Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna II rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/073 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna II rok
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Błasiak
Prowadzący grup: Przemysław Bąbel, Marek Binder, Anna Błasiak, Tomasz Błasiak, Magdalena Chadzińska, Małgorzata Duda, Paweł Grzmil, Grzegorz Hess, Dorota Hoja-Łukowicz, Krzysztof Janeczko, Halszka Kontrymowicz-Ogińska, Michał Kuniecki, Marian Lewandowski, Tadeusz Marek, Agnieszka Nikiforuk, Elżbieta Pyza, Jan Rodriguez Parkitna, Zuzanna Setkowicz-Janeczko, Wojciech Solecki, Zbigniew Sołtys, Bernadeta Szewczyk, Mirosław Wyczesany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Przygotowanie i obrona pracy magisterskiej.


Student rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk i procesów związanych z różnorakimi czynnościami mózgu (K_W05) oraz zna i rozumie zasady metodologii nauk przyrodniczych (K_W06). Biegle wykorzystuje aktualną literaturę naukową z zakresu neurobiologii w języku polskim i w języku angielskim (K_U04), wykazuje krytycyzm w analizie i selekcji informacji z literatury naukowej, internetu a szczególnie dostępnej w masowych mediach (K_U05), zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski (K_U08), wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł (K_U09), potrafi przygotować wystąpienie ustne, dotyczące własnych prac badawczych, z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej (K_U10). Potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie analizy swoich umiejętności, postaw i działań (K_K03), kieruje się zasadami etyki badań naukowych; wykazuje postawę krytyczną wobec plagiatu (K_K05).


Forma i warunki zaliczenia:

Ocenie podlega zarówno treść jak i forma pracy magisterskiej. Po zaakceptowaniu przedstawionej pracy przez opiekuna oraz 1 recenzenta student przystępuje do egzaminu magisterskiego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Konsultacja naukowa

Bilans punktów ECTS:

konsultacje 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 90

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia 70

przygotowanie pracy dyplomowej 100

Suma: 270


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

neurobiologia

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do obrony pracy magisterskiej. Student, konsultując na bieżąco swoje poczynania z opiekunem, opracowuje dane doświadczalne, uzyskane w ramach doświadczeń przeprowadzanych w trakcie pracowni magisterskiej. Praca magisterska powinna składać się z następujących części: (1) strona tytułowa (wg podanego oddzielnie wzoru); (2) spis treści; (3) wykaz skrótów; (4) streszczenie; (5) abstrakt (w języku angielskim); (6) wstęp; (7) cel pracy; (8) materiały i metody; (9) wyniki; (10) dyskusja i wnioski; (11) piśmiennictwo według jednolitego schematu.

Literatura:

Literatura ustalana na bieżąco z opiekunem pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Błasiak
Prowadzący grup: Przemysław Bąbel, Marek Binder, Anna Błasiak, Tomasz Błasiak, Magdalena Chadzińska, Małgorzata Duda, Paweł Grzmil, Grzegorz Hess, Dorota Hoja-Łukowicz, Krzysztof Janeczko, Halszka Kontrymowicz-Ogińska, Michał Kuniecki, Marian Lewandowski, Tadeusz Marek, Agnieszka Nikiforuk, Elżbieta Pyza, Jan Rodriguez Parkitna, Zuzanna Setkowicz-Janeczko, Wojciech Solecki, Zbigniew Sołtys, Bernadeta Szewczyk, Mirosław Wyczesany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Przygotowanie i obrona pracy magisterskiej.


Student rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk i procesów związanych z różnorakimi czynnościami mózgu (K_W05) oraz zna i rozumie zasady metodologii nauk przyrodniczych (K_W06). Biegle wykorzystuje aktualną literaturę naukową z zakresu neurobiologii w języku polskim i w języku angielskim (K_U04), wykazuje krytycyzm w analizie i selekcji informacji z literatury naukowej, internetu a szczególnie dostępnej w masowych mediach (K_U05), zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski (K_U08), wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł (K_U09), potrafi przygotować wystąpienie ustne, dotyczące własnych prac badawczych, z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej (K_U10). Potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie analizy swoich umiejętności, postaw i działań (K_K03), kieruje się zasadami etyki badań naukowych; wykazuje postawę krytyczną wobec plagiatu (K_K05).


Forma i warunki zaliczenia:

Ocenie podlega zarówno treść jak i forma pracy magisterskiej. Po zaakceptowaniu przedstawionej pracy przez opiekuna oraz 1 recenzenta student przystępuje do egzaminu magisterskiego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Konsultacja naukowa

Bilans punktów ECTS:

konsultacje 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 90

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego zajęcia 70

przygotowanie pracy dyplomowej 100

Suma: 270


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

neurobiologia

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do obrony pracy magisterskiej. Student, konsultując na bieżąco swoje poczynania z opiekunem, opracowuje dane doświadczalne, uzyskane w ramach doświadczeń przeprowadzanych w trakcie pracowni magisterskiej. Praca magisterska powinna składać się z następujących części: (1) strona tytułowa (wg podanego oddzielnie wzoru); (2) spis treści; (3) wykaz skrótów; (4) streszczenie; (5) abstrakt (w języku angielskim); (6) wstęp; (7) cel pracy; (8) materiały i metody; (9) wyniki; (10) dyskusja i wnioski; (11) piśmiennictwo według jednolitego schematu.

Literatura:

Literatura ustalana na bieżąco z opiekunem pracy magisterskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.