Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IO-L-OR-2-02A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Smolak
Prowadzący grup: Maciej Smolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Celem kursu jest przedstawienie dziejów filozofii europejskiej z perspektywy zasadniczych narracji skoncentrowanych wokół kategorii prawdy, wolności i odpowiedzialności oraz zaprezentowanie podstawowych teorii etycznych: aretologii, deontologii, aksjologii, utylitaryzmu.


I. Wiedza: student zapoznaje się z:

- podstawowymi definicjami prawdy

- wolnością negatywną i pozytywną

- odpowiedzialnością w sensie imputatio i responsie

- tożsamością typu idem i ipse

-złem metafizycznym, doznawanym i wyrządzanym

- różnymi sposobami rozumienia śmierci

- różnymi koncepcjami etycznymi


II. Umiejętność: student potrafi:

- odróżnić różne działy filozofii i skorelowane z nimi podstawowe zagadnienia,

- odróżnić typy etycznego dyskursu,

- znać, rozumieć i poprawnie stosować podstawowe kategorie filozoficzne typu: prawda, wolność, odpowiedzialność, tożsamość,

- umieć analizować wybrane fragmenty tekstów filozoficznych i syntetyzować zdobyte wiadomości


III. Kompetencje: student nabywa kompetencji w zakresie

- samodzielnego stawiania pytań, udzielania odpowiedzi, argumentowania i wyciągania wniosków,

- samodzielnego formułowania dłuższych wypowiedzi na szeroko rozumiane tematy filozoficzneWymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin w formie testu

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

2 ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filologia orientalna – japonistyka
filologia orientalna – iranistyka
filologia orientalna – arabistyka
filologia orientalna – turkologia
filologia orientalna – sinologia
Filologia orientalna - indianistyka, stacjonarne I stopnia
filologia orientalna – indologia

Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie dziejów filozofii europejskiej z perspektywy zasadniczych narracji skoncentrowanych wokół kategorii prawdy, wolności i odpowiedzialności oraz zaprezentowanie podstawowych teorii etycznych: aretologii, deontologii, aksjologii, utylitaryzmu.

Pełny opis:

I. Wiedza: student zapoznaje się z:

- podstawowymi definicjami prawdy

- wolnością negatywną i pozytywną

- odpowiedzialnością w sensie imputatio i responsie

- tożsamością typu idem i ipse

-złem metafizycznym, doznawanym i wyrządzanym

- różnymi sposobami rozumienia śmierci

- różnymi koncepcjami etycznymi

II. Umiejętność: student potrafi:

- odróżnić różne działy filozofii i skorelowane z nimi podstawowe zagadnienia,

- odróżnić typy etycznego dyskursu,

- znać, rozumieć i poprawnie stosować podstawowe kategorie filozoficzne typu: prawda, wolność, odpowiedzialność, tożsamość,

- umieć analizować wybrane fragmenty tekstów filozoficznych i syntetyzować zdobyte wiadomości

III. Kompetencje: student nabywa kompetencji w zakresie

- samodzielnego stawiania pytań, udzielania odpowiedzi, argumentowania i wyciągania wniosków,

- samodzielnego formułowania dłuższych wypowiedzi na szeroko rozumiane tematy filozoficzne

Literatura:

Literatura podstawowa:

Anzenbaher A (2008), Wprowadzenie do etyki, Kraków

Anzenbaher A (2003), Wprowadzenie do filozofii, Kraków

Literatura uzupełniająca:

Filek J (1996), Ontologizacja odpowiedzialności, Kraków

Filek J (2001), Filozofia jako etyka, Kraków

Heidegger M (1994), Bycie i czas, Warszawa

Kierkegaard S (1995), Choroba na śmierć, Warszawa

Levinas E (1999), Czas i to, co inne, Warszawa

Markowski M. P (1995), Nietzsche. Filozofia interpretacji, Kraków

Ricouer P (2003), O sobie samym jako innym, Warszawa

Skarga B (1997), Tożsamość i różnica, Kraków

Szestow L (1987), Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, Warszawa

Taylor Ch (2001), Źródła podmiotowości, Warszawa

Tischner J (2006), Studia z filozofii świadomości, Kraków

Wodziński C (1998), Światłocienie zła, Wrocław

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Smolak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Celem kursu jest przedstawienie dziejów filozofii europejskiej z perspektywy zasadniczych narracji skoncentrowanych wokół kategorii prawdy, wolności i odpowiedzialności oraz zaprezentowanie podstawowych teorii etycznych: aretologii, deontologii, aksjologii, utylitaryzmu.


