Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury niemieckojęzycznej 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-L04-3L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury niemieckojęzycznej 2
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jaśtal
Prowadzący grup: Katarzyna Jaśtal, Paweł Moskała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami historii literatury niemieckojęzycznej, od ekspresjonizmu po czasy współczesne.

Efekty kształcenia:

FGE_K1_W01 Absolwent zna i rozumie /ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i

pokrewnych w ramach filologii germańskiej.


FGE_K1_U09 Absolwent potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień studiowanych w ramach filologii germańskiej.


FGE_K1_U13 Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie filologii germańskiej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.


FGE_K1_K02 Absolwent jest gotów do /ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie

Wymagania wstępne:

Znajomość j. niemieckiego na poziomie B2/C1, obecność obowiązkowa.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny po dwóch semestrach.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w sesji letniej po drugim semestrze.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Bilans punktów ECTS:

Wykład: 2 (semestr zimowy) + 4 (semestr letni)

Ćwiczenia: 2 (semestr zimowy) + 2 (semestr letni)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Przedmiot nie przewiduje praktyk.

Skrócony opis:

Tematyka zajęć

1. Ekspresjonizm: Program, najważniejsi autorzy; Liryka ekspresjonizmu; Dramat ekspresjonizmu,

2. Rozwój epiki w języku niemieckim po ekspresjonizmie: Powieść niemiecka: Tomasz Mann, Henryk Mann, Herman Hesse, Alfred Döblin; Proza austriacka: Franz Kafka; Robert Musil; Herman Broch; Józef Roth,

3. Nowa Rzeczowość; I wojna światowa w literaturze niemieckiej; Bertold Brecht jako reformator dramatu i teatru;

4. Pozostałe prądy literackie w literaturze międzywojennej (dadaizm, surrealizm, literatura ruchu robotniczego, literatura chrześcijańska),

5. Mit habsburski w literaturze austriackiej,

6. Literatura okresu III Rzeszy: Sytuacja historyczna; Emigracja i literatura na emigracji; Literatura w III Rzeszy,

7. Literatura po r. 1945: Sytuacja w Niemczech i w Austrii po II wojnie światowej; „Godzina Zero”?; Grupa 47;

8. Literatura w Niemczech Zachodnich; Tendencje lat 60tych, 70tych („Nowa subiektywność”), 80tych (tendencje postmodernistyczne); Henryk Böll; Günter Grass; Siegfried Lenz,

9. Literatura austriacka: Ingeborg Bachmann; Paul Celan Peter Handke; Thomas Bernhard; Elfriede Jelinek; Christoph Ransmayr,

10. Literatura szwajcarska: Friedrich Dürrenmatt; Max Frisch,

11. Literatura NRD: Anna Seghers; Christa Wolf,

12. Niemieckojęzyczni laureaci Nobla.

Pełny opis:

Program zajęć /tematyka:

0. Ekspresjonizm: 0.1. Program, najważniejsi autorzy; 0.2. Liryka ekspresjonizmu;

0.3. Dramat ekspresjonizmu; 1. Rozwój epiki w języku niemieckim po

ekspresjonizmie: 1.1. Powieść niemiecka: 1.1.1 Tomasz Mann: 1.1.2. Henryk

Mann: 1.1.3. Herman Hesse: 1.1.4. Alfred Döblin; 1.2. Proza austriacka: 1.2.1

Franz Kafka; 1.2.2. Robert Musil; 1.2.3. Herman Broch; 1.2.4. Józef Roth; 1.3.

Nowa Rzeczowość; 2. I wojna światowa w literaturze niemieckiej; 3. Bertold Brecht jako reformator dramatu i teatru; 4 Pozostałe prądy literackie w literaturze międzywojennej (dadaizm, surrealizm, literatura ruchu robotniczego, literatura chrześcijańska); 5. Mit habsburski w literaturze austriackiej; 6. Literatura okresu III Rzeszy: 1.1.Sytuacja historyczna; 1.2. Emigracja i literatura na emigracji; 6.3. Literatura w III Rzeszy;

7. Literatura po r. 1945: 7.1. Sytuacja w Niemczech i w Austrii po II wojnie

światowej; 7.2. „Godzina Zero”?; 7.3. Grupa 47; 7.4. Literatura w Niemczech

Zachodnich; Tendencje lat 60tych, 70tych („Nowa subiektywność”), 80tych

(tendencje postmodernistyczne) 7.4.1. Henryk Böll; 7.4.2.Günter Grass; 7.4.3.

