Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie: przekładoznawstwo III - rok II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.FA-SMIISP3n Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie: przekładoznawstwo III - rok II
Jednostka: Instytut Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 33.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Hołobut
Prowadzący grup: Agata Hołobut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia trzeciego semestru jest obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie prezentacji z próbką materiału empirycznego (zaczerpniętego z przyszłej pracy magisterskiej) do analizy i interpretacji na zajęciach; złożenie i poprawa dwóch rozdziałów pracy magisterskiej.


Warunkiem zaliczenia czwartego semestru jest obecność, aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz złożenie pracy magisterskiej sprawdzonej i zaakceptowanej przez promotora.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Pełny opis:

W ramach seminarium, realizowanego pod roboczym tytułem "O powstawaniu gatunków i form (w przekładzie)", poznamy wybrane nurty teoretyczne współczesnego przekładoznawstwa i spróbujemy wykorzystać je twórczo w samodzielnej refleksji nad przekładem literackim i audiowizualnym. Swoje rozważania uporządkujemy wokół pojęcia gatunku / odmiany gatunkowej i ich specyficznych wymogów w tłumaczeniu tekstów literackich i utworów polisemiotycznych (filmów, seriali, gier komputerowych, książek obrazkowych, powieści graficznych). Ujęcie genologiczne pozwoli nam lepiej ustrukturyzować przekładoznawcze refleksje. Kilka pierwszych spotkań poświęcimy ogólnej mapie badań przekładoznawczych. Następnie na kolejnych spotkaniach będziemy omawiać wybrane zagadnienia przekładu literackiego (odmiany gatunkowe powieści w przekładzie: powieść gotycka, powieść kryminalna, powieść sentymentalna, fantastyka naukowa; odmiany gatunkowe komiksu w przekładzie) i audiowizualnego (kino autorskie a kino gatunków w przekładzie - film historyczny; film sensacyjny; komedia romantyczna; superhero movie; lokalizacja gier a problemy genologii; audiodeskrypcja konkretnych gatunków filmowych). Pierwsze dwa semestry przybiorą formę dyskusji nad literaturą przedmiotu (wybrane teksty teoretyczne i krytyczne z zakresu przekładoznawstwa) połączonej z analizą studiów przypadku przygotowywanych przez uczestników kursu w ramach projektów grupowych. W kolejnych dwóch semestrach połączymy wspólną lekturę tekstów teoretycznych z dyskusją nad indywidualnymi projektami magisterskimi.

Ważnym aspektem zajęć będzie systematyczna praca nad rozprawami magisterskimi. Zajęcia przekładoznawczo-krytyczne będą przeplatać się ze spotkaniami poświęconymi metodom formułowania zadań badawczych, planowania projektu magisterskiego, zasadom poprawnej, rzetelnej akademicko i etycznej redakcji tekstu. Podczas indywidualnych spotkań z promotorem uczestnicy kursu omówią tematy pracy magisterskiej, przedyskutują jej konspekt, dobór metody badawczej i materiału empirycznego. Kolejne rozdziały pracy będą na bieżąco dyskutowane i weryfikowane.

Literatura:

Na zajęciach będzie obowiązywał wybór tekstów zaczerpniętych z podanych poniżej pozycji oraz dodatkowych materiałów (głównie prasowych) udostępnianych studentom przed zajeciami.

Kozloff, Sarah. 2000. Overhearing Film Dialogue. Berkley/Los Angeles/London: University of California Press.

Diaz Cintas J. i Ramael, A. 2014. Audiovisual Translation, Subtitling (Translation Practices Explained). London: Routledge.

Carol O'Sullivan. 2011. Translating Popular Film. Pelgrave Macmillan.

Agata Hołobut, Monika Woźniak. 2017. Historia na ekranie: Gatunek filmowy a przekąłd audiowizualny. WUJ.

Leitch T. (2008). Adaptation, the Genre. „Adaptation”, 1 (2), 106–120.

Rick Altman. 1999. Film/Genre. Bloomsbury Publishing.

Monika Fludernik. 2000. Genres, Text Types, or Discourse Modes? Narrative Modalities and Generic Categorization. "Style". 34 (2), 274-292.

Daniel Chandler. 1997. An Introduction to Genre Theory. Artykuł dostępny online: https://web.archive.org/web/20150513104255/http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/intgenre/chandler_genre_theory.pdf

Jeff Jaeckle (ed). 2013. Film Dialogue. Wallflower Press.

Louis Pérez-González. 2014. Audiovisual Translation: Theories, Methods and Issues. Routledge.

Jerzy Jarniewicz. 2012. Gościnność słowa. Universitas.

Jerzy Jarniewicz. 2018. Tłumacz między innymi. Ossolineum.

Jeremy Munday. 2012. Introducing Translation Studies. $th Edition. Routledge.

Clive Scott. 2014. The Work of Literary Translation. Cambridge.

Federico Zanettin. 2008. Comics in Translation. Routledge.

Dodatkowa

Tomaszkiewicz, Teresa. 2007. Przeklad audiowizualny. Warszawa: PWN.

Franco, E, Matamala, A., Orero, P. (eds.). 2010. Voice-over Translation. An Overview. Peter Lang.

Jorge Diaz Cintas; Gunilla Anderman (eds). 2009. Audiovisual Translation. Language Transfer on Screen. Palgrave Macmillan.

Jorge Diaz Cintas. 2008. The Didactics of Audiovisual Translation. John Benjamins.

D. Bannon. 2010. The Elements of Subtitles, Revised and Expanded Edition: A Practical Guide to the Art of Dialogue, Character, Context, Tone and Style in Subtitling.

Gerard Genette. 1979. The Architext: An Introduction. Quantum Books.

Roberta Piazza. 2011. The Discourse of Italian Cinema and Beyond: Let Cinema Speak. Continuum

Roberta Piazza, Monika Bednarek, Fabio Rossi (ed.). 2011. Telecinematic Discourse: Approaches to the Language of Films and Television Series. John Benjamins

Iwona Sikora. 2013. Dubbing filmów animowanych. Strategie translatorskie w polskim dubbingu anglojęzycznych filmów animowanych. Oficyna Wydawnicza PWSZ.

Grażyna Adamowicz-Grzyb. 2013. Tłumaczenia filmowe w praktyce. Fortima.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.