Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa germanistycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-MSN4-1Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa germanistycznego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Moskała
Prowadzący grup: Paweł Moskała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

NFDeEn2A_W01 - ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii germańskiej w systemie nauk humanistycznych oraz o

specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii germańskiej

NFDeEn2A_W02 - ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w

wybranych subdyscyplinach filologii germańskiej

NFDeEn2A_W03 - ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z obszaru studiowanej dyscypliny

NFDeEn2A_W06 - ma pogłębioną wiedzę o wybranych kierunkach rozwoju i osiągnięciach w ramach subdyscyplin filologii

germańskiejWymagania wstępne:

wpis na studia

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest systematyczne uczęszczanie i aktywność na zajęciach, test pisemny na zakończenie kursu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

test pisemny na zakończenie kursu

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, wykład informacyjny, dyskusja

Bilans punktów ECTS:

3

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filologia germańska, rok 1

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu literaturoznawstwa.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi, wybranymi zagadnieniami z zakresu literaturoznawstwa:

- Literatura i literaturoznawstwo (próba definicji, istota i funkcje)

- Poetyka, stylistyka, metryka

- Dzieło literackie

- Genologia, rodzaje i gatunki literackie

- Liryka

- Epika

- Dramat

Literatura:

1. Arnold, H.L., Detering, H. (Hg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft, München 2005.

2. Jahraus, Oliver: Grundkurs Literaturwissenschaft, Stuttgart 2008.

3. Jeßing, Benedikt/Köhnen, Ralph: Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft, Weimar 2003.

4. Schweikle, G. u. I.: Metzler Literatur Lexikon, Stuttgart 1990.

5. Spörl, U.: Basislexikon Literaturwissenschaft, Padeborn 2006.

Uwagi:

osoby wyjeżdżające proszone są o skontaktowanie się mailem na samym początku semestru w celu ustalenia warunków zaliczenia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.