Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IFG-FSZ-17-I-3Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Paluch
Prowadzący grup: Krzysztof Matyjasik, Dorota Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

NFDe1A_U01 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka niemieckiego, posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B2 dla języka niemieckiego


NFDe1A_U03 posiada umiejętność przygotowania w języku niemieckim typowych prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych dziedzin życia codziennego


NFDe1A_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role


NFDe1A_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego formWymagania wstępne:

sekwencyjny system zajęć i egzaminów

pozytywne zdanie egzaminu z PNJN z roku niższego

Forma i warunki zaliczenia:

- obecność na zajęciach - dozwolona dwukrotna absencja nieusprawiedliwiona

- ocenianie ciągłe

- 2-3 prace pisemne pozytywnie ocenione w semestrze u poszczególnych osób

- aktywność na zajęciach

- odczuwalna samodzielna praca domowa

- wygłoszenie referatu i pisemne opracowanie wybranego tematu z polskich i niemieckich mediów

- zastosowanie samodzielnie zdobytej wiedzy, słownictwa i wyrażeń na zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody: ocenianie ciągłe, sprawdziany pisemne, prace

pisemne domowe, ocena ustnych wypowiedzi studentów podczas zajęć

Kryteria: poprawność językowa pod względem gramatycznym i leksykalnym, poprawna wymowa.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - sekwencje filmowe

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - rozmowa

metody eksponujące - nagrane wiadomości telewizyjne na USB, płyty CD z nagranymi tekstamiBilans punktów ECTS:

3

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ilość godzin w tygodniu - 4; zajęcia rozbite są na 2 zakresy:

1. doskonalenie sprawności czytania ze zrozumieniem nowych tekstów oraz sprawności rozumienia ze słuchu tekstów oryginalnych

2. doskonalenie sprawności mówienia i pisania tekstów

Pełny opis:

Na wszystkich zajęciach ćwiczone są sprawności zintegrowane z różnym rozłożeniem akcentów. Równocześnie zwracana jest uwaga na poprawność gramatyczną i leksykalną.

Tematyka zajęć to aktualne sprawy społeczne w RFN i w Polsce, temat tabu, tematy polityczne, etyczne, a także odnoszące się do życia osobistego studentów.

Literatura:

1. Podręcznik: Koithan, U. i in., Aspekte 1,Teil 1 oraz Aspekte 2. T.2

Langenscheidt

2. teksty na USB z: http://www.dw.de/deutsch-lernen/top-thema/s-8031

3. Wiadomości radiowe z Internetu

4. Filmy, piosenki, materiały własne.

5. Sag`s besser! von Hans Földeak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.