Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka perskiego - ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IRA-2-02cwA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka perskiego - ćw.
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gacek
Prowadzący grup: Tomasz Gacek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

NFIr1A_W02

ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w zakresie iranistyki ++


NFIr1A_U01

wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka perskiego, posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B1 +++


NFIr1A_K01

rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy +

Prerekwizyt:

Gramatyka opisowa języka perskiego - ćw. WF.IO-L-IRA-1-02cwB

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu gramatyka opisowa języka perskiego (wykład i ćwiczenia) na I roku studiów

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenia pisemne na koniec semestrów, egzamin końcowy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena wykonywania ćwiczeń w ramach zajęć, ocena prac domowych, ocena prac zaliczeniowych (w oparciu o kryterium punktowe)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia (2 godz. tygodniowo)

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

2

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Znajmość materiału z pierwszego roku kursu gramatyki opisowej języka perskiego.

Skrócony opis:

Gramatyka opisowa języka perskiego - słowotwórstwo i składnia

Pełny opis:

1 Grupa wyrazowa i zdanie

2 Części zdania (orzeczenie, podmiot, dopełnienia, okolicznik, przydawka; rodzaje orzeczenia)

3 Analiza zdania prostego

4 Zdanie złożone współrzędnie (klasyfikacja)

5 Zdania złożone podrzędnie (klasyfikacja)

Literatura:

L. P. Elwell-Sutton, Persian Grammar, Cambridge 1960

A. K. S. Lambton, Persian Grammar, Cambridge 1953

A. Pisowicz, Origins of the New and Middle Persian phonological systems, Kraków 1985

E. Rossi, Grammatica di persiano moderno, Roma 1947

Ю. А. Рубинчик, Грамматика современного персидского литературного языка, Москва 2001

G. L. Windfuhr, Persian grammar. History and state of its study. [w:] Current Trends in Linguistics 12, The Hague, Paris, New York 1979

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.