Siegfried Lenz; 7.5. Literatura austriacka: 7.5.1. Ingeborg Bachmann; 7.5.2.Paul Celan 7.5.3. Peter Handke; 7.5.4. Thomas Bernhard; 7.5.5 Elfriede Jelinek; 7.5.6 Christoph Ransmayr 7.6. Literatura szwajcarska: 7.6.1. Friedrich Dürrenmatt; 7.6.2. Max Frisch; 7.7. Literatura NRD: 7.7.1. Anna Seghers; 7.7.2. Christa Wolf; 8. Niemieckojęzyczni laureaci Nobla.

Literatura:

Lektury

1. Georg Trakl: Gedichte (Auswahl)

2. Kurt Pinthus: Menschheitsdämmerung 1

3. Franz Kafka: Der Prozeß oder Das Schloß 2

4. Franz Kafka: Die Verwandlung oder Das Urteil oder In der Strafkolonie

5. Ödön von Horváth: Geschichten aus dem Wiener Wald

6. Thomas Mann: Der Zauberberg 3

7. Thomas Mann: Doktor Faustus

8. Hermann Hesse: Der Steppenwolf 4

9. Hermann Hesse: Narziß und Goldmund oder Siddhartha oder Demian

10. Lion Feuchtwanger: Jüd Süß oder Die Jüdin von Toledo

11. Bertolt Brecht: Die Dreigroschenoper 5

12. Bertolt Brecht: Gedichte (Auswahl)

13. Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz

14. Erich Maria Remarque: Im Westen nichts Neues 6

15. Hermann Broch: Die Schlafwandler

16. Joseph Roth: Radetzkymarsch 7

17. Franz Werfel: Die vierzig Tage des Musa Dagh

18. Klaus Mann: Mephisto

19. Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften (Bd. 1)

20. Stefan Zweig: Schachnovelle

21. Anna Seghers: Das siebte Kreuz

22. Wolfgang Borchert: Draußen vor der Tür 8

23. Gottfried Benn: Statische Gedichte (Auswahl)

24. Ilse Aichinger: Erzählungen: Spiegelgeschichte oder Die Maus oder

Mein Vater aus Stroh (eine Erzählung) 9

25. Rose Ausländer: Gedichte (Auswahl)

26. Ingeborg Bachmann: Malina oder Das dreißigste Jahr 10

27. Jurek Becker: Jakob der Lügner

28. Thomas Bernhard: Heldenplatz 11

29. Johannes Bobrowski: Levins Mühle

30. Horst Bienek: Die erste Polka

31. Heinrich Böll: Wo warst du, Adam? oder Gruppenbild mit Dame oder Billard um Halbzehn 12

32. Paul Celan: Gedichte (Auswahl) 13

33. Friedrich Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame 14

34. Heimito von Doderer: Die Strudlhofstiege

35. Hans Magnus Enzensberger: Verteidigung der Wölfe

36. Max Frisch: Homo faber oder Mein Name sei Gantenbein 15

37. Günter Grass: Die Blechtrommel

38. Günter Grass: Katz und Maus 16

39. Peter Handke: Publikumsbeschimpfung 17

40. Wolf Biermann: Mit Marx- und Engelszungen

41. Elias Canetti: Die gerettete Zunge

42. Ernst Jandl: Gedichte (Auswahl) 18

43. Siegfried Lenz: Deutschstunde 19

44. Nelly Sachs: Gedichte (Auswahl)

45. Martin Walser: Ein fliehendes Pferd

46. Christa Wolf: Nachdenken über Christa T. oder Kindheitsmuster

47. Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin

48. Christoph Ransmayr: Die letzte Welt oder Morbus Kitahara 20

49. Durs Grünbein: Schädelbasislektion

50. Herta Müller: Niederungen oder Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt

Literatura pomocnicza:

Arnold, H.-L. (wyd.), Bestandsaufnahme Gegenwartsliteratu r. Bundesrepublik Deutschland. Deutsche Demokratische Republik. Österreich, Schweiz, München 1988.

