Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna literatura austriacka i szwajcarska (wybrane zagadnienie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-MSL6Z-2Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna literatura austriacka i szwajcarska (wybrane zagadnienie)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kłańska
Prowadzący grup: Maria Kłańska
Strona przedmiotu: http://nie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

NFDe2A_W01

ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii germańskiej w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej literaturoznawstwa

NFDe2A_W03 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z obszaru współczesnej literatury austriackiej

NFDe2A_W05 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach współczesnej nauki dot. literatury austriackiej y innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych

NFDe2A_U10 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację, z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

NFDe2A_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze.

Wymagania wstępne:

wpis na drugi rok studiów drugiego stopnia

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny z literatury i szwajcarskiej w sesji letniej, z możliwością podziału an dwie części w ciągu roku. W skład oceny wchodzą także przygotowane przez studenta i zaprezentowane na zajęciach protokoły z zajęć (1/3). Poza tym egzamin obejmuje materiał opracowany na zajęciach a wstępnie przygotowany w domu. Dozwolone są tylko dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrye.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

krótkie protokoły z zajęć, aktywny udział w zajęciach, zadania domowe (krótkie sprawozdania lub recenzje)w wypadku udziału w austr. imprezie kulturalnej zamiast zajęć. Pisemny egzamin zostanie oceniony wraz z lit. szwajcarską po sem. letnim.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

wykład, ćwiczenia, dyskusja, krótkie protokoły

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Filologia germańska, stacjonarne II stopnia

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczyć będą wybranych autorów i tekstów literatury austriackiej literatury opublikowanych po 1945 roku. Będziemy się starali uchwycić zarówno osobliwości i różnice pomiędzy literaturą austriacką a niemiecką jak i ich cechy wspólne.

Pełny opis:

Na pierwszych po organizacyjnych zajęciach zostanie przestawiona specyfika i sytuacja literatury austriackiej po roku 1945.

Następnie zostana omówione następujace tematy/zanalizowane nastepujace teksty:

1. Ingeborg Bachmann, wybór jej liryki i opowiadanie "Drei Wege zum See"

2. Paul Celan, jego "Todesfuge" i in. wiersze, Szoa, jego związek z Ingeborg Bachmann.

3. Ilse Aichinger - opowiadanie "Spiegelgeschichte"

4. Thomas Bernhard, jego proza i dramaturgia - analiza jednego tekstu ("Der Keller").

5. Peter Handke: "Der kurze Brief zum langen Abschied"

6. Poezja lingwistyczna, Ernst Jandl i in.

7. Elfriede Jelinek - analiza powieści "Die Liebhaberinnen" oraz fragmentu dramatu "Burgtehater"

8. Franz Innerhofer - powieść "Schattenseite"

9. Christoph Ransmayr i jego powieść "Die letzte Welt" - Owidiusz, I rozdział

Literatura:

Quellentexte zur deutschsprachigen Literatur und Kultur. Tom Österreichische Literatur- Literatur aus Österreich, Red. Stefan H. Kaszyński.

Kaszyński, Stefan H.: Krótka historia literatury austriackiej, Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM 2012.

Kriegleder, Wynfrid: Eine kurze Geschichte der Literatur in Österreich. Menschen - Bücher - Institutionen, Wien Praesens 2011.

Spiel, Hilde: Die zeitgenössische Literatur Österreichs. Zürcih, München, Kindler 1976.

Zeyringer, Klaus: Österreichische Literatur seit 1945. Überblicke. Einschnitte. Wegmarken. Umfassend überarbeitete Neuauflage. Innsbruck etc. Studien-Verlag 2008.

Uwagi:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kłańska
Prowadzący grup: Maria Kłańska
Strona przedmiotu: http://nie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

NFDe2A_W01

ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii germańskiej w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej literaturoznawstwa

NFDe2A_W03 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z obszaru współczesnej literatury austriackiej

NFDe2A_W05 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach współczesnej nauki dot. literatury austriackiej y innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych

NFDe2A_U10 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację, z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

NFDe2A_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze.

Wymagania wstępne:

wpis na drugi rok studiów drugiego stopnia

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny z literatury i szwajcarskiej w sesji letniej, z możliwością podziału an dwie części w ciągu roku. W skład oceny wchodzą także przygotowane przez studenta i zaprezentowane na zajęciach protokoły z zajęć (1/3). Poza tym egzamin obejmuje materiał opracowany na zajęciach a wstępnie przygotowany w domu. Dozwolone są tylko dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrye.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

krótkie protokoły z zajęć, aktywny udział w zajęciach, zadania domowe (krótkie sprawozdania lub recenzje)w wypadku udziału w austr. imprezie kulturalnej zamiast zajęć. Pisemny egzamin zostanie oceniony wraz z lit. szwajcarską po sem. letnim.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

wykład, ćwiczenia, dyskusja, krótkie protokoły

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Filologia germańska, stacjonarne II stopnia

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczyć będą wybranych autorów i tekstów literatury austriackiej literatury opublikowanych po 1945 roku. Będziemy się starali uchwycić zarówno osobliwości i różnice pomiędzy literaturą austriacką a niemiecką jak i ich cechy wspólne.

Pełny opis:

Na pierwszych po organizacyjnych zajęciach zostanie przestawiona specyfika i sytuacja literatury austriackiej po roku 1945.

Następnie zostana omówione następujace tematy/zanalizowane nastepujace teksty:

1. Ingeborg Bachmann, wybór jej liryki i opowiadanie "Drei Wege zum See"

2. Paul Celan, jego "Todesfuge" i in. wiersze, Szoa, jego związek z Ingeborg Bachmann.

3. Ilse Aichinger - opowiadanie "Spiegelgeschichte"

4. Thomas Bernhard, jego proza i dramaturgia - analiza jednego tekstu ("Der Keller").

5. Peter Handke: "Der kurze Brief zum langen Abschied"

6. Poezja lingwistyczna, Ernst Jandl i in.

7. Elfriede Jelinek - analiza powieści "Die Liebhaberinnen" oraz fragmentu dramatu "Burgtehater"

8. Franz Innerhofer - powieść "Schattenseite"

9. Christoph Ransmayr i jego powieść "Die letzte Welt" - Owidiusz, I rozdział

Literatura:

Quellentexte zur deutschsprachigen Literatur und Kultur. Tom Österreichische Literatur- Literatur aus Österreich, Red. Stefan H. Kaszyński.

Kaszyński, Stefan H.: Krótka historia literatury austriackiej, Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM 2012.

Kriegleder, Wynfrid: Eine kurze Geschichte der Literatur in Österreich. Menschen - Bücher - Institutionen, Wien Praesens 2011.

Spiel, Hilde: Die zeitgenössische Literatur Österreichs. Zürcih, München, Kindler 1976.

Zeyringer, Klaus: Österreichische Literatur seit 1945. Überblicke. Einschnitte. Wegmarken. Umfassend überarbeitete Neuauflage. Innsbruck etc. Studien-Verlag 2008.

Uwagi:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.