Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy chemii dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CF-D01b-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii dla nauczycieli
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów II stopnia CHEMII - semestr letni
Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów II stopnia OCHRONY ŚRODOWISKA - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Odrowąż
Prowadzący grup: Małgorzata Krzeczkowska, Ewa Odrowąż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Chemia

W zakresie wiedzy:

CH2_W03: Dysponuje podstawową wiedzą w zakresie glównych działów chemii oraz orientuje się w aktualnych kierunkach rozwoju chemii.

CH2_W06: Posiada podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z pracą nauczyciela

W zakresie umiejętności:

CH2_U20: potrafi poprawnie stosowac uproszczone modele i teorie chemiczne w zaleznosci od etapu kształcenia

CH2_U07: Potrafi zrealizować w praktyce proces samokształcenia.

CH2_U02: Posiada umiejętność samodzielnego planowania eksperymentów chemicznych oraz krytycznej oceny wyników tych badań.

CH2_U05: Potrafi w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki odkryć dokonanych w ramach nauk przyrodniczych.

W zakresie kompetencji:

CH2_K02: Potrafi pracować samodzielnie

CH2_K04: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.


Ochrona środowiska

W zakresie wiedzy:

OS2_W20: Dysponuje podstawową wiedzą w zakresie głównych działów chemii oraz orientuje się w aktualnych kierunkach rozwoju chemii. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z pracą nauczyciela.

W zakresie umiejętności:

OS2_U20: Posiada umiejętność samodzielnego planowania eksperymentów chemicznych oraz krytycznej oceny wyników tych badań. Potrafi w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki odkryć dokonanych w ramach nauk przyrodniczych. Potrafi zrealizować w praktyce proces samokształcenia. potrafi poprawnie stosowac uproszczone modele i teorie chemiczne w zaleznosci od etapu kształcenia.

W zakresie kompetencji:

OS2_K20: Potrafi pracować samodzielnie.

OS2_K01: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin

Warunki zaliczenia: 51% pkt z egzaminu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Chemia

W zakresie wiedzy:

CH2_W03: pisemny egzamin

CH2_W06: udział w dyskusji w trakcie zajęć

W zakresie umiejętności:

CH2_U20: egzamin pisemny

CH2_U07: egzamin pisemny

CH2_U02: egzamin pisemny

CH2_U05: udział w dyskusji w trakcie zajęć

W zakresie kompetencji:

CH2_K02: egzamin pisemny

CH2_K04: egzamin pisemny


Ochrona środowiska

W zakresie wiedzy:

OS2_W20: egzamin pisemny

W zakresie umiejętności:

OS2_U20: egzamin pisemny

W zakresie kompetencji:

OS2_K20: egzamin pisemny

OS2_K01: egzamin pisemny

Metody dydaktyczne:

metody podające-wykład informacyjny

metody podające-objaśnienie lub wyjaśnienie

metody podające-prezentacje multimedialne

metody problemowe-wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach - 30 godz.

przygotowanie do egzaminu - 30 godz.

studiowanie literatury - 15 godz.

samodzielne rozwiązywanie zadań przykładowych - 15 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 90 godz., co odpowiada 3 punktom ECTS.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

zostaną poruszone podstawowe, a jednocześnie najbardziej problematyczne treści chemiczne objęte podstawą programową; problemy chemiczne zostaną omówione m.in. w oparciu o oryginalne zadania z egzaminów zewnętrznych

Pełny opis:

wykład obejmuje treści objęte podstawą programową kształcenia ogólnego - poziom rozszerzony LO

Literatura:

Literatura obowiązkowa

podstawa programowa kształcenia ogólnego (Rozp. MEN z dn. 23.12.2008) aktualne podręczniki do chemii z zakresu rozszerzonego (liceum ogólnokształcące)

Literatura uzupelniająca

wybrane artykuły z czasopism dla nauczycieli polecane na wykładzie

Uwagi:

Wykład przeznaczony dla studentów I roku studiów II stopnia (realizujących dydaktykę chemii).

10 spotkań od 6.03.2019

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.