Brenner/ Bortenschlager, Deutsche Literaturgeschichte; t. 1: Von den Anfängen bis zum Jahr 1945; t. 2: Von 1945 bis zur Gegenwart.wyd.21, Wien 1986.

Egyptien, Jürgen, Einführung in die deutschsprachige Literatur seit 1945, Darmstadt 2006.

Franke, H.-P. i in., Geschichte der deutschen Literatur; tom: Von 1945 bis zur Gegenwart, Stuttgart 1983.

Frenzel, H. u. E., Daten deutscher Dichtung. Chronologischer Abriß der deutschen Literaturgeschichte; tom II: Vom Biedermeier bis zur Gegenwart. 10 wyd. München 1974.

Uwagi:

Lektury

1. Georg Trakl: Gedichte (Auswahl)

2. Kurt Pinthus: Menschheitsdämmerung 1

3. Franz Kafka: Der Prozeß oder Das Schloß 2

4. Franz Kafka: Die Verwandlung oder Das Urteil oder In der Strafkolonie

5. Ödön von Horváth: Geschichten aus dem Wiener Wald

6. Thomas Mann: Der Zauberberg 3

7. Thomas Mann: Doktor Faustus

8. Hermann Hesse: Der Steppenwolf 4

9. Hermann Hesse: Narziß und Goldmund oder Siddhartha oder Demian

10. Lion Feuchtwanger: Jüd Süß oder Die Jüdin von Toledo

11. Bertolt Brecht: Die Dreigroschenoper 5

12. Bertolt Brecht: Gedichte (Auswahl)

13. Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz

14. Erich Maria Remarque: Im Westen nichts Neues 6

15. Hermann Broch: Die Schlafwandler

16. Joseph Roth: Radetzkymarsch 7

17. Franz Werfel: Die vierzig Tage des Musa Dagh

18. Klaus Mann: Mephisto

19. Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften (Bd. 1)

20. Stefan Zweig: Schachnovelle

21. Anna Seghers: Das siebte Kreuz

22. Wolfgang Borchert: Draußen vor der Tür 8

23. Gottfried Benn: Statische Gedichte (Auswahl)

24. Ilse Aichinger: Erzählungen: Spiegelgeschichte oder Die Maus oder

Mein Vater aus Stroh (eine Erzählung) 9

25. Rose Ausländer: Gedichte (Auswahl)

26. Ingeborg Bachmann: Malina oder Das dreißigste Jahr 10

27. Jurek Becker: Jakob der Lügner

28. Thomas Bernhard: Heldenplatz 11

29. Johannes Bobrowski: Levins Mühle

30. Horst Bienek: Die erste Polka

31. Heinrich Böll: Wo warst du, Adam? oder Gruppenbild mit Dame oder Billard um Halbzehn 12

32. Paul Celan: Gedichte (Auswahl) 13

33. Friedrich Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame 14

34. Heimito von Doderer: Die Strudlhofstiege

35. Hans Magnus Enzensberger: Verteidigung der Wölfe

36. Max Frisch: Homo faber oder Mein Name sei Gantenbein 15

37. Günter Grass: Die Blechtrommel

38. Günter Grass: Katz und Maus 16

39. Peter Handke: Publikumsbeschimpfung 17

40. Wolf Biermann: Mit Marx- und Engelszungen

41. Elias Canetti: Die gerettete Zunge

42. Ernst Jandl: Gedichte (Auswahl) 18

43. Siegfried Lenz: Deutschstunde 19

44. Nelly Sachs: Gedichte (Auswahl)

45. Martin Walser: Ein fliehendes Pferd

46. Christa Wolf: Nachdenken über Christa T. oder Kindheitsmuster

47. Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin

48. Christoph Ransmayr: Die letzte Welt oder Morbus Kitahara 20

49. Durs Grünbein: Schädelbasislektion

50. Herta Müller: Niederungen oder Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jaśtal
Prowadzący grup: Katarzyna Jaśtal, Joanna Szczukiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami historii literatury niemieckojęzycznej, od ekspresjonizmu po czasy współczesne.

