Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie z wiedzy o kulturze - Literatura niemieckojęzyczna i jej adaptacje filmowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-MS-MS-1L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z wiedzy o kulturze - Literatura niemieckojęzyczna i jej adaptacje filmowe
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Sitarz
Prowadzący grup: Magdalena Sitarz
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Dodatkowe strony WWW:

brak

Cele kształcenia:

Napisanie pracy magisterskiej

Efekty kształcenia:

NFDe2A_W07: ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz, interpretacji i wartościowania tekstów kultury w zakresie studiowanej dyscypliny

NFDe2A_U11 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania i syntetyzowania wniosków

NFDe2A_U12 wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach specjalności filologia germańska

NFDe2A_K01 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

Wymagania wstępne:

wpis na seminarium

Forma i warunki zaliczenia:

1 semestr: wybór tematu, wstępny plan, wstępna bibliografia

2 semestr: 1 analityczny rozdział pracy (ok. 8-10 stron) zaprezentowany na zajęciach i zaakceptowany w formie pisemnej

3 semestr: 30 stron pracy

4 semestr: cała praca (ok. 60 stron)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocenianie przynoszonych fragmentów pracy magisterskiej.

1. ocena dostateczna: praca spełniająca kryteria formalne, napisana prostym, ale poprawnym językiem, dominuje element opisowy

2. ocena dobra: praca spełniająca kryteria formalne, wykazująca dobrą znajomość języka niemieckiego, solidna struktura pracy, dobrze napisane rozdziały analityczne

3. ocena bardzo dobra: praca spełniająca kryteria formalne,, bardzo dobra znajomość języka, interesująca struktura, samodzielna analiza, samodzielne formułowanie wniosków

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

wyklad, seminarium, dyskusja

Bilans punktów ECTS:

1 rok: 2+ 4, 2 rok: 8 +15

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak praktyk

Skrócony opis:

Podczas seminarium zajmować się będziemy literaturą niemieckojęzyczną i jej adaptacjami filmowymi

Pełny opis:

Podczas seminarium zajmować się będziemy literaturą niemieckojęzyczną i jej adaptacjami filmowymi Zajmiemy się przede wszystkim dostępnymi online filmami, część wstępna będzie poświęcona problemom filmu i literatury.

Jestem otwarta na wszystkie propozycje dotyczące tematyki prac magisterskich, jeżeli jednak byłoby to konieczne to przedstawię także moje propozycje możliwych tytulów.

Literatura:

wybór literatury (zostanie udostepniona):

http://www.arthaus.de/literaturverfilmungen

Christiane Schönfeld (ed.), Processes of Transposition. german Literature and Film, Amsterdam / New York 2007

Joachim Paech, Literatur und Film, Stuttgart / Weimar 1997

Klaus M. schmidt / Ingrid Schmidt, Lexikon Literaturverfilmungen, Stuttgart /Weimar 2000

Rainer Rother, Die Gegenwart der geschichte. Ein Versuch über Film und zeitgenössische Literatur, Stuttgart 1990

Deborah Cartmell (ed.), A Companion to Literature, Film and Adaptation, Oxford 2012

Stephen Brockman, A Critical History of German Film, Rochester, New York 2010

Uwagi:

cykl zajęć trwa 4 semestry

osoby wyjeżdżające proszone są o skontaktowanie się mailem na samym początku semestru w celu ustalenia warunków zaliczenia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.