Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy immunologii z wprowadzeniem do neuroimmunologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/086 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Podstawy immunologii z wprowadzeniem do neuroimmunologii
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Chadzińska
Prowadzący grup: Magdalena Chadzińska, Joanna Homa, Krzysztof Rakus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Forma i warunki zaliczenia:

• egzamin pisemny

• 2 kolokwia

• ćwiczenia praktyczne i sprawozdania

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych

Praktyczne zajęcia laboratoryjne i zajęcia komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania


Bilans punktów ECTS:

wykład 15

ćwiczenia 20

przygotowanie raportu 10

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do sprawdzianu 10

Łączny nakład pracy studenta 77

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

neurobiologia

Pełny opis:

Podstawy funkcjonowania układu odpornościowego: odporność wrodzona a odporność nabyta; adaptacyjny charakter reakcji odpornościowych.

Mechanizmy odporności wrodzonej; odczyn zapalny; funkcje cytokin.

Pamięć i specyfika reakcji immunologicznych z udziałem limfocytów i przeciwciał; zalety i wady.

Komórki immunokompetentne; narządy limfatyczne centralne i obwodowe; "szkolenie" i krążenie limfocytów; interakcje komórek zaangażowanych w odporność.

Receptory wiążące antygen: receptory PRR (w tym TLR), receptory TCR i BCR (Ig).

Odporność przeciwzakaźna; szczepienia profilaktyczne i terapeutyczne; surowice odpornościowe.

Regionalna odpowiedź immunologiczna: układ immunologiczny błon śluzowych (MALT) i układ immunologiczny skóry (SALT).

Nadwrażliwość; Autoimmunizacja.

Przeszczepy; dobór dawców

Zespół chorobowy; rola cytokin w regulacji odporności.

Istota współdziałania układu odpornościowego z neuroendokrynnym.

Ewolucja powiązań immuno-neuroendokrynnych.

Literatura:

Literatura podstawowa

Lydyard P.M., Whelan A., Fanger M.W. Immunologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa, 2005.

Ptak W., Ptak M., Szczepanik M. Podstawy Immunologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

Playfair J.H.L., Chain B.M. Immunologia w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T. Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.