Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka języka niemieckiego II etap edukacyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FDEEN-SLIILDJN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka języka niemieckiego II etap edukacyjny
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Dura-Łuczyńska
Prowadzący grup: Hanna Dura-Łuczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Teorie o uczeniu się drugiego języka; rodzaje metod nauczania języka obcego; techniki nauczania; rodzaje programów; sporządzanie programów nauczania; planowanie lekcji; teoria testowania; rodzaje testów i oceniania; praca domowa; posługiwanie się materiałami; audiowizualne pomoce nauczania; ocena podręcznika; urozmaicanie lekcji; metody obserwacji lekcji; interakcja w klasie; kierowanie klasą; zróżnicowanie uczniów; nauczanie w różnych grupach wiekowych; nauczanie leksyki; rozwijanie sprawności słuchania ze zrozumieniem; rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania; nauczanie wymowy; stosunek do błędu językowego i sposoby poprawiania błędów; samoocena nauczyciela; feedback. Absolwenci nabyli także sprawności analizowania i omawiania wybranych zagadnień z tego przedmiotu.

Efekty kształcenia:

NFDeEn1P_W07 posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji,

wychowania i nauczania - uczenia się języka niemieckiego jako obcego

NF1P_W06


NFDeEn1P_W12 zna terminologię z zakresu psychologii, pedagogiki i glottodydaktyki języka angielskiego jako obcego NF1P_W08


NFDeEn1P_W13 ma podstawową wiedzę o funkcjach i budowie systemu oświatowego NF1P_W09


NFDeEn1P_U05 posiada zdolności organizacyjne, pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z

wykonywaniem zawodu nauczyciela języka niemieckiego jako obcego

NF1P_U04


Wymagania wstępne:

nie ma

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach - zabieranie głosu w dyskusjach

Możliwe 2 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze.

Test zaliczeniowy z oceną na koniec semestru, zadania typu: test wielokrotnego wyboru, przyporządkowanie, prawda/fałsz, definicje, zadania otwarte


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia połączone z prezentacjami multimedialnymi, analiza filmów (nagranych fragmentów lekcji języka niemieckiego), analiza tekstów źródłowych, symulacja fragmentów lekcji i możliwych form pracy

Bilans punktów ECTS:

2

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Zapoznanie się teoriami uczenia się i nauczania, wpływ indywidualnych cech uczących się na efektywność nauczania, postawy planowania lekcji, formułowanie celów, metody nauczania w historycznym kontekście, rozwijanie sprawności językowych i teorie testowania i błędu językowego

Literatura:

Deutsch Lehren lernen (DLL) tomy 1 - 7, Langenscheidt, Klett, Goethe-Institut, wybrane zagadnienia:

1 Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung

2 Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch?

3 Deutsch als fremde Sprache

4 Aufgaben, Übungen, Interaktion

5 Lernmaterialien und Medien

6 Curriculare Vorgaben und Unterrihtsplanung

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.