Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Surface Chemistry of Solids

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CF-CN22-18 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Surface Chemistry of Solids
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kotarba
Prowadzący grup: Paweł Bernard, Paweł Stelmachowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

CH2_W01: Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu chemii powierzchni

CH2_W02: Student posiada pełną świadomość o specyfice powierzchni materiałów katalitycznych i pułapkach związanych z przedstawianiem powierzchni jako przecięcie kryształu idealnego

CH2_W03: Student posiada wiedzę z zakresu zmian właściwości powierzchni materiału krystalicznego pod wpływem adsorpcji/reakcji katalitycznej

W zakresie umiejętności:

CH2_U01: Student posiada umiejętność właściwego wykorzystania specjalistycznej literatury z zakresu chemii powierzchni materiałów i katalizy heterogenicznej, z uwzględnieniem aktualnej literatury anglojęzycznej

CH2_U02: Student potrafi uporządkować i usystematyzować zdobytą wiedzę odnoszącą się do reaktywności powierzchni materiałów krystalicznych

CH2_U03: Student posiada umiejętność stosowania zaawansowanego aparatu terminologicznego z zakresu chemii powierzchni materiałów i katalizy w języku angielskim oraz analizy zagadnień związanych z tym tematem

W zakresie kompetencji:

CH2_K01: Student jest przygotowany do aktywnego udziału w dyskusji na temat roli chemii powierzchni materiałów, reakcji powierzchniowych i katalizy m.in. w przemyśle chemicznym i ochronie środowiska

CH2_K02: Student potrafi wyznaczyć kierunki dalszych samodzielnych studiów związanych z chemią powierzchni materiałów i katalizą heterogeniczną

Forma i warunki zaliczenia:

elementy PBL

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH2_W01: egzamin - test

CH2_W02: egzamin - test

CH2_W03: egzamin - test

W zakresie umiejętności:

CH2_U01: przygotowanie i prezentacja wystąpienia na zadany temat

CH2_U02: przygotowanie i prezentacja wystąpienia na zadany temat

CH2_U03: przygotowanie i prezentacja wystąpienia na zadany temat

W zakresie kompetencji:

CH2_K01: dyskusja w czasie zajęć

CH2_K02: dyskusja w czasie zajęć

Metody dydaktyczne:

metody podające-wykład informacyjny

metody podające-prezentacje multimedialne

metody problemowe-wykład problemowy

metody problemowe-klasyczna metoda problemowa

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 15 godz. Przygotowanie do egzaminu oraz obecność na egzaminie - 15 godz. Łączny nakład pracy studenta: 30 godz., co odpowiada 1 punktowi ECTS.

Skrócony opis:

Charakterystyka różnych aspektów reaktywności powierzchni ciał stałych. Tematyka związana m.in. z rekonstrukcją powierzchni, właściwościami elektronowymi, adsorpcją, właściwościami katalitycznymi i powierzchnią biomateriałów. Część zajęć prowadzona z wykorzystaniem metodyki PBL.

Pełny opis:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Literatura:

Literatura obowiązkowa

G. Somorjai, “Introduction to Surface Chemistry and Catalysis”, 2010 Wiley-VCH Verlag & Co. K. Wandelt (Editor), “Surface and Interface Science, Volumes 1 and 2: Volume 1 - Concepts and Methods; Volume 2 - Properties of Elemental Surfaces”, 2012 Wiley-VCH Verlag & Co. K. Wandelt (Editor), “Surface and Interface Science, Volume 3 and 4: Volume 3 - Properties of Composite Surfaces; Volume 4 - Solid-Solid Interfaces and Thin Films”, 2013 Wiley-VCH Verlag & Co. K. Wandelt (Editor), “Surface and Interface Science, Volume 5 and 6: Volume 5 - Solid Gas Interfaces I; Volume 6 - Solid Gas Interfaces II”, 2016 Wiley-VCH Verlag & Co. J. M. Thomas, W. J. Thomas, “Principles and Practice of Heterogeneous Catalysis”, 2015 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. I. Chorkendorff, J.W. Niemantsverdriet, “Concepts of Modern Catalysis and Kinetics”, 2003 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co.

Literatura uzupelniająca

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.