Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-MM-O203-18 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Bioetyka
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 13 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kruczek
Prowadzący grup: Joanna Kapusta, Małgorzata Kruczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z problemami etycznymi i prawnymi związanymi z rozwojem badań w obszarze nauk przyrodniczych

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

• student zna normy etyczne eksperymentowania na ludziach i zwierzętach, posiada wiedzę dotycząca etyki środowiska i własności intelektualnej

W zakresie umiejętności:

• rozumie i stosuje normy etyczne w pracy zawodowej


W zakresie kompetencji społecznych:

• docenia znaczenie etycznego postępowania ze zwierzętami, wykazuje odpowiedzialność w pracy ze zwierzętami, wdraża i rozwija zasady etyki zawodowej i środowiskowej


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin - pisemny, miniesej - 2 zagadnienia, 1 godzina

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy;

Ocena prezentacji na zadany temat – forma i treść

W zakresie umiejętności:

Ocena udziału w dyskusji

W zakresie kompetencji społecznych:

Rozmowa ze studentami podczas zajęć konwersatoryjnych


Metody dydaktyczne:

• metody podające

• metody problemowe


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: wykład, konwersatorium – 15 h

Praca własna studenta: 35 h

w sumie: 50 h = 2 pkt ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

chemia medyczna

Pełny opis:

Wykład: źródła norm etycznych w odniesieniu do zwierząt; tezy etyki; etyka doświadczeń na zwierzętach; eutanazja zwierząt i człowieka; komórki macierzyste - hodowla i jej klasyfikacja.

Konwersatorium: problemy etyczne związane z: hodowlą komórek i tkanek in vitro - w tym komórek macierzystych- transplantacją, ksenotransplantacjami, inżynierią genetyczną; organizmami transgenicznymi, badaniami nad ludzkim genomem, gentechnologią, zapłodnieniem in vitro, bankami spermy, magazynowaniem zarodków; etyczne aspekty klonowania człowieka; etyka ochrony gatunków, przyrody, środowiska i własności intelektualnej; etyczne aspekty eutanazji człowieka, klonowanie ssaków, ksenotransplantacje; etyka nauczyciela akademickiego

Literatura:

1. Inżynieria genetyczna u progu nowej ery. Red. A. Zimniak, W.D.N. PAN, 2000.

2. Medycyna wieku rozwojowego. Red. K. Bożkowa, Instytut Matki Dziecka, 1999

3. Klonowanie i wykorzystanie komórek macierzystych wyzwaniem dla medycyny, etyki, prawa i społeczeństwa. Red. L. Pawelczyk, J. Wiśniewski. Wyd. Naukowe, Poznań, 2000.

4. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Red. Z. Smorąg, R. Słomski, L. Cierpka, OWN, Poznań 2006.

5. Bieżące, anglojęzyczne artykuły naukowe.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.