiania własnych wyników badawczych na szerszym tle istniejącej literatury. Na seminarium omawiane są wyniki uzyskane w trakcie wykonywania pracy magisterskiej oraz dane literaturowe, przedstawiane uczestnikom grupy seminaryjnej w postaci prezentacji multimedialnych.

Literatura:

Literatura ustalana na bieżąco z prowadzącym w zależności od tematu pracy magisterskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.