Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna języka niemieckiego (II etap edukacyjny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FDEEN-SLIIIZPPJN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna języka niemieckiego (II etap edukacyjny)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 7.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Dura-Łuczyńska
Prowadzący grup: Hanna Dura-Łuczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

NFDeEN1P_W07 - posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na zrozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się języka niemieckiego jako obcego

NFDeEN1P_W13 - ma podstawową wiedzę o funkcjach i budowie systemu oświatowego

NFDeEN1P_W14 - ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu szkoły jako placówki oświatowej

NFDeEN1P_W15 - ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania szkoły jako placówki oświatowej

NFDeEN1P_U05 - posiada zdolności organizacyjne, pozwalające na planowanie i realizacje zadań związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka niemieckiego jako obcego

NFDeEN1P_U07 - posiada umiejętności niezbędne do opracowania diagnozy potrzeb ucznia

NFDeEN1P_U08 - posiada umiejętność dokonania samooceny własnej działalności pedagogicznej

NFDeEN1P_U09 potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa oświatowego

NFDeEN1P_U11 - potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i dobrych praktyk z zakresu pedagogiki i psychologii oraz glottodydaktyki języka obcego i zastosować je w konkretnych sytuacjach w pracy z uczniami


Forma i warunki zaliczenia:

120 godzin praktyki pedagogicznej języka niemieckiego (40 godz obserwacji przeprowadzanych przez mentora lekcji + 40 godzin przeprowadzonych samodzielnie lub w tandemie + 40 godz. asystowanie mentorowi, przygotowanie materiałów dydaktycznych)

Komplet konspektów przeprowadzonych przez siebie lekcji, prowadzenie dzienniczka praktyk, ocena opisowa nauczyciela - opiekuna praktyk


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Przygotowanie konspektów z określonymi celami lekcji, metodami i formami pracy na lekcji oraz zaprojektowanie sekwencji ćwiczeń i zadań, które prowadzą do osiągnięcia sformułowanych celów.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

5

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

120 godzin (40 godz. obserwacji + 40 godz. samodzielnie lub w tandemie przeprowadzonych lekcji + 40 godz. asystowanie nauczycielowi, np. przygotowanie materiałów dydaktycznych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Dura-Łuczyńska
Prowadzący grup: Hanna Dura-Łuczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

NFDeEN1P_W07 - posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na zrozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się języka niemieckiego jako obcego

NFDeEN1P_W13 - ma podstawową wiedzę o funkcjach i budowie systemu oświatowego

NFDeEN1P_W14 - ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu szkoły jako placówki oświatowej

NFDeEN1P_W15 - ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania szkoły jako placówki oświatowej

NFDeEN1P_U05 - posiada zdolności organizacyjne, pozwalające na planowanie i realizacje zadań związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela języka niemieckiego jako obcego

NFDeEN1P_U07 - posiada umiejętności niezbędne do opracowania diagnozy potrzeb ucznia

NFDeEN1P_U08 - posiada umiejętność dokonania samooceny własnej działalności pedagogicznej

NFDeEN1P_U09 potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa oświatowego

NFDeEN1P_U11 - potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur i dobrych praktyk z zakresu pedagogiki i psychologii oraz glottodydaktyki języka obcego i zastosować je w konkretnych sytuacjach w pracy z uczniami


Forma i warunki zaliczenia:

120 godzin praktyki pedagogicznej języka niemieckiego (40 godz obserwacji przeprowadzanych przez mentora lekcji + 40 godzin przeprowadzonych samodzielnie lub w tandemie + 40 godz. asystowanie mentorowi, przygotowanie materiałów dydaktycznych)

Komplet konspektów przeprowadzonych przez siebie lekcji, prowadzenie dzienniczka praktyk, ocena opisowa nauczyciela - opiekuna praktyk


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Przygotowanie konspektów z określonymi celami lekcji, metodami i formami pracy na lekcji oraz zaprojektowanie sekwencji ćwiczeń i zadań, które prowadzą do osiągnięcia sformułowanych celów.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

5

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

120 godzin (40 godz. obserwacji + 40 godz. samodzielnie lub w tandemie przeprowadzonych lekcji + 40 godz. asystowanie nauczycielowi, np. przygotowanie materiałów dydaktycznych)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.