Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt badawczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/059 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Projekt badawczy
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się:

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Błasiak
Prowadzący grup: Przemysław Bąbel, Marek Binder, Anna Błasiak, Tomasz Błasiak, Magdalena Chadzińska, Paweł Grzmil, Dorota Hoja-Łukowicz, Krzysztof Janeczko, Halszka Kontrymowicz-Ogińska, Michał Kuniecki, Marian Lewandowski, Agnieszka Nikiforuk, Gabriel Nowak, Elżbieta Pyza, Jan Rodriguez Parkitna, Zuzanna Setkowicz-Janeczko, Wojciech Solecki, Bernadeta Szewczyk, Mirosław Wyczesany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student zna zasady planowania badań z zastosowaniem narzędzi i technik badawczych z zakresu neurobiologii (K_W09). Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium (K_W11). Biegle wykorzystuje aktualną literaturę naukową z zakresu neurobiologii w języku polskim i w języku angielskim (K_U04). Potrafi zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego (K_U06). Wykazuje umiejętność napisania doniesienia naukowego w języku polskim i języku obcym na podstawie własnych prac badawczych (K_U11). Wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt, za pracę własną i innych oraz szanuje pracę wykonywaną przez innych (K_K04). Ma świadomość zagrożeń, powstających w związku ze stosowaniem technik badawczych i wykazuje odpowiedzialność na bezpieczeństwo pracy własnej i innych osób (K_K07).Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

zaliczenie

Metody dydaktyczne:

zajęcia laboratoryjne pod nadzorem opiekuna pracy magisterskiej

Bilans punktów ECTS:

zajęcia laboratoryjne pod nadzorem opiekuna: 15 godz.

samodzielne wykonywanie doświadczeń i pomiarów: 200 godz.

analiza danych doświadczalnych: 50 godz.

przygotowanie doniesienia naukowego: 35 godz.

Suma: 300 godz.Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

neurobiologia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wykonanie doświadczeń składających się na projekt badawczy stanowiący podstawę pracy magisterskiej i całościowe opracowanie ich wyników.

Pełny opis:
Literatura:

Literatura ustalana na bieżąco z opiekunem pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Błasiak
Prowadzący grup: Przemysław Bąbel, Marek Binder, Anna Błasiak, Tomasz Błasiak, Magdalena Chadzińska, Paweł Grzmil, Dorota Hoja-Łukowicz, Krzysztof Janeczko, Halszka Kontrymowicz-Ogińska, Michał Kuniecki, Marian Lewandowski, Agnieszka Nikiforuk, Gabriel Nowak, Elżbieta Pyza, Jan Rodriguez Parkitna, Zuzanna Setkowicz-Janeczko, Wojciech Solecki, Bernadeta Szewczyk, Mirosław Wyczesany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student zna zasady planowania badań z zastosowaniem narzędzi i technik badawczych z zakresu neurobiologii (K_W09). Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium (K_W11). Biegle wykorzystuje aktualną literaturę naukową z zakresu neurobiologii w języku polskim i w języku angielskim (K_U04). Potrafi zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego (K_U06). Wykazuje umiejętność napisania doniesienia naukowego w języku polskim i języku obcym na podstawie własnych prac badawczych (K_U11). Wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt, za pracę własną i innych oraz szanuje pracę wykonywaną przez innych (K_K04). Ma świadomość zagrożeń, powstających w związku ze stosowaniem technik badawczych i wykazuje odpowiedzialność na bezpieczeństwo pracy własnej i innych osób (K_K07).Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

zaliczenie

Metody dydaktyczne:

zajęcia laboratoryjne pod nadzorem opiekuna pracy magisterskiej

Bilans punktów ECTS:

zajęcia laboratoryjne pod nadzorem opiekuna: 15 godz.

samodzielne wykonywanie doświadczeń i pomiarów: 200 godz.

analiza danych doświadczalnych: 50 godz.

przygotowanie doniesienia naukowego: 35 godz.

Suma: 300 godz.Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

neurobiologia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wykonanie doświadczeń składających się na projekt badawczy stanowiący podstawę pracy magisterskiej i całościowe opracowanie ich wyników.

Pełny opis:
Literatura:

Literatura ustalana na bieżąco z opiekunem pracy magisterskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.