Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Panel: zaawansowane metody spektroskopowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-SD05-19 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Panel: zaawansowane metody spektroskopowe
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Gil
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Część 1

Prowadzący: dr hab. P. Pietrzyk, prof. UJ

Cel: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodologią badań EPR układów anizotropowych i analizą uzyskanych widm oraz możliwościami badawczymi impulsowej spektroskopii EPR. Możliwości badawcze rodziny technik EPR oraz informacja chemiczna zawarta w widmach zostaną zilustrowane na przykładach najnowszych doniesień literaturowych.

Opis: 1. Rozwinięcie podstaw spektroskopii EPR w metodzie fali ciągłej:

- anizotropia i symetria widm EPR,

- widma układów proszkowych,

- metoda pułapkowania spinowego.

2. Impulsowa spektroskopia EPR:

- podstawy zjawiska echa spinowego,

- procesy relaksacji,

- spektroskopia poziomów nadsubtelnych.

3. Zastosowania spektroskopii EPR w badaniach chemicznych i materiałowych – przykłady literaturowe

4. Zastosowania spektroskopii EPR w badaniach biochemicznych – przykłady literaturowe.

Część 2

Prowadzący: prof. dr hab. M. Barańska; dr hab. K. Małek, prof. UJ; dr K. Majzner

Cel: zapoznanie z podstawami fizycznymi zaawansowanych metod spektroskopii rozpraszania ramanowskiego pozwalających na analizę obiektów o rozmiarach mikro- i nanoskopowych.

Opis: Panel składa się z 4 h wykładu i 2 h pokazu jednej z omawianych technik spektroskopii ramanowskiej. Przedstawione będzie obrazowanie ramanowskie, techniki nieliniowe dla szybkiego obrazowania (koherentne antystokesowskie rozpraszanie ramanowskie – CARS i stymulowane rozpraszanie ramanowskie – SRS), plazmonowe wzmocnienie efektu ramanowskiego (wzmocniona powierzchniowa (SERS) i na ostrzu (TERS) spektroskopia ramanowska) oraz sprzężenie tych technik z optycznym mikroskopem konfokalnym czy mikroskopami bliskiego pola (AFM, SNOM). Doktoranci poznają również zakres stosowania tych technik dla charakterystyki właściwości chemicznej bio/materiałów, obserwacji reakcji chemicznych na poziomie pojedynczych cząsteczek czy celów biomedycznych.

Część 3

Prowadzący: dr hab. K. Góra-Marek, prof. UJ

Cel: zapoznanie doktorantów z nietrywialnym zastosowaniem spektroskopii w podczerwieni

Opis: Tematyka zajęć skupia się wokół zagadnień związanych z badaniami właściwości katalitycznych materiałów porowatych. W kontekście pomiarów IR szybkiego skanowania, obejmujących zjawiska odbywające się w czasowej domenie rzędu 0.2 ms, poruszone pozostaną tematy (i) badań dyfuzji cząsteczek reagentów w materiałach o różnej topologii i rozmiarze kanałów jak i (ii) sposobu oddziaływania cząsteczek o różnych właściwościach (kwasowości/zasadowości/polarności) z centrami sorpcji. Omówione zostaną zagadnienia związane dwuwymiarową spektroskopią korelacyjną IR jak i podstawy pomiarów katalitycznych prowadzonych w modzie operando, tj. sprzężeniu pomiarów spektroskopowych IR z badaniami aktywności katalitycznej.

Część 4

Prowadzący: dr B. Musielak

Cel: Zastosowanie spektroskopii NMR w badaniach strukturalnych małocząsteczkowych związków chemicznych oraz biomolekuł.

Opis: Doktorant w ramach kursu zapozna się z: poprawnym przygotowaniem próbki do rejestracji widm NMR; oprogramowaniem TopSpin – komendy, opracowaniem widm; techniką DEPT i APT, spektroskopią 2D (COSY, HSQC, HMBC, TOCSY, NOESY, ROESY), metodami badań oddziaływań białko-białko, białko-inhibitor.

Część 5

Prowadzący: prof. dr hab. W. Piekoszewski; J. Kasprzyk

Cel: Zastosowanie spektrometriii mas oraz technik pokrewnych w zaawansowanych badaniach naukowych

Opis: Pojęcia podstawowe w MS i zarys historii rozwoju MS

Techniki jonizacj

Analizatory w MS

MALDI/TOF/TOF – MS/MS wykład i pokaz Pracowni Wysokorozdzielcze Spektrometrii Mass Wydział Chemii UJ

Techniki łączone (GC-MS; JC-MS; EC-MS)

Zastosowanie MS w badaniach makromolekuł biologicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.