Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neurobiologia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/087 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Neurobiologia rozwoju
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Górska-Andrzejak
Prowadzący grup: Jolanta Górska-Andrzejak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student rozumie mechanizmy różnicowania i determinacji komórek nerwowych tj. mechanizmy rozwoju układu nerwowego na poziomie komórkowym (K_W10++) i molekularnym (K_W01+). Student potrafi podać przykłady metod badawczych wykorzystywanych w badaniach nad rozwojem układu nerwowego i umie zilustrować działanie mechanizmów rozwoju układu nerwowego konkretnymi przykładami eksperymentalnymi (K_W08+, K_W21+). Student wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł (K_U10+), uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany (K_U13). Student konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na podstawach empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów biologicznych (K_K05+), wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy kierunkowej (K_K07+).

Forma i warunki zaliczenia:

Do egzaminu jest dopuszczony każdy student, który przystępuje do egzaminu w ustalonym terminie. Na zaliczenie należy uzyskać min. 60% punktów. Forma pytań zróżnicowana: a) pytania testowe, b) krótkie pytania wymagające wstawienia jednego słowa lub jednego zdania (tzw. dziurawce) c) dwa pytania opisowe wymagające dłuższej odpowiedzi (do 400 słów).

Sposób oceny:

60% - 3.0

70% - 3.5

75% - 4.0

85% - 4.5

90% - 5.0Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny.Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - wykład problemowy, dyskusja dydaktycznaBilans punktów ECTS:

wykład 30

studiowanie literatury

(wskazanej przez prowadzącego zajęcia) 15

samodzielna nauka

(dotycząca treści poruszanych na zajęciach) 9

poznanie terminologii obcojęzycznej 2

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 2

konsultacje 2

Suma 90

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

neurobiologia

Pełny opis:

Główne aspekty rozwoju układu nerwowego na poziomie komórkowym, na przykładach zwierząt kręgowych i bezkręgowych. Wczesne etapy rozwoju: indukcja układu nerwowego i specyfikacja komórek nerwowych na tle embriogenezy, powstawanie wzoru przednio-tylnej i grzbieto-brzusznej osi neuronalnej, zagadnienia proliferacji, determinacji i różnicowania regionalnego w rozwijającym się układzie nerwowym; analiza linii komórkowych; migracja neuronalna. Dalsze etapy rozwoju układu nerwowego: aktywność stożków wzrostu komórek nerwowych, rozrost wypustek i odnajdywanie drogi przez wzrastające aksony, interakcje pomiędzy komórkami nerwowymi, synaptogeneza i plastyczność rozwojowa, wpływ czynników wzrostu (neurotrofin) na neurony, zaprogramowana śmierć komórkowa (apoptoza).

Literatura:

Literatura podstawowa:

D. H.Sanes, W. A. Harris, T. A. Reh, “Development of the nervous system”, Academic Press: San Diego, 2006

Literatura uzupełniająca:

Lewis Wolpert et al., “Principles of Development”, Oxford University Press, 2002

Scott F. Gilbert,”Developmental biology”, Sinauer Associates, Inc. 2000

R.M. Twyman (przekład zbiorowy pod redakcją J. Klaga),„Krótkie wykłady. Biologia rozwoju”.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

A. Longstaff (przekład zbiorowy pod redakcją A. Wróbla),„Krótkie wykłady. Neurobiologia”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

H. Krzanowska i W. Sokół –Misiak, „Molekularne mechanizmy rozwoju zarodkowego”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Górska-Andrzejak
Prowadzący grup: Jolanta Górska-Andrzejak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student rozumie mechanizmy różnicowania i determinacji komórek nerwowych tj. mechanizmy rozwoju układu nerwowego na poziomie komórkowym (K_W10++) i molekularnym (K_W01+). Student potrafi podać przykłady metod badawczych wykorzystywanych w badaniach nad rozwojem układu nerwowego i umie zilustrować działanie mechanizmów rozwoju układu nerwowego konkretnymi przykładami eksperymentalnymi (K_W08+, K_W21+). Student wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł (K_U10+), uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany (K_U13). Student konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na podstawach empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów biologicznych (K_K05+), wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy kierunkowej (K_K07+).

Forma i warunki zaliczenia:

Do egzaminu jest dopuszczony każdy student, który przystępuje do egzaminu w ustalonym terminie. Na zaliczenie należy uzyskać min. 60% punktów. Forma pytań zróżnicowana: a) pytania testowe, b) krótkie pytania wymagające wstawienia jednego słowa lub jednego zdania (tzw. dziurawce) c) dwa pytania opisowe wymagające dłuższej odpowiedzi (do 400 słów).

Sposób oceny:

60% - 3.0

70% - 3.5

75% - 4.0

85% - 4.5

90% - 5.0Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny.Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - wykład problemowy, dyskusja dydaktycznaBilans punktów ECTS:

wykład 30

studiowanie literatury

(wskazanej przez prowadzącego zajęcia) 15

samodzielna nauka

(dotycząca treści poruszanych na zajęciach) 9

poznanie terminologii obcojęzycznej 2

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 2

konsultacje 2

Suma 90

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

neurobiologia

Pełny opis:

Główne aspekty rozwoju układu nerwowego na poziomie komórkowym, na przykładach zwierząt kręgowych i bezkręgowych. Wczesne etapy rozwoju: indukcja układu nerwowego i specyfikacja komórek nerwowych na tle embriogenezy, powstawanie wzoru przednio-tylnej i grzbieto-brzusznej osi neuronalnej, zagadnienia proliferacji, determinacji i różnicowania regionalnego w rozwijającym się układzie nerwowym; analiza linii komórkowych; migracja neuronalna. Dalsze etapy rozwoju układu nerwowego: aktywność stożków wzrostu komórek nerwowych, rozrost wypustek i odnajdywanie drogi przez wzrastające aksony, interakcje pomiędzy komórkami nerwowymi, synaptogeneza i plastyczność rozwojowa, wpływ czynników wzrostu (neurotrofin) na neurony, zaprogramowana śmierć komórkowa (apoptoza).

Literatura:

Literatura podstawowa:

D. H.Sanes, W. A. Harris, T. A. Reh, “Development of the nervous system”, Academic Press: San Diego, 2006

Literatura uzupełniająca:

Lewis Wolpert et al., “Principles of Development”, Oxford University Press, 2002

Scott F. Gilbert,”Developmental biology”, Sinauer Associates, Inc. 2000

R.M. Twyman (przekład zbiorowy pod redakcją J. Klaga),„Krótkie wykłady. Biologia rozwoju”.Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003

A. Longstaff (przekład zbiorowy pod redakcją A. Wróbla),„Krótkie wykłady. Neurobiologia”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

H. Krzanowska i W. Sokół –Misiak, „Molekularne mechanizmy rozwoju zarodkowego”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.