I. Wiedza: student zapoznaje się z:

- podstawowymi definicjami prawdy

- wolnością negatywną i pozytywną

- odpowiedzialnością w sensie imputatio i responsie

- tożsamością typu idem i ipse

-złem metafizycznym, doznawanym i wyrządzanym

- różnymi sposobami rozumienia śmierci

- różnymi koncepcjami etycznymi


II. Umiejętność: student potrafi:

- odróżnić różne działy filozofii i skorelowane z nimi podstawowe zagadnienia,

- odróżnić typy etycznego dyskursu,

- znać, rozumieć i poprawnie stosować podstawowe kategorie filozoficzne typu: prawda, wolność, odpowiedzialność, tożsamość,

- umieć analizować wybrane fragmenty tekstów filozoficznych i syntetyzować zdobyte wiadomości


III. Kompetencje: student nabywa kompetencji w zakresie

- samodzielnego stawiania pytań, udzielania odpowiedzi, argumentowania i wyciągania wniosków,

- samodzielnego formułowania dłuższych wypowiedzi na szeroko rozumiane tematy filozoficzneWymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin w formie testu

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

2 ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filologia orientalna – japonistyka
filologia orientalna – iranistyka
filologia orientalna – arabistyka
filologia orientalna – turkologia
filologia orientalna – sinologia
Filologia orientalna - indianistyka, stacjonarne I stopnia
filologia orientalna – indologia

Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie dziejów filozofii europejskiej z perspektywy zasadniczych narracji skoncentrowanych wokół kategorii prawdy, wolności i odpowiedzialności oraz zaprezentowanie podstawowych teorii etycznych: aretologii, deontologii, aksjologii, utylitaryzmu.

Pełny opis:

I. Wiedza: student zapoznaje się z:

- podstawowymi definicjami prawdy

- wolnością negatywną i pozytywną

- odpowiedzialnością w sensie imputatio i responsie

- tożsamością typu idem i ipse

-złem metafizycznym, doznawanym i wyrządzanym

- różnymi sposobami rozumienia śmierci

- różnymi koncepcjami etycznymi

II. Umiejętność: student potrafi:

- odróżnić różne działy filozofii i skorelowane z nimi podstawowe zagadnienia,

- odróżnić typy etycznego dyskursu,

- znać, rozumieć i poprawnie stosować podstawowe kategorie filozoficzne typu: prawda, wolność, odpowiedzialność, tożsamość,

- umieć analizować wybrane fragmenty tekstów filozoficznych i syntetyzować zdobyte wiadomości

III. Kompetencje: student nabywa kompetencji w zakresie

- samodzielnego stawiania pytań, udzielania odpowiedzi, argumentowania i wyciągania wniosków,

- samodzielnego formułowania dłuższych wypowiedzi na szeroko rozumiane tematy filozoficzne

Literatura:

Literatura podstawowa:

Anzenbaher A (2008), Wprowadzenie do etyki, Kraków

Anzenbaher A (2003), Wprowadzenie do filozofii, Kraków

Literatura uzupełniająca:

Filek J (1996), Ontologizacja odpowiedzialności, Kraków

Filek J (2001), Filozofia jako etyka, Kraków

Heidegger M (1994), Bycie i czas, Warszawa

Kierkegaard S (1995), Choroba na śmierć, Warszawa

Levinas E (1999), Czas i to, co inne, Warszawa

Markowski M. P (1995), Nietzsche. Filozofia interpretacji, Kraków

Ricouer P (2003), O sobie samym jako innym, Warszawa

Skarga B (1997), Tożsamość i różnica, Kraków

Szestow L (1987), Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, Warszawa

Taylor Ch (2001), Źródła podmiotowości, Warszawa

Tischner J (2006), Studia z filozofii świadomości, Kraków

Wodziński C (1998), Światłocienie zła, Wrocław

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.