Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-ML-O106-18 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe I rok I sem. CHEMIA MEDYCZNA - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Pyza
Prowadzący grup: Elżbieta Pyza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Z zakresu wiedzy:

zrozumienie związku między strukturą a aktywnością połączeń chemicznych w tym również związków biologicznie czynnych i biocząsteczek;

dysponuje podstawową wiedzą z zakresu nauk biologicznych umożliwiającą zrozumienie procesów komórkowych.

zdefiniowanie podstawowych pojęć i terminów biologicznych z zakresu morfologii i fizjologii organizmów żywych;

Zna uwarunkowania prawne i etyczne związane z działalnością naukową i dydaktyczną.

Potrafi przedstawić i wyjaśnić związki między osiągnięciami chemii i nauk biomedycznych, a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Z zakresu umiejętności:

Potrafi powiązać informację z cytologii i farmakologii z działaniem związku biologicznie aktywnego.

Posiada podstawowe umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji.

Potrafi uczyć się samodzielnie

Z zakresu kompetencji społecznych:

Rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych przez całe życie; jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny – test jednokrotnego wyboru

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

Bilans punktów ECTS:

30 godz. wykładu

30 godz. samodzielnej pracy studenta


Skrócony opis:

Podstawy biologii komórki – budowa i funkcja błony komórkowej, jądra komórkowego oraz innych organelli komórkowych. Podstawowe procesy związane z przeżywaniem i śmiercią komórki.

Pełny opis:

W ramach wykładu przedstawione zostaną następujące tematy: pochodzenie życia; komórki prokariotyczne i eukariotyczne – podobieństwa i różnice, wirusy; metody badań stosowane w biologii komórki; budowa błon komórkowych i transport przez błony; budowa jądra komórkowego, organizacja chromatyny i procesy zachodzące na terenie jądra komórkowego (replikacja, transkrypcja, procesy potranskrypcyjne); synteza białek (translacja) i procesy potranslacyjne; wyciszanie genów na poziomie transkrypcji i translacji; budowa i funkcja retikulum endoplazmatycznego, aparatu Golgiego, lizosomów, proteosomów; transport pęcherzykowy; budowa i funkcja mitochondriów oraz peroksysomów; budowa i funkcja cytoszkieletu; sygnalizacja zewnątrz- i wewnątrzkomórkowa, cykl komórkowy, mitoza, mejoza; procesy śmierci komórkowej; transformacja nowotworowa komórek.

Literatura:

„Podstawy Biologii Komórki.” B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberst, P. Walter, PWN, Warszawa 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Pyza
Prowadzący grup: Elżbieta Pyza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Z zakresu wiedzy:

zrozumienie związku między strukturą a aktywnością połączeń chemicznych w tym również związków biologicznie czynnych i biocząsteczek;

dysponuje podstawową wiedzą z zakresu nauk biologicznych umożliwiającą zrozumienie procesów komórkowych.

zdefiniowanie podstawowych pojęć i terminów biologicznych z zakresu morfologii i fizjologii organizmów żywych;

Zna uwarunkowania prawne i etyczne związane z działalnością naukową i dydaktyczną.

Potrafi przedstawić i wyjaśnić związki między osiągnięciami chemii i nauk biomedycznych, a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Z zakresu umiejętności:

Potrafi powiązać informację z cytologii i farmakologii z działaniem związku biologicznie aktywnego.

Posiada podstawowe umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji.

Potrafi uczyć się samodzielnie

Z zakresu kompetencji społecznych:

Rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych przez całe życie; jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny – test jednokrotnego wyboru

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny z prezentacją multimedialną

Bilans punktów ECTS:

30 godz. wykładu

30 godz. samodzielnej pracy studenta


Skrócony opis:

Podstawy biologii komórki – budowa i funkcja błony komórkowej, jądra komórkowego oraz innych organelli komórkowych. Podstawowe procesy związane z przeżywaniem i śmiercią komórki.

Pełny opis:

W ramach wykładu przedstawione zostaną następujące tematy: pochodzenie życia; komórki prokariotyczne i eukariotyczne – podobieństwa i różnice, wirusy; metody badań stosowane w biologii komórki; budowa błon komórkowych i transport przez błony; budowa jądra komórkowego, organizacja chromatyny i procesy zachodzące na terenie jądra komórkowego (replikacja, transkrypcja, procesy potranskrypcyjne); synteza białek (translacja) i procesy potranslacyjne; wyciszanie genów na poziomie transkrypcji i translacji; budowa i funkcja retikulum endoplazmatycznego, aparatu Golgiego, lizosomów, proteosomów; transport pęcherzykowy; budowa i funkcja mitochondriów oraz peroksysomów; budowa i funkcja cytoszkieletu; sygnalizacja zewnątrz- i wewnątrzkomórkowa, cykl komórkowy, mitoza, mejoza; procesy śmierci komórkowej; transformacja nowotworowa komórek.

Literatura:

„Podstawy Biologii Komórki.” B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberst, P. Walter, PWN, Warszawa 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.