Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z przekładoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.FA-SMII2.1n Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z przekładoznawstwa
Jednostka: Instytut Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Hołobut
Prowadzący grup: Agata Hołobut
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afb6315cc5a824e01b7c76fade7bd02b9%40thread.tacv2/conversations?groupId=6a66b8f5-5aec-4fbc-ad6a-9be67e0f7324&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

Kod MS Teams:

f1rrvx7

Wymagania wstępne:

Obecność obowiązkowa

Forma i warunki zaliczenia:

Efekty uczenia się są weryfikowane dwuetapowo. Po pierwsze, w sposób ciągły - na podstawie obecności i uczestnictwa w wykładzie. Po drugie - ostateczna, końcowa ocena osiągniętych efektów kształcenia przybierze formę testu pisemnego, który sprawdzi znajomość omawianych ujęć teoretycznych oraz zdolność ich wykorzystania w analizie i interpretacji konkretnych rozwiązań translatorskich. Punktacja: 100-91% bdb; 90-86% db+; 85-76 db; 75-71 dst+; 70-60 dst


W razie niepowodzenia (lub niesatysfakcjonującego Studenta wyniku), prowadząca proponuje poprawę ustną - rozmowę na tematy podejmowane podczas wykładu.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filologia angielska, rok 1

Pełny opis:

Kurs przybliży uczestnikom najważniejsze zagadnienia współczesnych badań przekładoznawczych. Studenci poznają historię refleksji nad przekładem oraz najbardziej fundamentalne pojęcia i metodologie wykorzystywane w przekładoznawstwie. Zapoznają się z wybranymi nurtami badań translatologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem ujęć językoznawczych, literaturoznawczych i kulturowych); poznają również specyficzne zagadnienia przekładu wybranych tekstów kultury. Żeby w pełni skorzystać z wykładu, uczestnicy proszeni są o systematyczną lekturę tekstów źródłowych, zamieszczonych na platformie Pegaz, na których kanwie oparty będzie wykład. Jest to obligatoryjne dla studentów kierunków i specjalności przekładoznawczych, a wskazane dla pozostałych uczestników kursu.

Wstępny plan wykładu:

1) Mapa i kronika przekładoznawstwa

2) Memy i mity przekładoznawstwa

3) Przekład tekstów świętych

4) Ewolucja ekwiwalencji: Jakobson, Nida, niemieccy badacze

5) Nowsze ujęcia językoznawcze: Skopos, Tabakowska

6) Systemy i normy: Zohar, Toury

7) Refrakcja i manipulacja: Lefevere, Hermans

8) Wokół obcości: niemieccy romantycy i postromantycy, Berman

9) Wokół wartości: Venuti

10) Perspektywy feministyczne

Do wyboru (dwa tematy):

Czy "Dobre bo polskie"? Rodzimy dorobek przekładoznawczy

Przekład intersemiotyczny

Przekład maszynowy

Przekład audiowizualny

Przekład meliczny

Przekład literatury dziecięcej

Przekład komiksu

Przekład teatralny

15) Bezapelacyjnie:

Test końcowy na ostatnich zajęciach

Literatura:

Obowiązkowa

Mona Baker (ed). 1998. "Routledge Encycopedia of Translation Studies". London/New York.

Susan Basnett. 2002. "Translation Studies". Third Edition. London/New York.

Kirsten Malmkjaer / Kevin Windle (ed.). 2011. "The Oxford Handbook of Translation Studies". Oxford.

Jeremy Munday. 2013. "Introducing Translation Studies. Theories and Applications. 4th Edition". London/New York.

Lawrence Venuti (ed). 2000. "The Translation Studies Reader". London/New York.

Lawrence Venuti (1995). "The Translator's Invisibility". Routledge.

Dodatkowa

Piotr Kuhiwczak i Karin Littau (ed). 2007. "A Companion to Translation Studies". Clevedon/Buffalo/Toronto.

Anthony Pym. 2010. "Exploring Translation Theories". London/New York.

Yves Gambier & Luc van Doorslaer (eds). 2013. "Handbook of Translation Studies". John Benjamins.

Federico Zanettin (2008). "Comics in Translation: An Overview". Routledge.

Uwagi:

Wszystkie materiały źródłowe oraz prezentacje multimedialne będą zamieszczone na platformie Pegaz

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.