Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie spektroskopii w chemii organicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CL-C302-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie spektroskopii w chemii organicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe III rok CHEMIA - moduł: Chemia organiczna i biologiczna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Krasodomska
Prowadzący grup: Małgorzata Krasodomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.6: Po pomyślnym ukończeniu kursu student powinien prawidłowo interpretować widma UV, IR, MS oraz 1H, 13C, 19F NMR związków organicznych, w tym także związków naturalnych i syntetycznych związków biologicznie aktywnych

W zakresie umiejętności:

CH1_U05: Po pomyślnym ukończeniu kursu student powinien: 1. proponować strukturę i stereochemię prostych związków organicznych po analizie ich widm; 2. oceniać przydatność poszczególnych metod spektroskopowych do rozwiązania konkretnych problemów

CH1_U09: Po pomyślnym ukończeniu kursu student powinien stosować znane rozwiązania w dziedzinie interpretacji widm w nowych sytuacjach.

CH1_U10: Po pomyślnym ukończeniu kursu student powinien umieć prezentować uzyskane wyniki interpretacji widm w trakcie dyskusji.

W zakresie kompetencji:

CH1_K02: Po pomyślnym ukończeniu kursu student powinien umieć współpracować w grupie

Wymagania wstępne:

Kurs podstawowy z chemii organicznej

Forma i warunki zaliczenia:

Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia: Pozytywny wynik końcowego sprawdzianu pisemnego (rozwiazanie problemów strukturalnych przy pomocy spektroskopii) na ocenę

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.6: Ocena ciągła w trakcie konwersatorium polegająca na weryfikacji w trakcie rozwiązywania problemów Pisemne zaliczenie końcowe zawierające pytania otwarte problemowe

W zakresie umiejętności:

CH1_U05: Obserwacja studenta w trakcie zajęć

CH1_U09: Ocena ciągła w trakcie konwersatorium polegająca na weryfikacji w trakcie rozwiązywania problemów Pisemne zaliczenie końcowe zawierające pytania otwarte problemowe

CH1_U10: Pisemne zaliczenie końcowe zawierające pytania otwarte problemowe

W zakresie kompetencji:

CH1_K02: Obserwacja studenta w trakcie zajęć

Metody dydaktyczne:

metody problemowe-wykład konwersatoryjny

metody problemowe-klasyczna metoda problemowa

Bilans punktów ECTS:

Udział w konwersatorium (metoda problemowa)- 15 godzin

Przygotowanie do końcowego pisemnego zaliczenia - 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta: 30 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

chemia

Skrócony opis:

Kurs dotyczy praktycznego określania struktury związków organicznych metodami spektroskopowymi

Pełny opis:

Spektroskopia UV/VIS: widma dienów, enonów i związków aromatycznych. Spektroskopia w podczerwieni: pasma typowe dla grup funkcyjnych i fragmentów strukturalnych, interpretacja widm. Spektrometria masowa: metody jonizacji i ich wpływ na widma, HRMS, GC/MS, LC/MS. Magnetyczny rezonans jadrowy: interpretacja widm ze skomplikowanymi układami spinowymi, stałe sprzężenia i ich zastosowanie w określaniu struktury, zastosowanie NMR do zagadnień stereochemicznych, NMR różnych jąder (1H, 13C, 19F, 31P), sprzężenia heteronuklearne. Zakres i ograniczenia poszczególnych metod. Komplementarne użycie wszystkich metod do określania struktury złożonych cząsteczek organicznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

R.M.Silverstein, F.X.Webster, D.J.Kremle, Spektroskopower metody identyfikacji związków oreganicznych, PWN, Warszawa, 2007 Praca zbiorowa red. W. Zieliński, A. Rajca, Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji zwiazków organicznych, WNT, Warszawa, 2000

Literatura uzupelniająca

M.Hesse, H. Meier, B. Zeeh, Spektroskopische Methoden in der Organioschen Chemie, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York,1995

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Krasodomska
Prowadzący grup: Małgorzata Krasodomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.6: Po pomyślnym ukończeniu kursu student powinien prawidłowo interpretować widma UV, IR, MS oraz 1H, 13C, 19F NMR związków organicznych, w tym także związków naturalnych i syntetycznych związków biologicznie aktywnych

W zakresie umiejętności:

CH1_U05: Po pomyślnym ukończeniu kursu student powinien: 1. proponować strukturę i stereochemię prostych związków organicznych po analizie ich widm; 2. oceniać przydatność poszczególnych metod spektroskopowych do rozwiązania konkretnych problemów

CH1_U09: Po pomyślnym ukończeniu kursu student powinien stosować znane rozwiązania w dziedzinie interpretacji widm w nowych sytuacjach.

CH1_U10: Po pomyślnym ukończeniu kursu student powinien umieć prezentować uzyskane wyniki interpretacji widm w trakcie dyskusji.

W zakresie kompetencji:

CH1_K02: Po pomyślnym ukończeniu kursu student powinien umieć współpracować w grupie

Wymagania wstępne:

Kurs podstawowy z chemii organicznej

Forma i warunki zaliczenia:

Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia: Pozytywny wynik końcowego sprawdzianu pisemnego (rozwiazanie problemów strukturalnych przy pomocy spektroskopii) na ocenę

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.6: Ocena ciągła w trakcie konwersatorium polegająca na weryfikacji w trakcie rozwiązywania problemów Pisemne zaliczenie końcowe zawierające pytania otwarte problemowe

W zakresie umiejętności:

CH1_U05: Obserwacja studenta w trakcie zajęć

CH1_U09: Ocena ciągła w trakcie konwersatorium polegająca na weryfikacji w trakcie rozwiązywania problemów Pisemne zaliczenie końcowe zawierające pytania otwarte problemowe

CH1_U10: Pisemne zaliczenie końcowe zawierające pytania otwarte problemowe

W zakresie kompetencji:

CH1_K02: Obserwacja studenta w trakcie zajęć

Metody dydaktyczne:

metody problemowe-wykład konwersatoryjny

metody problemowe-klasyczna metoda problemowa

Bilans punktów ECTS:

Udział w konwersatorium (metoda problemowa)- 15 godzin

Przygotowanie do końcowego pisemnego zaliczenia - 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta: 30 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

chemia

Skrócony opis:

Kurs dotyczy praktycznego określania struktury związków organicznych metodami spektroskopowymi

Pełny opis:

Spektroskopia UV/VIS: widma dienów, enonów i związków aromatycznych. Spektroskopia w podczerwieni: pasma typowe dla grup funkcyjnych i fragmentów strukturalnych, interpretacja widm. Spektrometria masowa: metody jonizacji i ich wpływ na widma, HRMS, GC/MS, LC/MS. Magnetyczny rezonans jadrowy: interpretacja widm ze skomplikowanymi układami spinowymi, stałe sprzężenia i ich zastosowanie w określaniu struktury, zastosowanie NMR do zagadnień stereochemicznych, NMR różnych jąder (1H, 13C, 19F, 31P), sprzężenia heteronuklearne. Zakres i ograniczenia poszczególnych metod. Komplementarne użycie wszystkich metod do określania struktury złożonych cząsteczek organicznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

R.M.Silverstein, F.X.Webster, D.J.Kremle, Spektroskopower metody identyfikacji związków oreganicznych, PWN, Warszawa, 2007 Praca zbiorowa red. W. Zieliński, A. Rajca, Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji zwiazków organicznych, WNT, Warszawa, 2000

Literatura uzupelniająca

M.Hesse, H. Meier, B. Zeeh, Spektroskopische Methoden in der Organioschen Chemie, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York,1995

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.