Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IFG-FSZ-17-I-3L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Dura-Łuczyńska
Prowadzący grup: Hanna Dura-Łuczyńska, Joanna Szczukiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

NFDe1A_U01 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka niemieckiego, posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B2 dla języka niemieckiego


NFDe1A_U03 posiada umiejętność przygotowania w języku niemieckim typowych prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych dziedzin życia codziennego


NFDe1A_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role


NFDe1A_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego formWymagania wstępne:

sekwencyjny system zajęć i egzaminów

pozytywne zdanie egzaminu z PNJN z roku niższego

Forma i warunki zaliczenia:

- obecność na zajęciach - dozwolona dwukrotna absencja nieusprawiedliwiona

- ocenianie ciągłe

- 2-3 prace pisemne pozytywnie ocenione w semestrze u poszczególnych osób

- aktywność na zajęciach

- egzamin kompetencjny

- odczuwalna samodzielna praca domowa

- zastosowanie samodzielnie zdobytej wiedzy, słownictwa i wyrażeń na zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody: ocenianie ciągłe, sprawdziany pisemne, prace

pisemne domowe, ocena ustnych wypowiedzi studentów podczas zajęć, egzamin pisemny i ustny na koniec roku.


Kryteria: poprawność językowa pod względem gramatycznym i leksykalnym, poprawna wymowa.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - sekwencje filmowe

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - rozmowa

metody eksponujące - teksty oryginalne nagrane na USB, płyty CD z nagranymi tekstamiBilans punktów ECTS:

4

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ilość godzin w tygodniu - 4; zajęcia rozbite są na 2 zakresy:

1. doskonalenie sprawności czytania ze zrozumieniem nowych tekstów oraz sprawności rozumienia ze słuchu tekstów oryginalnych

2. doskonalenie sprawności mówienia i pisania tekstów

Pełny opis:

Na wszystkich zajęciach ćwiczone są sprawności zintegrowane z różnym rozłożeniem akcentów. Równocześnie zwracana jest uwaga na poprawność gramatyczną i leksykalną.

Tematyka zajęć to aktualne sprawy społeczne w RFN, również polityczne, a także odnoszące się do życia osobistego studentów.

Literatura:

1. Podręcznik: Koithan, U. i in., Aspekte Mittelstufe Deutsch, Langenscheidt z płytkami CD

2. teksty na USB z: http://www.dw.de/deutsch-lernen/top-thema/s-8031

3. Wiadomości radiowe z Internetu

Uwagi:

Studenci pracują w dwóch grupach: mniej i bardziej zaawansowanej.

Celem grupy 1 jest osiągnięcie poziomu B1, zaś grupy 2 - poziomu B2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.