Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pragmatyka i komunikacja międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.FEN-SLIII4.2n Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pragmatyka i komunikacja międzykulturowa
Jednostka: Instytut Filologii Angielskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Chłopicki, Andrzej Kurtyka, Jerzy Świątek
Prowadzący grup: Władysław Chłopicki, Andrzej Kurtyka, Jerzy Świątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Student powinien znać centralne zagadnienia z zakresu pragmatyki językowej. Powinien także potrafić analizować teksty i wypowiedzi z

perspektywy pragmatycznej, jak również świadomie wykorzystywać we własnych tekstach i wypowiedziach środki językowe realizujące

określone znaczenia pragmatyczne.

W zakresie wiedzy student:

NF1A_W01 (NFEn1A_W01) ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w

językoznawstwie, a w szczególności w pragmatyce językoznawczej +

NF1A_W06 (NFEn1A_W08 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstu z perspektywy pragmatyki językowej +

W zakresie umiejętności student:

NF1A_U09 (NFEn1A_U09) potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstu oraz przeprowadzić jego analizę i interpretację z perspektywy

pragmatycznej +

Wymagania wstępne:

Wstęp do językoznawstwa

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach i pisemny test końcowy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na ćwiczeniach wymagana jest obecność. Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach,

przygotowania do zajęć oraz realizacji zadań domowych

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu

- dyskusja oceniająca po wykonaniu wszystkich zadań przez studentów

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu testu pisemnego

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

3

Skrócony opis:

Przegląd podstawowych problemów pragmatyki

Pełny opis:

1. Definicja pragmatyki, przegląd podstawowych problemów, modele komunikacyjne

2. Kontekst, kotekst, wiedza encyklopedyczna

3. Deiksa

4. Referencja, implikatura, presupozycja

5. Akty mowy

6. Zasada kooperacji, implikatura konwersacyjna

7. Teoria relewancji

8. Teorie grzeczności

9. Analiza konwersacyjna/ pragmatyka międzykulturowa

10. Test końcowy

Literatura:

Cuttings, J. (2008). Pragmatics and Discourse. A resource book for students. 2nd ed. Routledge.

Grundy, P. (2008). Doing Pragmatics Oxford University Press.

Leech, G. (1983). Principles of Pragmatics. New York:Longman.

Levinson, S. (1983) Pragmatics, Cambridge University Press

Mey, J. (2001). Pragmatics: An Introduction. 2nd ed. Blackwell.

Yule, G. (1996). Pragmatics. Oxford University Press.

Additional sources:

Awdiejew A. (1987), Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, Kraków

Marmaridou, S. (2000), Pragmatic Meaning and Cognition, John Benjamins.

Cruse, D. A. (2004), Meaning in Language : An Introduction to Semantics and Pragmatics, 2nd ed. Oxford UP.

Huang, Y. 2006, Pragmatics. Oxford Textbooks in Pragmatics.

Schiffrin, D. (1994). Approaches to Discourse. Blackwell

Searle, J. R. (1969). Speech acts. Cambridge:Cambridge University Press

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.