Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia nieroganiczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-PNC01b-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Chemia nieroganiczna II
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia w formie kształcenia na odległość, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bernard
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Dysponuje wiedzą z zakresu chemii nieorganicznej w stopniu pozwalającym na realizację tych zagadnień podczas nauczania chemii w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych.

Rozumie podstawowe pojęcia, prawa i zjawiska chemiczne; opisuje właściwości najważniejszych pierwiastków i nieorganicznych związków chemicznych; dostrzega zależność pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

Korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, biegle wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne do pozyskiwania, przetwarzania, tworzenia i prezentowania informacji. Krytycznie odnosi się do pozyskiwanych informacji.

Wykazuje zainteresowanie chemią i naukami przyrodniczymi. Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień przyrodniczych i popularyzować wiedzę z tej dziedziny nauki.


Forma i warunki zaliczenia:

Wykład – ocenianie ciągłe (bez oceny)

Ćwiczenia – ocenianie ciągłe (bez oceny)

E-ćwiczenia – ocenianie ciągłe (bez oceny)

Seminarium – ocenianie ciągłe (bez oceny)

Egzamin z całości materiału (ocena)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Bieżąca ocena wiedzy i kompetencji uczestników, elektroniczna kontrola realizacji materiału na platformie e-nauczania, egzamin przedmiotowy, egzamin końcowy.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, heureza, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne.

Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów dla cz. I i II


Udział w wykładach – 30h.

Udział w wykładach w ćwiczeniach, seminariach, e-ćwiczeniach razem 30h

Samodzielne opanowanie omówionego materiału i studiowanie zaleconej literatury - 30h.

Samodzielne rozwiązywanie zadań na platformie e-nauczania - 50h.

Przygotowanie do egzaminu przedmiotowego oraz dyplomowego, obecność na egzaminach – 60h.


Łączny nakład pracy: 200 godz., co odpowiada 8 punktom ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Pierwiastki chemiczne we Wszechświecie i na Ziemi. Układ okresowy. Okresowość fizycznych i chemicznych właściwości pierwiastków. Pierwiastki i ich związki – wpływ struktury na właściwości, nowoczesne zastosowania. Wiązania chemiczne i ich wpływ na właściwości substancji. Wpływ liczby par elektronowych atomu centralnego na geometrię cząsteczki i jej właściwości – metoda VSEPR. Wpływ wiązań chemicznych na skład atmosfery, hydrosfery i litosfery. Wpływ promieniowania słonecznego na życie na Ziemi. Nomenklatura związków nieorganicznych. Teorie kwasów i zasad. Reakcje w roztworach wodnych. Reaktywność metali. Procesy utleniania-redukcji. Budowa związków koordynacyjnych. Trwałość termodynamiczna i kinetyczna związków koordynacyjnych. Wiązania i struktura elektronowa związków koordynacyjnych.

Pełny opis:

Pierwiastki chemiczne we Wszechświecie i na Ziemi. Układ okresowy. Okresowość fizycznych i chemicznych właściwości pierwiastków. Pierwiastki i ich związki – wpływ struktury na właściwości, nowoczesne zastosowania. Wiązania chemiczne i ich wpływ na właściwości substancji. Wpływ liczby par elektronowych atomu centralnego na geometrię cząsteczki i jej właściwości – metoda VSEPR. Wpływ wiązań chemicznych na skład atmosfery, hydrosfery i litosfery. Wpływ promieniowania słonecznego na życie na Ziemi. Nomenklatura związków nieorganicznych. Teorie kwasów i zasad. Reakcje w roztworach wodnych. Reaktywność metali. Procesy utleniania-redukcji. Budowa związków koordynacyjnych. Trwałość termodynamiczna i kinetyczna związków koordynacyjnych. Wiązania i struktura elektronowa związków koordynacyjnych.

Literatura:

1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

2. Z. Stasicka, Procesy fotochemiczne w środowisku, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001.

3. L. Jones, P. Attkins, Chemia ogólna, PWN, Warszawa 2004.

4. F. A. Cotton, G. Wilkinson, P. L. Gaus, Chemia nieorganiczna – podstawy, PWN, Warszawa 1995.

5. S. F. A. Kettle, Fizyczna chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.