Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opcja: Sztokholm w literaturze szwedzkiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IFG-FSZ-O3-EŻ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opcja: Sztokholm w literaturze szwedzkiej
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: szwedzki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Żurawska
Prowadzący grup: Elżbieta Żurawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Poszerzanie problematyki kursu Szwedzka literatura współczesna. Wprowadzenie i zastosowanie pojęć z zakresu geopoetyki i ekokrytyki.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie literaturoznawstwa szwedzkiego NFSv1A_W05


Umiejętności:

Student potrafi wyszukiwać, gromadzić, przetwarzać i przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne NFSv1A_U06


Kompetencje społeczne:

Student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFSv1A_K01


Wymagania wstępne:

Znajomość języka szwedzkiego co najmniej na poziomie B1, potwierdzona zdanym egzaminem z PNJS po II roku studiów licencjackich.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach - dopuszczalne trzy nieobecności w semestrze - oraz aktywny udział w omawianiu czytanych tekstów.


Jeśli wymóg ten nie jest spełniony, prowadząca może ustalić dodatkowe zadania jako warunek dopuszczenia zaliczenia.


Praca zaliczeniowa ma formę pisemną i polega na analizie i interpretacji wyznaczonego tekstu literackiego, wzbogaconych o odwołania do lektur omawianych na zajęciach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Nabywanie umiejętności i kompetencji społecznych jest oceniane w sposób ciągły na podstawie przygotowania studentów do zajęć oraz aktywności (dyskusja, praca w grupach).

Sprawdzenie efektów kształcenia z dotyczących zdobytej wiedzy i umiejętności odbywa się w formie pisemnej pracy zaliczeniowej (analiza i interpretacja tekstu literackiego).


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Konwersatorium 30 godz. zajęć:

przygotowanie do zajęć – 1 ECTS

udział w zajęciach – 2 ECTS

praca zaliczeniowa – 1 ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

---

Skrócony opis:

Kurs stanowi przegląd wybranych reprezentacji Sztokholmu w literaturze szwedzkiej.

Pełny opis:

Kurs stanowi przegląd wybranych reprezentacji Sztokholmu w literaturze szwedzkiej. Koncentruje się na relacjach między konkretną przestrzenią geograficzną, a twórczością literacką. Teksty literackie zostają poddane analizie i interpretacji z wykorzystaniem pojęć z zakresu głównie geopoetyki i ekokrytyki oraz narzędzi z obszaru narratologii, hermeneutyki i teorii recepcji.

Literatura:

Ważniejsze teksty omawiane na zajęciach:

Carl Michael Bellman, Fredmans epistlar – valda texter

August Strindberg, Röda rummet

Hjalmar Söderberg, Förvillelser / Martin Bircks ungdom

Stig Dagerman, Strövtåg i Klara, Två i Klara (ur Vårt behov av tröst)

Per Anders Fogelström, Mina drömmars stad – valda fragment

Maj Sjöwall i Per Wahlöö, Mannen på balkongen – valda fragment

Aris Fioretos, Stockholm Noir – valda fragment

Stieg Larsson, Flickan som lekte med elden – valda fragment

Therese Bohman, Aftonland

Heidi von Born, Röster i Stockholm. En antologi

Uwagi:

---

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.