Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie literaturoznawcze - Literatura austriacka ze szczególnym uwzględnieniem mitu habsburskiego i wielokulturowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-MS-MK-2Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie literaturoznawcze - Literatura austriacka ze szczególnym uwzględnieniem mitu habsburskiego i wielokulturowości
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kłańska
Prowadzący grup: Maria Kłańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem seminarium magisterskiego jest nauczenie studenta zasad pracy naukowej i prowadzenie go w kierunku stworzenia samodzielnej, poprawnej pracy magisterskiej. Tematy prac związane są z mitem habsburskim, jak również z wielokulturowością Austrii w świetle literatury austriackiej.

Efekty kształcenia:

NFDe2A_W03 Student ma pogłębioną i uporzadkowaną wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny +++

NFDe2A_W06 Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych kierunkach rozwoju i osiągnięciach w ramach subdyscyplin filologii germańskiej (literaturoznawstwo germanistyczne)++

NFDe2A_W07 Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz, interpretacji i wartościowania tekstów kultury w zakresie studiowanej dyscypliny+++

NFDe2A_U03 Student posiada umiejętność przygotowania w języku niemieckim różnych prac pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszących się do różnych dziedzen życia i kultury, w tym również prac noszących znamiona tekstu naukowego ++

NFDe2A_U08 Student potrafi w sposób krytyczny formułować, analizować i syntetyzować problemy badawcze w zakresie studiowanej przez siebie dyscypliny, dobrać adekwatne metody i narzędzia pozwalające na rozwiązywanie tych problemów i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych form i metod++

NFDe2A_U10 Student potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę przy i interpretacje, z zastosowaniem różnych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historycznokulturowym i oddziaływania społecznego+++

NFDe2A_U11 Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania i syntetyzowania wniosków ++

Wymagania wstępne:

Zaliczenie I roku studiów magisterskich, a w szczególności zaliczenie I części (sem. zimowy i letni I roku studiów magisterskich) sem. mag. nt. mitu habsburskiego i wielokulturowości w literaturze austriackiej (wybór tematu, zebranie wstępnej bibliografii, napisanie planu i jednego rozdziału pracy).

Forma i warunki zaliczenia:

Oddanie i przyjęcie przez prowadzącą co najmniej 30 kolejnych stron pracy magisterskiej (2-3 rozdziały); udział w co najmniej w trzech konsultacjach indywidualnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Czytanie i weryfikacja rozdziałów prac, indywidualne konsultacje z studentem

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Indywidualna praca z magistrantem, weryfikacja pisemna i ustna omówienie kolejnych rozdziałów

Bilans punktów ECTS:

8

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem seminarium magisterskiego jest nauczenie studenta zasad pracy naukowej i prowadzenie go w kierunku stworzenia samodzielnej, poprawnej pracy magisterskiej. Tematy prac związane są z mitem habsburskim, jak również z wielokulturowością Austrii w świetle literatury austriackiej.

Następujace tematy prac:

1. Der Kampf um die Macht in Franz Grillparzers Habsburgerdramen

2. Das Bild des Kaisers Franz Joseph in epischen Werken von Joseph Roth, Józef Wittlin und Bruno Schulz

3. Das Trauma der Shoah in ausgewählten Werken Robert Schindels

4. Das Bild der alternativen habsburgischen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts im postmodernen Roman von Hannes Stein "Der Komet"

Pełny opis:

Celem seminarium magisterskiego jest nauczenie studenta zasad pracy naukowej i prowadzenie go w kierunku stworzenia samodzielnej, poprawnej pracy magisterskiej. Tematy prac związane są z mitem habsburskim, jak również z wielokulturowością Austrii w świetle literatury austriackiej.

Następujace tematy prac:

1. Der Kampf um die Macht in Franz Grillparzers Habsburgerdramen

2. Das Bild des Kaisers Franz Joseph in epischen Werken von Joseph Roth, Józef Wittlin und Bruno Schulz

3. Das Trauma der Shoah in ausgewählten Werken Robert Schindels

4. Das Bild der alternativen habsburgischen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts im postmodernen Roman von Hannes Stein "Der Komet".

W semestrze zimowym student oddaje co najmniej 30 stron, 2-3 rozdziały pracy i omawia je indywidualnie z opiekunem.

Literatura:

1. Kaszyński, Stefan H.: Krótka historia literatury austriackiej, Poznań 2012.

2. Kriegleder, Winfried: Eine kurze Geschichte der Literatur in Österreich, Wien 2011.

3. Magris, Claudio: Der habsburgische Mythos in der österreichischen Literatur. Autorisietre Übersetzung von Madelene von Pasztory, Salzburg 1966 i nowsze wydania.

4. Rickert, Richard: Österreich. Sein Weg durch die Geschichte, Wien 1982, wyd. IV lub inna historia Austrii.

5. Np. Wereszycki, Henryk: Historia Austrii, Wrocław i in. 1986.

Literatura uzupełniająca:

1. Batowski, Henryk: Rozpad Austro-Węgier, Kraków 1982, wyd. II.

2. Grodziski, Stanisław: Franciszek Józef I Wrocław i in., 1983, wyd. II.

3. Tenże: Habsburgowie, Kraków 2013.

4. Wereszycki, Henryk: Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Kraków 1986.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.