Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalistyczne II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-OBo103-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0529) Environment, not elsewhere classified
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalistyczne II
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe I rok OCHRONA - stacjonarne II stopnia - Biologia środowiska
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-24 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Żuwała
Prowadzący grup: Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Ryszard Laskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

OS2_W06: Dysponuje poszerzoną wiedzą z zakresu tematu pracy magisterskiej oraz osiągnięć naukowych z dziedziny biologii i ochrony środowiska

OS2_W10: Zna zasady prawa autorskiego

W zakresie umiejętności:

OS2_U07: Potrafi w sposób logiczny i zrozumiały przedstawić wyniki badań własnych czy też literaturowych w formie prezentacji multimedialnej i dyskutować je na forum.

OS2_U06: Wykazuje umiejętność formułowania własnych sądów oraz wniosków na podstawie danych pochodzących z publikacji naukowych, książek oraz danych własnych.

OS2_U10: Posługuje się literaturą naukową w języku angielskim z zakresu ochrony środowiska i biologii

W zakresie kompetencji:

OS2_K05: Systematycznie aktualizuje i pogłębia wiedzę z zakresu ochrony środowiska i szeroko pojętej biologii korzystając z czasopism naukowych, popularnonaukowych oraz źródeł elektronicznych.

Wymagania wstępne:

wybranie ścieżki biologicznej

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie, aktywny udział w zajęciach tj referowanie wyznaczonych przez prowadzącego tematów oraz aktywny udział w dyskusjach w czasie zajęć

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

OS2_W06: Bieżąca ocena aktywności merytorycznej w dyskusjach seminaryjnych

OS2_W10: Bieżąca ocena prawidłowości wykorzystania danych innych autorów w prezentacjach multimedialnych

W zakresie umiejętności:

OS2_U07: Bieżąca ocena sposobu prezentacji wyników i wykorzystanych środków komunikacji werbalnej.

OS2_U06: Bieżąca ocena aktywności w dyskusjach seminaryjnych.

OS2_U10: Ocena merytoryczna aktywności w dyskusjach seminaryjnych

W zakresie kompetencji:

OS2_K05: Ocena aktywności w dyskusjach seminaryjnych.

Metody dydaktyczne:

Referowanie wybranych tematów, opracowanych na bazie literatury polskiej i anglojęzycznej, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Drugą częścią każdego spotkania seminaryjnego jest dyskusja zagadnień merytorycznych związanych z referatem.

Bilans punktów ECTS:

Udział w seminarium - 30 godz

Samodzielne studiowanie/czytanie literatury anglojęzycznej i polskiej - 20 godz

Przygotowanie prezentacji multimedialnych - 15 godz

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Zajęcia seminaryjne poszerzają wiedzę uczestników w zakresie tematyki związanej z pracami magisterskimi, oraz ogólną wiedzę biologiczną ze wskazaniem na ochronę środowiska.

Zakres dziedzinowy to: biologia; ochrona środowiska.

Pełny opis:

Treści merytoryczne w poszczególnych grupach seminaryjnych są związane z tematyką prac magisterskich ich uczestników oraz z najnowszymi osiągnięciami nauki w zakresie szeroko pojętej tematyki biologicznej (w tym ochrony środowiska). Każdy uczestnik seminarium prezentuje zadany temat przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej.`

Literatura:

Każda grupa seminaryjna pracuje na bazie literatury zaproponowanej przez prowadzącego i uczestników kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Żuwała
Prowadzący grup: Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Ryszard Laskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

OS2_W06: Dysponuje poszerzoną wiedzą z zakresu tematu pracy magisterskiej oraz osiągnięć naukowych z dziedziny biologii i ochrony środowiska

OS2_W10: Zna zasady prawa autorskiego

W zakresie umiejętności:

OS2_U07: Potrafi w sposób logiczny i zrozumiały przedstawić wyniki badań własnych czy też literaturowych w formie prezentacji multimedialnej i dyskutować je na forum.

OS2_U06: Wykazuje umiejętność formułowania własnych sądów oraz wniosków na podstawie danych pochodzących z publikacji naukowych, książek oraz danych własnych.

OS2_U10: Posługuje się literaturą naukową w języku angielskim z zakresu ochrony środowiska i biologii

W zakresie kompetencji:

OS2_K05: Systematycznie aktualizuje i pogłębia wiedzę z zakresu ochrony środowiska i szeroko pojętej biologii korzystając z czasopism naukowych, popularnonaukowych oraz źródeł elektronicznych.

Wymagania wstępne:

wybranie ścieżki biologicznej

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie, aktywny udział w zajęciach tj referowanie wyznaczonych przez prowadzącego tematów oraz aktywny udział w dyskusjach w czasie zajęć

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

OS2_W06: Bieżąca ocena aktywności merytorycznej w dyskusjach seminaryjnych

OS2_W10: Bieżąca ocena prawidłowości wykorzystania danych innych autorów w prezentacjach multimedialnych

W zakresie umiejętności:

OS2_U07: Bieżąca ocena sposobu prezentacji wyników i wykorzystanych środków komunikacji werbalnej.

OS2_U06: Bieżąca ocena aktywności w dyskusjach seminaryjnych.

OS2_U10: Ocena merytoryczna aktywności w dyskusjach seminaryjnych

W zakresie kompetencji:

OS2_K05: Ocena aktywności w dyskusjach seminaryjnych.

Metody dydaktyczne:

Referowanie wybranych tematów, opracowanych na bazie literatury polskiej i anglojęzycznej, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Drugą częścią każdego spotkania seminaryjnego jest dyskusja zagadnień merytorycznych związanych z referatem.

Bilans punktów ECTS:

Udział w seminarium - 30 godz

Samodzielne studiowanie/czytanie literatury anglojęzycznej i polskiej - 20 godz

Przygotowanie prezentacji multimedialnych - 15 godz

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Zajęcia seminaryjne poszerzają wiedzę uczestników w zakresie tematyki związanej z pracami magisterskimi, oraz ogólną wiedzę biologiczną ze wskazaniem na ochronę środowiska.

Zakres dziedzinowy to: biologia; ochrona środowiska.

Pełny opis:

Treści merytoryczne w poszczególnych grupach seminaryjnych są związane z tematyką prac magisterskich ich uczestników oraz z najnowszymi osiągnięciami nauki w zakresie szeroko pojętej tematyki biologicznej (w tym ochrony środowiska). Każdy uczestnik seminarium prezentuje zadany temat przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej.`

Literatura:

Każda grupa seminaryjna pracuje na bazie literatury zaproponowanej przez prowadzącego i uczestników kursu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.