Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBt-BT241 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Wstęp do biotechnologii
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: Przedmioty dla programu WBBB-0012-1SO - Biotechnologia 1 stopnia ( obowiązkowe 1 rok 2020/21))
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Bonar
Prowadzący grup: Emilia Bonar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta pierwszego roku z podstawową wiedzą dotyczącą biotechnologii jako szerokiej, interdyscyplinarnej dziedziny. Zapoznanie z kierunkami zastosowań biotechnologii, historią jej rozwoju, przebiegiem uniwersalnego procesu hodowli i biosyntezy i charakterystyką elementów procesu (np. materiału mikrobiologicznego, podłóż hodowlanych). Zapoznanie z rodzajami i technikami hodowli (powierzchniowe, wgłębne, okresowe, ciągłe, kombinowane).

Efekty kształcenia:

Student posiada podstawową wiedzę na temat: historii rozwoju biotechnologii, interdyscyplinarności biotechnologii, mikroorganizmach stosowanych w procesach biotechnologicznych, technikach stosowanych w hodowlach drobnoustrojów, realizacji procesów biotechnologicznych, zna podstawowe praktyczne zastosowania procesów biotechnologicznych.

[ BT1K_W20, P1A_W08 ] posiada uporządkowaną wiedzę na temat przemysłowych procesów biotechnologicznych, w tym procesów wykorzystujących mikroorganizmy oraz procesów służących ochronie środowiska

[K_K03, P1A_K04] jest świadomy, że biotechnologia niesie za sobą dylematy bioetyczne i jest przygotowany na ich dostrzeganie i konieczność samodzielnego ich rozstrzygania


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenia w formie testu jednokrotnego wyboru

warunki zaliczenia : uzyskanie określonej z góry liczby punktów na zaliczeniu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Po zakończeniu zajęć: końcowe zaliczenie pisemne w formie testu jednokrotnego wyboru.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

metody podające (wykład informacyjny),

metody eksponujące (film, ekspozycja),


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 20 h

Przygotowanie do egzaminu - 30 h

w sumie: 50 h = 2 pkt ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Biotechnologia nauka interdyscyplinarna (technologie, dziedziny przemysłowych zastosowań, kierunki działania i rozwoju biotechnologii). Rys historyczny rozwoju biotechnologii. Uniwersalny proces biotechnologiczny (charakterystyka, przebieg, operacje podstawowe i rodzaje procesów). Procesy hodowli i biosyntezy (warunki operacyjne, charakterystyka materiału mikrobiologicznego, podłoża hodowlane). Mikroorganizmy o znaczeniu przemysłowym (charakterystyka, cechy użytkowe, izolacja, selekcja i przechowywanie, doskonalenie i stabilizacja technologicznych cech mikroorganizmów).Wzrost drobnoustrojów: nieograniczony i ograniczony. Modele procesów biosyntezy mikrobiologicznej (wzrost, a tworzenie produktów metabolizmu). Charakterystyka hodowli metodą powierzchniową i wgłębną. Klasyfikacja technik hodowli drobnoustrojów (okresowa, ciągła, kombinowana).

Pełny opis:

Biotechnologia nauka interdyscyplinarna (technologie, dziedziny przemysłowych zastosowań, kierunki działania i rozwoju biotechnologii). Rys historyczny rozwoju biotechnologii. Uniwersalny proces biotechnologiczny (charakterystyka, przebieg, operacje podstawowe i rodzaje procesów). Procesy hodowli i biosyntezy (warunki operacyjne, charakterystyka materiału mikrobiologicznego, podłoża hodowlane). Mikroorganizmy o znaczeniu przemysłowym (charakterystyka, cechy użytkowe, izolacja, selekcja i przechowywanie, doskonalenie i stabilizacja technologicznych cech mikroorganizmów).Wzrost drobnoustrojów: nieograniczony i ograniczony. Modele procesów biosyntezy mikrobiologicznej (wzrost, a tworzenie produktów metabolizmu). Charakterystyka hodowli metodą powierzchniową i wgłębną. Klasyfikacja technik hodowli drobnoustrojów (okresowa, ciągła, kombinowana).

Literatura:

1. J. Fiedurek, Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych UMCS 2004 ISBN: 83-227-2226-5

2. Podstawy biotechnologii. Ratledge Colin, Kristiansen Bjorn ISBN: 978-83-01-16541-3. Wyd. Naukowe PWN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.