Efekty kształcenia:

FGE_K1_W01 Absolwent zna i rozumie /ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i

pokrewnych w ramach filologii germańskiej.


FGE_K1_U09 Absolwent potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień studiowanych w ramach filologii germańskiej.


FGE_K1_U13 Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie filologii germańskiej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.


FGE_K1_K02 Absolwent jest gotów do /ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie

Wymagania wstępne:

Znajomość j. niemieckiego na poziomie B2/C1, obecność obowiązkowa.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny po dwóch semestrach.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w sesji letniej po drugim semestrze.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny

Bilans punktów ECTS:

Wykład: 2 (semestr zimowy) + 4 (semestr letni)

Ćwiczenia: 2 (semestr zimowy) + 2 (semestr letni)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Przedmiot nie przewiduje praktyk.

Skrócony opis:

Tematyka zajęć

1. Ekspresjonizm: Program, najważniejsi autorzy; Liryka ekspresjonizmu; Dramat ekspresjonizmu,

2. Rozwój epiki w języku niemieckim po ekspresjonizmie: Powieść niemiecka: Tomasz Mann, Henryk Mann, Herman Hesse, Alfred Döblin; Proza austriacka: Franz Kafka; Robert Musil; Herman Broch; Józef Roth,

3. Nowa Rzeczowość; I wojna światowa w literaturze niemieckiej; Bertold Brecht jako reformator dramatu i teatru;

4. Pozostałe prądy literackie w literaturze międzywojennej (dadaizm, surrealizm, literatura ruchu robotniczego, literatura chrześcijańska),

5. Mit habsburski w literaturze austriackiej,

6. Literatura okresu III Rzeszy: Sytuacja historyczna; Emigracja i literatura na emigracji; Literatura w III Rzeszy,

7. Literatura po r. 1945: Sytuacja w Niemczech i w Austrii po II wojnie światowej; „Godzina Zero”?; Grupa 47;

8. Literatura w Niemczech Zachodnich; Tendencje lat 60tych, 70tych („Nowa subiektywność”), 80tych (tendencje postmodernistyczne); Henryk Böll; Günter Grass; Siegfried Lenz,

9. Literatura austriacka: Ingeborg Bachmann; Paul Celan Peter Handke; Thomas Bernhard; Elfriede Jelinek; Christoph Ransmayr,

10. Literatura szwajcarska: Friedrich Dürrenmatt; Max Frisch,

11. Literatura NRD: Anna Seghers; Christa Wolf,

12. Niemieckojęzyczni laureaci Nobla.

Pełny opis:

Program zajęć /tematyka:

0. Ekspresjonizm: 0.1. Program, najważniejsi autorzy; 0.2. Liryka ekspresjonizmu;

0.3. Dramat ekspresjonizmu; 1. Rozwój epiki w języku niemieckim po

ekspresjonizmie: 1.1. Powieść niemiecka: 1.1.1 Tomasz Mann: 1.1.2. Henryk

Mann: 1.1.3. Herman Hesse: 1.1.4. Alfred Döblin; 1.2. Proza austriacka: 1.2.1

Franz Kafka; 1.2.2. Robert Musil; 1.2.3. Herman Broch; 1.2.4. Józef Roth; 1.3.

Nowa Rzeczowość; 2. I wojna światowa w literaturze niemieckiej; 3. Bertold Brecht jako reformator dramatu i teatru; 4 Pozostałe prądy literackie w literaturze międzywojennej (dadaizm, surrealizm, literatura ruchu robotniczego, literatura chrześcijańska); 5. Mit habsburski w literaturze austriackiej; 6. Literatura okresu III Rzeszy: 1.1.Sytuacja historyczna; 1.2. Emigracja i literatura na emigracji; 6.3. Literatura w III Rzeszy;

7. Literatura po r. 1945: 7.1. Sytuacja w Niemczech i w Austrii po II wojnie

światowej; 7.2. „Godzina Zero”?; 7.3. Grupa 47; 7.4. Literatura w Niemczech

Zachodnich; Tendencje lat 60tych, 70tych („Nowa subiektywność”), 80tych

(tendencje postmodernistyczne) 7.4.1. Henryk Böll; 7.4.2.Günter Grass; 7.4.3.

