Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obrazowanie wnętrza organizmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBt-BT202 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Obrazowanie wnętrza organizmu
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Elas, Wojciech Froncisz
Prowadzący grup: Wojciech Froncisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student, który zaliczył kurs:

1)zna podstawy funkcjonowania neuronu, tkanki nerwowej, mózgu; zna metody badawcze wykorzystywane w badaniach mózgu i percepcji [BFK_W29; P1A_W04; P2A_W04]


2)rozumie istotę zjawiska rezonansu magnetycznego (NMR,EPR) i zasady jego wykorzystania w metodach obrazowania układów biologicznych [BFK_W27; P2A_W07;X2A_W03;X2A_W05]


3)zna podstawy fizyczne takich metod jak radiografia projekcyjna, tomografia komputerowa, ultrasonografia; obrazowanie w medycynie nuklearnej, obrazowanie metodą anihilacji pozytonów [BFK_W32; P2A_W01;

X2A_W05 ]

4)potrafi ze zrozumieniem przeczytać specjalistyczne publikacje w jęz. polskim i angielskim dotyczące metod biofizycznych stosowanych w technikach obrazowania oraz krytycznie ustosunkować się do popularnonaukowej prezentacji tych zagadnień prezentowanej w środkach masowego przekazu [BFK-U11; BK_K06 ]


Wymagania wstępne:

zaliczenie kursu "Biofizyka"

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin testowy

Zaliczenie testu na pozytywną ocenę wymaga co najmniej 50% dobrych odpowiedzi


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

opanowanie materiału przekazanego na wykładach sprawdzane jest w formie egzaminu testowego

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną.

Bilans punktów ECTS:

Aktywność: Nakład pracy:

Udział w wykładach 30 godzin

Przygotowanie się do testu zaliczeniowego

-praca własna 50 godzin

SUMA GODZIN 80 godzin


Skrócony opis:

podstawy fizyczne obrazowania wnętrza człowieka, radiografia projekcyjna, tomografia komputerowa, obrazowanie w medycynie nuklearnej, obrazowanie metodą anihilacji pozytonów, ultrasonografia, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego.

Pełny opis:

Rozwinięte w ostatnich latach metody badawcze pozwalają˛ na obserwację procesów fizjologicznych, biochemicznych i biofizycznych we wnętrzu żywego, nienaruszonego organizmu. Jak to jest robione, co obserwujemy, jakie są ograniczenia - to główne problemy, które będą poruszane na wykładzie. Szczególny nacisk będzie położony na badania mózgu człowieka pozwalające na lepsze zrozumienie jego funkcjonowania. W kursie zostaną przedstawione ogólne zasady obrazowania oraz omówione następujące metody: obrazowanie radiograficzne w tym tomografia komputerowa , obrazowanie w medycynie nuklearnej włączając metody anihilacji pozytonów, ultrasonografia oraz obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego.

Literatura:

1.Medical Imaging Signals and Systems, Jerry L. Prince i Jonathan M. Links Pearson Prentice Hall 2006

2.Obrazowanie Biomedyczne, tom 8 serii Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, pod redakcją Macieja Nałęcza, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, W-wa 2003

3.Biofizyka, Podręcznik dla studentów pod redakcją Feliksa Jaroszyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL , W-wa 2001

4.Radiologia, Diagnostyka obrazowa Rtg, KT, USG, MR i medycyna nuklearna, Bogdan Pruszyński, PZWL, 2005

5.Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, A. Z. Hrynkiewicz i E. Rokita, Wydawnistwo Naukowe PWN, 2000

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.