Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Asymetria mózgu i lateralizacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/074 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Asymetria mózgu i lateralizacja
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wolski
Prowadzący grup: Piotr Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Zna w ogólnym zarysie historię badań oraz najważniejsze ustalenia naukowe dotyczące asymetrii mózgu ludzkiego i lateralizacji; rozumie znaczenie tych badań dla zrozumienia czynności psychicznych oraz różnic indywidualnych (K_W01+++). Rozumie możliwości i ograniczenia metod badawczych używanych w tych badaniach (K_W04++). Potrafi korzystać z literatury przedmiotu w języku polskim i angielskim (K_U04++, K_U05++); Potrafi pod opieką prowadzącego zaplanować i przeprowadzić proste badanie behawioralne oraz zinterpretować uzyskane wyniki (K_U06++, K_U08++). Potrafi zaprezentować wyniki swojej pracy w postaci ilustrowanego wystąpienia (K_U10++). Potrafi pracować zespołowo (K_K02++), rozumie potrzebę korzystania z bieżącej literatury naukowej i aktualizowania swojej wiedzy (K_K06++).

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i zaliczenie projektu.

warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest nie więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności, oraz ew. nadrobienie materiału 'straconego' w czasie nieobecności. Warunkiem zaliczenia projektu jest satysfakcjonujące zrealizowanie przypadającej na członka zespołu części pracy.

Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest poprawna odpowiedź na min. 60% pytań testowych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena projektów na podstawie rozmowy z uczestnikami, oraz treści i formy prezentacji.

Egzamin testowy dotyczący problematyki kursu,


Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładzie (obowiązkowy): 15 godz.

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń: 6 godz.

Praca nad projektem

- zgromadzenie i przeczytanie literatury fachowej: 8 godz.

- przygotowanie projektu (poza zajęciami): 5 godz.

- realizacja projektu: 5 godz.

- analiza wyników: 2 godz.

- przygotowanie sprawozdania (prezentacji): 5 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 14 godz.

Suma: 75 godz.


Pełny opis:

Spis zagadnień:

Początki nowoczesnej neuropsychologii - XIX wieczny spór lokalizacjonistów z antylokalizacjonistami; odkrycie ośrodka mowy, a zarazem asymetrii czynnościowej mózgu. Lewa półkula jako ośrodek wyższych czynności psychicznych

Operacje rozszczepienia mózgu (split-brain) - rozkwit zainteresowania problematyką asymetrii czynnościowej mózgu; implikacje dla rozumienia świadomości, woli.

Metody i techniki badawcze stosowane w badaniach nad asymetrią czynnościową mózgu.

Poszukiwanie zasady definiującej różnice międzypółkulowe. Czy taka zasada w ogóle istnieje? Kwestia systemowych właściwości półkul mózgowych.

Asymetrie anatomiczne i czynnościowe - od miękkich interpretacji do twardych faktów: mowa, kontrola ruchu, uwaga przestrzenna; różne skutki czynnościowe prawo- i lewo- stronnych uszkodzeń ogniskowych mózgu.

Lateralizacja i preferencje stronne ze szczególnym uwzględnieniem ręczności.

Filo- i ontogeneza asymetrii czynnościowych i anatomicznych.

Funkcje spoidła wielkiego, natura interakcji półkulowych.

Literatura:

1. Springer, S.P. Deutsch G, (2004) Lewy mózg, prawy mózg. Z perspektywy neurobiologii poznawczej. W-wa: Prószyński i S-ka

2. Grabowska A. Lateralizacja funkcji psychicznych w mózgu człowieka. W: T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka (Red.), Mózg a zachowanie. PWN, Warszawa, 2005; 443-488.

Wolski, P. (2005) Trzy sigma. Współpraca półkul mózgowych w prostej integracji wzrokowo-ruchowej. Badania chronometryczne. Kraków: Wydawnictwo UJ.

