Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia materiałów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CL-O303-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia materiałów
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe III rok I sem. CHEMIA (dla wszystkich) - stacjnonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Molenda
Prowadzący grup: Marcin Molenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.1: Posługiwanie się terminologią i nomenklaturą chemiczną, omówienie właściwości materiałów chemicznych w oparciu o naturę wiązań chemicznych i stanów materii.

CH1_W05.4: Określania relacji między strukturą a reaktywnością połączeń chemicznych.

CH1_W05.6: stosowanie podstawowych technik i narzędzi badawczych właściwych dla chemii materiałów.

CH1_W06: Dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie chemii i technologii materiałów.

CH1_W10: Potrafi przedstawić i wyjaśnić związki między osiągnięciami chemii materiałów i nauk pokrewnych a możliwościami ich wykorzystania praktycznego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

W zakresie umiejętności:

CH1_U13: Potrafi uczyć się samodzielnie.

W zakresie kompetencji:

CH1_K01: Rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych (uczenia się) przez całe życie.

Wymagania wstępne:

WCh-CL-O103-xx, WCh-CL-O106-xx, WCh-CL-O201-xx

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie pisemnego opracowania zadanego tematu (esej / wypracowanie)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.1: zaliczenie na ocenę - kolokwium

CH1_W05.4: zaliczenie na ocenę - kolokwium

CH1_W05.6: zaliczenie na ocenę - kolokwium

CH1_W06: zaliczenie na ocenę - kolokwium

CH1_W10: zaliczenie na ocenę - kolokwium

W zakresie umiejętności:

CH1_U13: zaliczenie na ocenę - kolokwium

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia oraz obecność na kolokwium zaliczeniowym - 15 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 30 godz., co odpowiada 1 punktowi ECTS

Skrócony opis:

Wprowadzenie do nauki o materiałach: metale, stopy, ceramiki i szkła; podstawowe rodzaje materiałów; nanomateriały; właściwości i znaczenie technologiczne materiałów; narzędzia badawcze chemii materiałów. Polimery - przemysłowe metody otrzymywania, budowa, właściwości i zastosowania. Podstawowe klasy polimerów: poliolefiny, żywice fenolowe, poliestry, epoksydy, blendy polimerowe. Polimery biodegradowalne. Kompozyty i materiały specjalnego przeznaczenia.

Pełny opis:

Wprowadzenie do nauki o materiałach; wiązania chemiczne, a struktura ciał stałych: metale, stopy, ceramiki i szkła; podstawowe rodzaje materiałów; nanomateriały; właściwości i znaczenie technologiczne materiałów; narzędzia badawcze chemii materiałów. Polimery - przemysłowe metody otrzymywania, budowa, właściwości i zastosowania. Podstawowe klasy polimerów: poliolefiny, żywice fenolowe, poliestry, epoksydy, blendy polimerowe. Polimery biodegradowalne. Kompozyty i materiały specjalnego przeznaczenia.

Literatura:

1. M. Hetmańczyk: Podstawy nauki o materiałach, Oficyna Wydawnictwa PŚ, 1999

2. M. Blicharski: Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT, 1998

3. N.B. Hannay: Chemia ciała stałego, PWN, Warszawa 1972

4. J.Y. Ying (ed.): Nano-structured Materials, Academic Press, 2001

5. P.D. Beer, P.A. Gale, D.K. Smith: Supramolecular Chemistry, Oxford Univ. Press, Oxford 1999

6. M.T. Weller: Inorganic Materials Chemistry, Oxford Univ. Press, Oxford 1999

7. E. Bortel: Wprowadzenie do chemii polimerów, UJ, Kraków 1994

8. J.W. Nicholson: Chemia polimerów, WNT, Warszawa 1996

9. Z. Floriańczyk, S. Pęczek (red.): Chemia polimerów, PW, Warszawa 1995

Uwagi:

Wykłady odbywają się zdalnie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.