Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badanie DNA dla celów sądowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBt-ZZ01 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Badanie DNA dla celów sądowych
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Branicki
Prowadzący grup: Wojciech Branicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student:

• posiada podstawową wiedzę z zakresu genetyki klasycznej [BT1K_W12],

• ma uporządkowaną wiedzę z zakresu genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej, niezbędną do stosowania współczesnych narzędzi biotechnologii [BT1K_W13].


UMIEJĘTNOŚCI

Student:

• potrafi wskazać metody i techniki właściwe do rozwiązania standardowych zagadnień związanych z biotechnologią [BT1K_U01].


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

• rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach swoim i innych osób [BT1K_K04].

Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu z genetyki ogólnej lub genetyki człowieka.

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczeniowe, min. 50 procent prawidłowych odpowiedzi.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium zaliczeniowe- Kolokwium w formie testowej i kilku krótkich pytań opisowych.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 30 godzin

Przygotowania do egzaminu: 20 godzin

SUMA GODZIN: 50 godzin

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

30 godz. wykładów.

Skrócony opis:

Kurs ukazuje współczesne możliwości analizy polimorfizmu DNA w kryminalistyce. Przedstawia znaczenie badań identyfikacyjnych w naukach sądowych. Omawia metody badawcze stosowane w laboratorium sądowym i rodzaje stosowanych markerów. Wyjaśnia złożoność interpretacji wyników analizy DNA w śladach biologicznych i sygnalizuje kwestie oceny wartości dowodu z badania DNA.

Pełny opis:

Rola nauk sądowych we współczesnym wymiarze sprawiedliwości. Rodzaje polimorfizmu genetycznego. Biologia sekwencji mikrosatelitarnego DNA. Miejsce zdarzenia kryminalnego, ujawnianie i zabezpieczanie śladów biologicznych. Proces analizy DNA w laboratorium sądowym, automatyzacja procesu analizy genetycznej dla celów identyfikacyjnych. Rejestry profili DNA. Dodatkowe markery genetyczne w badaniach identyfikacyjnych człowieka – chromosomy płci i DNA mitochondrialny. Sprawy przestępstw na tle seksualnym. Badania genetyczne szczątków ludzkich. Badania identyfikacyjne materiału nie-pochodzącego od człowieka. Wartość dowodowa wyniku z badania DNA. Pokrewieństwo badanych w sprawach kryminalnych i dochodzenie spornego ojcostwa. Zapewnienie jakości badań w laboratorium sądowym. Łączenie dowodów i zastosowanie sieci bayesowskich w naukach sądowych. Możliwości analizy pochodzenia etnicznego. Badania nad determinacją cech złożonych w aspekcie sądowym. Genetyka pigmentacji i możliwości predykcji cech pigmentacyjnych.

Literatura:

1. Wójcikiewicz J. (red.). Ekspertyza sądowa. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Wyd. II (2007).

2. Branicki W., Wolańska-Nowak P., Kupiec T. Badania DNA dla celów sądowych. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych (2008).

3. Butler J. Forensic DNA Typing, Second Edition: Biology, Technology, and Genetics of STR Markers. Academic Press; 2 edition (2005).

Uwagi:

Kurs ma na celu pokazanie praktycznych aspektów analizy polimorfizmu DNA.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.