3. Wolski, P. (2010) W stronę biopsychologicznej koncepcji osobowości. Jak wyjść poza naiwny monizm starej i nowej frenologii? W: A. Tokarz (red.). Wielkie teorie osobowości – Koniec czy początek. Towarzywstwo przyjaciół nauk KUL. Lublin

dodatkowo: literatura uzupełniająca do poszczególnych tematów, szczegółowa lista zostanie ustalona zależnie od bieżących potrzeb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wolski
Prowadzący grup: Piotr Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Zna w ogólnym zarysie historię badań oraz najważniejsze ustalenia naukowe dotyczące asymetrii mózgu ludzkiego i lateralizacji; rozumie znaczenie tych badań dla zrozumienia czynności psychicznych oraz różnic indywidualnych (K_W01+++). Rozumie możliwości i ograniczenia metod badawczych używanych w tych badaniach (K_W04++). Potrafi korzystać z literatury przedmiotu w języku polskim i angielskim (K_U04++, K_U05++); Potrafi pod opieką prowadzącego zaplanować i przeprowadzić proste badanie behawioralne oraz zinterpretować uzyskane wyniki (K_U06++, K_U08++). Potrafi zaprezentować wyniki swojej pracy w postaci ilustrowanego wystąpienia (K_U10++). Potrafi pracować zespołowo (K_K02++), rozumie potrzebę korzystania z bieżącej literatury naukowej i aktualizowania swojej wiedzy (K_K06++).

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i zaliczenie projektu.

warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest nie więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności, oraz ew. nadrobienie materiału 'straconego' w czasie nieobecności. Warunkiem zaliczenia projektu jest satysfakcjonujące zrealizowanie przypadającej na członka zespołu części pracy.

Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest poprawna odpowiedź na min. 60% pytań testowych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena projektów na podstawie rozmowy z uczestnikami, oraz treści i formy prezentacji.

Egzamin testowy dotyczący problematyki kursu,


Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładzie (obowiązkowy): 15 godz.

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń: 6 godz.

Praca nad projektem

- zgromadzenie i przeczytanie literatury fachowej: 8 godz.

- przygotowanie projektu (poza zajęciami): 5 godz.

- realizacja projektu: 5 godz.

- analiza wyników: 2 godz.

- przygotowanie sprawozdania (prezentacji): 5 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 14 godz.

Suma: 75 godz.


Pełny opis:

Spis zagadnień:

Początki nowoczesnej neuropsychologii - XIX wieczny spór lokalizacjonistów z antylokalizacjonistami; odkrycie ośrodka mowy, a zarazem asymetrii czynnościowej mózgu. Lewa półkula jako ośrodek wyższych czynności psychicznych

Operacje rozszczepienia mózgu (split-brain) - rozkwit zainteresowania problematyką asymetrii czynnościowej mózgu; implikacje dla rozumienia świadomości, woli.

Metody i techniki badawcze stosowane w badaniach nad asymetrią czynnościową mózgu.

Poszukiwanie zasady definiującej różnice międzypółkulowe. Czy taka zasada w ogóle istnieje? Kwestia systemowych właściwości półkul mózgowych.

Asymetrie anatomiczne i czynnościowe - od miękkich interpretacji do twardych faktów: mowa, kontrola ruchu, uwaga przestrzenna; różne skutki czynnościowe prawo- i lewo- stronnych uszkodzeń ogniskowych mózgu.

Lateralizacja i preferencje stronne ze szczególnym uwzględnieniem ręczności.

Filo- i ontogeneza asymetrii czynnościowych i anatomicznych.

Funkcje spoidła wielkiego, natura interakcji półkulowych.

Literatura:

1. Springer, S.P. Deutsch G, (2004) Lewy mózg, prawy mózg. Z perspektywy neurobiologii poznawczej. W-wa: Prószyński i S-ka

2. Grabowska A. Lateralizacja funkcji psychicznych w mózgu człowieka. W: T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka (Red.), Mózg a zachowanie. PWN, Warszawa, 2005; 443-488.

Wolski, P. (2005) Trzy sigma. Współpraca półkul mózgowych w prostej integracji wzrokowo-ruchowej. Badania chronometryczne. Kraków: Wydawnictwo UJ.

3. Wolski, P. (2010) W stronę biopsychologicznej koncepcji osobowości. Jak wyjść poza naiwny monizm starej i nowej frenologii? W: A. Tokarz (red.). Wielkie teorie osobowości – Koniec czy początek. Towarzywstwo przyjaciół nauk KUL. Lublin

dodatkowo: literatura uzupełniająca do poszczególnych tematów, szczegółowa lista zostanie ustalona zależnie od bieżących potrzeb

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.