Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opcja literaturoznawcza: Krótka proza niemieckojęzyczna/ Deutschsprachige Kurzprosa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-LOLPM-3Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opcja literaturoznawcza: Krótka proza niemieckojęzyczna/ Deutschsprachige Kurzprosa
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Moskała
Prowadzący grup: Paweł Moskała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

NFDeEn2A_W01 - ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii germańskiej w systemie nauk humanistycznych oraz o

specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii germańskiej

NFDeEn2A_W02 - ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w

wybranych subdyscyplinach filologii germańskiej

NFDeEn2A_W03 - ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z obszaru studiowanej dyscypliny

NFDeEn2A_W06 - ma pogłębioną wiedzę o wybranych kierunkach rozwoju i osiągnięciach w ramach subdyscyplin filologii

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest systematyczne uczęszczanie i aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji i test pisemny na zakończenie kursu.

Bilans punktów ECTS:

3

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z krótką prozą niemieckojęzyczną. W ramach zajęć omówimy niektóre teksty takich autorów, jak m.in. Wolfgang Borchert, Heinrich Böll, Marie Luise Kaschnitz, Peter Bichsel, Ilse Aichinger, Elisabeth Langgässer, Erwin Strittmatter.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z krótką prozą niemieckojęzyczną. W ramach zajęć omówimy niektóre teksty takich autorów, jak m.in. Wolfgang Borchert, Heinrich Böll, Marie Luise Kaschnitz, Peter Bichsel, Ilse Aichinger, Elisabeth Langgässer, Erwin Strittmatter.

Literatura:

Werner Bellmann (Hrsg.): Klassische deutsche Kurzgeschichten. Interpretationen. Reclam, Stuttgart 2004.

Werner Bellmann, Christine Hummel (Hrsg.): Deutsche Kurzprosa der Gegenwart. Interpretationen. Reclam, Stuttgart 2006.

Klaus Doderer: Die Kurzgeschichte in Deutschland. Ihre Form und ihre Entwicklung. Metopen, Wiesbaden 1953.

Manfred Durzak: Die Kunst der Kurzgeschichte. München 1989.

Manfred Durzak: Die deutsche Kurzgeschichte der Gegenwart. Königshausen & Neumann, Würzburg 2002.

Herbert Fuchs, Ekkehart Mittelberg: Klassische und moderne Kurzprosa. Varianten – kreativer Umgang – Interpretationsmethoden. Texte und Materialien (Reihe Klassische Schullektüre). Cornelsen, Berlin 1999.

Rainer Könecke: Interpretationshilfen. Deutsche Kurzgeschichten 1945–1968. Klett, Stuttgart/Dresden 1995.

Leonie Marx: Die deutsche Kurzgeschichte. Metzler, Stuttgart/Weimar 2005.

Ludwig Rohner: Theorie der Kurzgeschichte. Athenäum, Wiesbaden 1976.

Timotheus Schwake: EinFach Deutsch Unterrichtsmodelle: Klassische Kurzgeschichten. Herausgegeben von Johannes Diekhans. Schöningh, Paderborn 2008.

Franz-Josef Thiemermann: Kurzgeschichten im Deutschunterricht. Texte – Interpretationen – Methodische Hinweise. Kamp, Bochum 1967.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.