Siegfried Lenz; 7.5. Literatura austriacka: 7.5.1. Ingeborg Bachmann; 7.5.2.Paul Celan 7.5.3. Peter Handke; 7.5.4. Thomas Bernhard; 7.5.5 Elfriede Jelinek; 7.5.6 Christoph Ransmayr 7.6. Literatura szwajcarska: 7.6.1. Friedrich Dürrenmatt; 7.6.2. Max Frisch; 7.7. Literatura NRD: 7.7.1. Anna Seghers; 7.7.2. Christa Wolf; 8. Niemieckojęzyczni laureaci Nobla.

Literatura:

Lektury

1. Georg Trakl: Gedichte (Auswahl)

2. Kurt Pinthus: Menschheitsdämmerung 1

3. Franz Kafka: Der Prozeß oder Das Schloß 2

4. Franz Kafka: Die Verwandlung oder Das Urteil oder In der Strafkolonie

5. Ödön von Horváth: Geschichten aus dem Wiener Wald

6. Thomas Mann: Der Zauberberg 3

7. Thomas Mann: Doktor Faustus

8. Hermann Hesse: Der Steppenwolf 4

9. Hermann Hesse: Narziß und Goldmund oder Siddhartha oder Demian

10. Lion Feuchtwanger: Jüd Süß oder Die Jüdin von Toledo

11. Bertolt Brecht: Die Dreigroschenoper 5

12. Bertolt Brecht: Gedichte (Auswahl)

13. Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz

14. Erich Maria Remarque: Im Westen nichts Neues 6

15. Hermann Broch: Die Schlafwandler

16. Joseph Roth: Radetzkymarsch 7

17. Franz Werfel: Die vierzig Tage des Musa Dagh

18. Klaus Mann: Mephisto

19. Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften (Bd. 1)

20. Stefan Zweig: Schachnovelle

21. Anna Seghers: Das siebte Kreuz

22. Wolfgang Borchert: Draußen vor der Tür 8

23. Gottfried Benn: Statische Gedichte (Auswahl)

24. Ilse Aichinger: Erzählungen: Spiegelgeschichte oder Die Maus oder

Mein Vater aus Stroh (eine Erzählung) 9

25. Rose Ausländer: Gedichte (Auswahl)

26. Ingeborg Bachmann: Malina oder Das dreißigste Jahr 10

27. Jurek Becker: Jakob der Lügner

28. Thomas Bernhard: Heldenplatz 11

29. Johannes Bobrowski: Levins Mühle

30. Horst Bienek: Die erste Polka

31. Heinrich Böll: Wo warst du, Adam? oder Gruppenbild mit Dame oder Billard um Halbzehn 12

32. Paul Celan: Gedichte (Auswahl) 13

33. Friedrich Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame 14

34. Heimito von Doderer: Die Strudlhofstiege

35. Hans Magnus Enzensberger: Verteidigung der Wölfe

36. Max Frisch: Homo faber oder Mein Name sei Gantenbein 15

37. Günter Grass: Die Blechtrommel

38. Günter Grass: Katz und Maus 16

39. Peter Handke: Publikumsbeschimpfung 17

40. Wolf Biermann: Mit Marx- und Engelszungen

41. Elias Canetti: Die gerettete Zunge

42. Ernst Jandl: Gedichte (Auswahl) 18

43. Siegfried Lenz: Deutschstunde 19

44. Nelly Sachs: Gedichte (Auswahl)

45. Martin Walser: Ein fliehendes Pferd

46. Christa Wolf: Nachdenken über Christa T. oder Kindheitsmuster

47. Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin

48. Christoph Ransmayr: Die letzte Welt oder Morbus Kitahara 20

49. Durs Grünbein: Schädelbasislektion

50. Herta Müller: Niederungen oder Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt

Literatura pomocnicza:

Arnold, H.-L. (wyd.), Bestandsaufnahme Gegenwartsliteratu r. Bundesrepublik Deutschland. Deutsche Demokratische Republik. Österreich, Schweiz, München 1988.

