Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewolucja układu nerwowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/093 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ewolucja układu nerwowego
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Sołtys
Prowadzący grup: Zbigniew Sołtys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Poznanie aktualnej wiedzy na temat mechanizmów i przebiegu ewolucji systemu nerwowego

Efekty kształcenia:

wiedza:

opisuje budowę i rozwój osobniczy somatycznego i autonomicznego układu nerwowego kręgowców (K_W10 : P1A_W04; P1A_W05)

rozumie znaczenie procesów ewolucyjnych w rozwoju filogenetycznym układu nerwowego (K_W12 : P1A_W04; P1A_W05)

zna neurobiologiczne podłoże funkcji poznawczych mózgu i emocji (K_W01; P2A_W01, P2A_W04; P2A_W05)

zna molekularne podłoże interakcji układu nerwowego z innymi układami organizmu (K_W03; P2A_W01, P2A_W04; P2A_W05)

zna i rozumie zasady metodologii nauk przyrodniczych (K_W06, P2A_W02)Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny, zestaw 5 pytań otwartych, ocena wypadkowa jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych za odpowiedzi na poszczególne pytania.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny, student powinien wykazać się znajomością kierunków rozwoju ewolucyjnego systemu nerwowego kręgowców, powinien znać podobieństwa i różnice w budowie i mechanizmach działania wybranych narządów zmysłów u kręgowców i bezkręgowców, powinien umieć określic podstawowe różnice w budowie i funkcjonowaniu mózgu człowieka innych ssaków naczelnych.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

wykład połączony z prezentacją multimedialną

e-learning


Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach 30 h

przygotowanie do zaliczenia 60 h

Suma 90 hGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

neurobiologia

Pełny opis:

• komunikacja chemiczna u jednokomórkowców

• prymitywne systemy nerwowe

• systemy nerwowe bezkręgowców i kręgowców - analiza porównawcza

• ewolucja neurotransmisji

• ewolucja percepcji: zmysły chemiczne

• ewolucja percepcji: wzrok

• komunikacja akustyczna i ewolucja języka

• mózgi ssaków, encefalizacja, inteligencja

• ewolucja pamięci

• powstanie świadomości

Literatura:

Streszczenia wykładów z aktualną bibliografią są dostępne na stronie: http://www.zn.binoz.uj.edu.pl/dydaktyka/eun

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.