Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literaturoznawcza analiza tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-L-LAT-2Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literaturoznawcza analiza tekstu
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szczukiewicz
Prowadzący grup: Joanna Szczukiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest praktyczne wprowadzenie w podstawowe metody analizy tekstów literackich.

Efekty kształcenia:

p6S_UW_FG1_4: Student potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów literackie oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego. FGE_K1_U04

U2 p6S_UO_FG1_1: Student potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy badawcze w zakresie filologii germańskiej oraz dobierać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów; potrafi też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień. FGE_K1_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Student potrafi oceniać i selekcjonować informacje; w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu korzysta z opinii ekspertów.

Wymagania wstępne:

Wpis na 2 rok studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze.


Ocena końcowa = 60% test końcowy + 40% aktywność.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Aktywność na zajęciach, samodzielne przygotowanie fragmentów tekstów do analizy.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

Wyjaśnienie, seminarium, ćwiczenia przedmiotowe.

Bilans punktów ECTS:

ćwiczenia 30 godz

przeprowadzenie badań literaturowych 20 godz

przygotowanie do ćwiczeń 20 godz

przygotowanie do sprawdzianu 20 godz

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak praktyk.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filologia germańska, rok 2

Skrócony opis:

Zajęcia polegają na wspólnym przeprowadzeniu analizy formalnej wybranych tekstów literackich.

Pełny opis:

1. Analiza wybranych tekstów epickich, będących przykładami różnych odmian gatunkowych (baśń, nowela, krótka proza, powieść).

2. Analiza wybranych tekstów dramatycznych będących przykładami różnych odmian gatunkowych (tragedia, dramat ekspresjonistyczny, teatr epicki)

3. Analiza wybranych tekstów lirycznych.

4. Intertekstualność i intermedialność – analiza na przykładzie baśni.

Literatura:

Obowiązkowa:

Borchert, Wolfgang: Nachts schlafen die Ratten doch

Hebel, Johann Peter: Unverhofftes Wiedersehen

Döblin, Alfred: Berlin, Alexanderplatz (Fragmente)

Schiller, Friedrich: Maria Stuart

Brecht, Berttolt: Mutter Courage und ihre Kinder

Grimm Jakob und Wilhelm: Dornröschen

Kunert, Günter: Dornröschen

Dodatkowa:

Arnold, H.L., Detering, H. (Hg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft, München 2005

Jeßing Benedikt, Köhnen Ralph, Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft, Stuttgart/Weimar 2003

Uwagi:

-------------

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Moskała
Prowadzący grup: Paweł Moskała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.