Brenner/ Bortenschlager, Deutsche Literaturgeschichte; t. 1: Von den Anfängen bis zum Jahr 1945; t. 2: Von 1945 bis zur Gegenwart.wyd.21, Wien 1986.

Egyptien, Jürgen, Einführung in die deutschsprachige Literatur seit 1945, Darmstadt 2006.

Franke, H.-P. i in., Geschichte der deutschen Literatur; tom: Von 1945 bis zur Gegenwart, Stuttgart 1983.

Frenzel, H. u. E., Daten deutscher Dichtung. Chronologischer Abriß der deutschen Literaturgeschichte; tom II: Vom Biedermeier bis zur Gegenwart. 10 wyd. München 1974.

Uwagi:

Lektury

1. Georg Trakl: Gedichte (Auswahl)

2. Kurt Pinthus: Menschheitsdämmerung 1

3. Franz Kafka: Der Prozeß oder Das Schloß 2

4. Franz Kafka: Die Verwandlung oder Das Urteil oder In der Strafkolonie

5. Ödön von Horváth: Geschichten aus dem Wiener Wald

6. Thomas Mann: Der Zauberberg 3

7. Thomas Mann: Doktor Faustus

8. Hermann Hesse: Der Steppenwolf 4

9. Hermann Hesse: Narziß und Goldmund oder Siddhartha oder Demian

10. Lion Feuchtwanger: Jüd Süß oder Die Jüdin von Toledo

11. Bertolt Brecht: Die Dreigroschenoper 5

12. Bertolt Brecht: Gedichte (Auswahl)

13. Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz

14. Erich Maria Remarque: Im Westen nichts Neues 6

15. Hermann Broch: Die Schlafwandler

16. Joseph Roth: Radetzkymarsch 7

17. Franz Werfel: Die vierzig Tage des Musa Dagh

18. Klaus Mann: Mephisto

19. Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften (Bd. 1)

20. Stefan Zweig: Schachnovelle

21. Anna Seghers: Das siebte Kreuz

22. Wolfgang Borchert: Draußen vor der Tür 8

23. Gottfried Benn: Statische Gedichte (Auswahl)

24. Ilse Aichinger: Erzählungen: Spiegelgeschichte oder Die Maus oder

Mein Vater aus Stroh (eine Erzählung) 9

25. Rose Ausländer: Gedichte (Auswahl)

26. Ingeborg Bachmann: Malina oder Das dreißigste Jahr 10

27. Jurek Becker: Jakob der Lügner

28. Thomas Bernhard: Heldenplatz 11

29. Johannes Bobrowski: Levins Mühle

30. Horst Bienek: Die erste Polka

31. Heinrich Böll: Wo warst du, Adam? oder Gruppenbild mit Dame oder Billard um Halbzehn 12

32. Paul Celan: Gedichte (Auswahl) 13

33. Friedrich Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame 14

34. Heimito von Doderer: Die Strudlhofstiege

35. Hans Magnus Enzensberger: Verteidigung der Wölfe

36. Max Frisch: Homo faber oder Mein Name sei Gantenbein 15

37. Günter Grass: Die Blechtrommel

38. Günter Grass: Katz und Maus 16

39. Peter Handke: Publikumsbeschimpfung 17

40. Wolf Biermann: Mit Marx- und Engelszungen

41. Elias Canetti: Die gerettete Zunge

42. Ernst Jandl: Gedichte (Auswahl) 18

43. Siegfried Lenz: Deutschstunde 19

44. Nelly Sachs: Gedichte (Auswahl)

45. Martin Walser: Ein fliehendes Pferd

46. Christa Wolf: Nachdenken über Christa T. oder Kindheitsmuster

47. Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin

48. Christoph Ransmayr: Die letzte Welt oder Morbus Kitahara 20

49. Durs Grünbein: Schädelbasislektion

50. Herta Müller: Niederungen oder Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.