Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury niemieckojęzycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FENDE-SLIIIHLNz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury niemieckojęzycznej
Jednostka: Instytut Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kluba, Paweł Moskała
Prowadzący grup: Anna Kluba, Paweł Moskała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z rozwojem i głównymi zagadnieniami literatury niemieckojęzycznej w XX wieku.

Efekty kształcenia:

NFDe2A_K01 rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy

NFDe2A_U09 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

NFDe1A_W03 ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka niemieckiego i literatury obszaru niemieckojęzycznego; ma świadomość kompleksowej natury języka niemieckiego, jego złożoności i historycznej zmienności

NFDe1A_W06 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury

NFDe1A_W07 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiegoWymagania wstępne:

--

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

na podstawie egzaminu pisemnego po zakończeniu cyklu dwusemestralnego

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacja multimedialna

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak praktyk

Skrócony opis:

Rozwój literatury niemieckojęzycznej (Niemcy, Austria, Szwajcaria, emigracja) od ekspresjonizmu do końca XX wieku.

Pełny opis:

0. Ekspresjonizm: 0.1. Program, najważniejsi autorzy; 0.2. Liryka ekspresjonizmu; 0.3. Dramat ekspresjonizmu; 1. Rozwój epiki w języku niemieckim po ekspresjonizmie: 1.1. Powieść niemiecka: 1.1.1 Tomasz Mann: 1.1.2. Henryk Mann: 1.1.3. Herman Hesse: 1.1.4. Alfred Döblin; 1.2. Proza austriacka: 1.2.1 Franz Kafka; 1.2.2. Robert Musil; 1.2.3. Herman Broch; 1.2.4. Józef Roth; 1.3. Nowa Rzeczowość; 2. I wojna światowa w literaturze niemieckiej; 3. Bertold Brecht jako reformator dramatu i teatru; 4 Pozostałe prądy literackie w literaturze międzywojennej (dadaizm, surrealizm, literatura ruchu robotniczego, literatura chrześcijańska); 5. Mit habsburski w literaturze austriackiej; 6. Literatura okresu III Rzeszy: 1.1.Sytuacja historyczna; 1.2. Emigracja i literatura na emigracji; 6.3. Literatura w III Rzeszy;7. Literatura po r. 1945: 7.1. Sytuacja w Niemczech i w Austrii po II wojnie światowej; 7.2. „Godzina Zero”?; 7.3. Grupa 47; 7.4. Literatura w Niemczech Zachodnich; Tendencje lat 60tych, 70tych („Nowa subiektywność”), 80tych (tendencje postmodernistyczne) 7.4.1. Henryk Böll; 7.4.2.Günter Grass; 7.4.3. Siegfried Lenz; 7.5. Literatura austriacka: 7.5.1. Ingeborg Bachmann; 7.5.2.Paul Celan 7.5.3. Peter Handke; 7.5.4. Thomas Bernhard; 7.5.5 Elfriede Jelinek; 7.5.6 Christoph Ransmayr 7.6. Literatura szwajcarska: 7.6.1. Friedrich Dürrenmatt; 7.6.2. Max Frisch; 7.7. Literatura NRD: 7.7.1. Anna Seghers; 7.7.2. Christa Wolf; 8. Niemieckojęzyczni laureaci Nobla.

Literatura:

Literatura pomocnicza:

Arnold, H.-L. (wyd.), Bestandsaufnahme Gegenwartsliteratu r. Bundesrepublik Deutschland. Deutsche Demokratische Republik. Österreich, Schweiz, München 1988.

Brenner/ Bortenschlager, Deutsche Literaturgeschichte; t. 1: Von den Anfängen bis zum Jahr 1945; t. 2: Von 1945 bis zur Gegenwart.wyd.21, Wien 1986.

Egyptien, Jürgen, Einführung in die deutschsprachige Literatur seit 1945, Darmstadt 2006.

Franke, H.-P. i in., Geschichte der deutschen Literatur; tom: Von 1945 bis zur Gegenwart, Stuttgart 1983.

Frenzel, H. u. E., Daten deutscher Dichtung. Chronologischer Abriß der deutschen Literaturgeschichte; tom II: Vom Biedermeier bis zur Gegenwart. 10 wyd. München 1974.

Uwagi:

Lista lektur obowiązkowych (po uzgodnieniu z prowadzącym do egzaminu można przeczytać także inne utwory):

1. Kurt Pinthus: Menschheitsdämmerung

2. Franz Kafka: Die Verwandlung LUB Das Urteil

3. Thomas Mann: Der Zauberberg

4. Hermann Hesse: Der Steppenwolf

5. Joseph Roth: Radetzkymarsch

6. Ilse Aichinger: Spiegelgeschichte

7. Heinrich Böll: Wo warst du, Adam?

8. Friedrich Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame

9. Günter Grass: Katz und Maus

10. Christa Wolf: Nachdenken über Christa T. LUB Kindheitsmuster

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.