Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna literatura austriacka i szwajcarska (wybrane zagadnienia) 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-MSL6E-2L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna literatura austriacka i szwajcarska (wybrane zagadnienia) 2
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kłańska
Prowadzący grup: Maria Kłańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

NFDe2A_W01 ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii germańskiej w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii germańskiej

NFDe2A_W03 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z obszaru studiowanej dyscypliny

NFDe2A_W05 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach studiowanej dyscypliny z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych

NFDe2A_U10 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację, z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

NFDe2A_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze


Wymagania wstępne:

wpis na drugi rok studiów drugiego stopnia, zaliczenie semestru zimowego - lit. austriacka

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny czastkowy (literatura szwajcarska) na koniec semestru letniego. Protokoły przedstawione na zajęciach i oddane w formie pisemnej. Dozwolone tylko 2 nieobecności nieusprawiedliwione
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

protokoły ustne oddane także w formie pisemnej, aktywność na zajęciach, egzamin pisemny cząstkowy (lit. szwajcarska) po semestrze letnim

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

wykład, ćwiczenia, dyskusja, krótkie protokoły

Bilans punktów ECTS:

4


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Filologia germańska, stacjonarne II stopnia

Skrócony opis:

Literatura niemieckojęzyczna jest transnarodowa, a jednocześnie pozostaje zróżnicowana ze względu na właściwą dla poszczególnych niemieckojęzycznych krajów specyfikę kulturową, narodową i językową. W ramach zajęć omówione zostaną wybrane teksty literatury szwajcarskiej opublikowane po 1945 roku. Wstępna propozycja, dotycząca omawianych autorów literatury szwajcarskiej, to: Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, Peter Bichsel, Urs Widmer, ew. Zoe Jenny i Ilma Rakusa.

Pełny opis:

Literatura niemieckojęzyczna jest transnarodowa, a jednocześnie pozostaje zróżnicowana ze względu na właściwą dla poszczególnych niemieckojęzycznych krajów specyfikę kulturową, narodową i językową. W ramach zajęć omówione zostaną wybrane teksty literatury szwajcarskiej, opublikowane po 1945 roku. Wstępna propozycja, dotycząca omawianych autorów literatury szwajcarskiej, to: Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, Peter Bichsel, Urs Widmer, Zoe Jenny,i Illma Rakusa i Kurt Marti.

Literatura:

Literatura prymarna:

dramat Dürrenmatta, np. "Der Besuch der alten Dame"i powieść "Der Richter und sein Henker""; Max Frisch, dramat " Biedermann und die Brandstifter"; Peter Bichsel: "Kindergeschichten"; Jenny Zoe, "Blütenstaubzimmer"; Urs Widmer, "Topdogs" ; Ilma Rakusa "Mehr Meer"(fragmenty), ewent. wiersze wybrane Kurta Marti

Literatura sekundarna, np.:

Braun, Michael/Lernen, Birgit (Hg): Schweizer Gegenwartsliteratur. Begegnungen mit dem Nachbarn IV. St. Augustin 2005.

Gsteiger, Manfred: Kindlers Litertaurgeschichte der Gegenwart. Die zeitgenössischen Literaturen der Schweiz, München 1974.

Mielczarek, Zygmunt: Sonderwege der Literatur. Schweizer Schriftsteller im Aussenseiterdiskurs, Wrocław, Dresden 2007.

Uwagi:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kłańska
Prowadzący grup: Maria Kłańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

NFDe2A_W01 ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii germańskiej w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii germańskiej

NFDe2A_W03 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z obszaru studiowanej dyscypliny

NFDe2A_W05 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach studiowanej dyscypliny z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych

NFDe2A_U10 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację, z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

NFDe2A_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze


Wymagania wstępne:

wpis na drugi rok studiów drugiego stopnia, zaliczenie semestru zimowego - lit. austriacka

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny czastkowy (literatura szwajcarska) na koniec semestru letniego. Protokoły przedstawione na zajęciach i oddane w formie pisemnej. Dozwolone tylko 2 nieobecności nieusprawiedliwione
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

protokoły ustne oddane także w formie pisemnej, aktywność na zajęciach, egzamin pisemny cząstkowy (lit. szwajcarska) po semestrze letnim

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

wykład, ćwiczenia, dyskusja, krótkie protokoły

Bilans punktów ECTS:

4


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Filologia germańska, stacjonarne II stopnia

Skrócony opis:

Literatura niemieckojęzyczna jest transnarodowa, a jednocześnie pozostaje zróżnicowana ze względu na właściwą dla poszczególnych niemieckojęzycznych krajów specyfikę kulturową, narodową i językową. W ramach zajęć omówione zostaną wybrane teksty literatury szwajcarskiej opublikowane po 1945 roku. Wstępna propozycja, dotycząca omawianych autorów literatury szwajcarskiej, to: Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, Peter Bichsel, Urs Widmer, ew. Zoe Jenny i Ilma Rakusa.

Pełny opis:

Literatura niemieckojęzyczna jest transnarodowa, a jednocześnie pozostaje zróżnicowana ze względu na właściwą dla poszczególnych niemieckojęzycznych krajów specyfikę kulturową, narodową i językową. W ramach zajęć omówione zostaną wybrane teksty literatury szwajcarskiej, opublikowane po 1945 roku. Wstępna propozycja, dotycząca omawianych autorów literatury szwajcarskiej, to: Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, Peter Bichsel, Urs Widmer, Zoe Jenny,i Illma Rakusa i Kurt Marti.

Literatura:

Literatura prymarna:

dramat Dürrenmatta, np. "Der Besuch der alten Dame"i powieść "Der Richter und sein Henker""; Max Frisch, dramat " Biedermann und die Brandstifter"; Peter Bichsel: "Kindergeschichten"; Jenny Zoe, "Blütenstaubzimmer"; Urs Widmer, "Topdogs" ; Ilma Rakusa "Mehr Meer"(fragmenty), ewent. wiersze wybrane Kurta Marti

Literatura sekundarna, np.:

Braun, Michael/Lernen, Birgit (Hg): Schweizer Gegenwartsliteratur. Begegnungen mit dem Nachbarn IV. St. Augustin 2005.

Gsteiger, Manfred: Kindlers Litertaurgeschichte der Gegenwart. Die zeitgenössischen Literaturen der Schweiz, München 1974.

Mielczarek, Zygmunt: Sonderwege der Literatur. Schweizer Schriftsteller im Aussenseiterdiskurs, Wrocław, Dresden 2007.

Uwagi:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.