Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka szwedzkiego (fleksja)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IFG-FSZ-SLIIZ-flw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka szwedzkiego (fleksja)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowal
Prowadzący grup: Iwona Kowal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

NFSv1A_W02 - student zna podstawową terminologię językoznawczą

NFSv1A_W03 - student ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu wiedzy o języku szwedzkim

NFSv1A_U07 - student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

NFSv1A_K01 - student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy

Wymagania wstępne:

zaliczenie przedmiotu "Gramatyka opisowa języka szwedzkiego (słowotwórstwo)"

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w formie egzaminu pisemnego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na min. 80 % zajęć. W przypadku większej liczby nieobecności (nie przekraczającej jednak 50 %), student zobowiązany jest do nadrobienia i zaliczenia materiału według zaleceń prowadzącej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia sprawdzane są w związku z egzaminem końcowym oraz na bieżąco w trakcie zajęć

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

2 pkt ECTS - udział w zajęciach

2 pkt ECTS - przygotowanie do zajęć

2 pkt ECTS - egzamin


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Klasy funkcjonalne leksemów (części mowy) i ich opis ze względu na kryterium semantyczne, morfologiczne i syntaktyczne.

Pełny opis:

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z poszczególnymi częściami mowy. Studenci poznają kryteria ich klasyfikacji oraz sposób opisu. Szczegółowo omawiane są wszystkie szwedzkie części mowy: ich budowa, wyrażanie kategorii gramatycznych, funkcje syntaktyczne. Zajęcia odbywają się w języku polskim i szwedzkim, terminologia podawana jest w obu tych językach

Literatura:

Bolander, M. 2003. Funktionell svensk grammatik, Stockholm

Encyklopedia Językoznawstwa Ogólnego. 1999. K. Polański (red.) Ossolineum

Lindberg, E. 1979. Beskrivande svensk grammatik. Stockholm,

Szulc A. 1992. Gramatyka dydaktyczna języka szwedzkiego. Kraków

Literatura uzupełniająca:

Svenska Akademiens grammatik b. 2 Ord. 2000. Stockholm

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowal
Prowadzący grup: Iwona Kowal
Strona przedmiotu: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/document/97626b83-7ace-42df-937d-30c73b75cd3d.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.