Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język perskich mediów - ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IRA-2-04B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język perskich mediów - ćw.
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Paraskiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Wąsala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka perskiego, posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B1 NF1A_U01 ++

potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym z języka perskiego na język polski i z języka polskiego na język perski NF1A_U05 ++

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role NF1A_K02 +

Wymagania wstępne:

znajomość języka perskiego w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym

Forma i warunki zaliczenia:

Test pisemny obejmujący samodzielne tłumaczenie tekstów opracowywanych w czasie zajęć. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest stała obecność na zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pisemne kolokwia odnoszące się do poszczególnych części przerabianego materiału obejmujące tłumaczenia tekstów. Kryterium oceny jest poprawność tłumaczenia pod kątem gramatycznym i wierności przekazu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - odczyt

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

2

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Bieżąca lektura i analiza językowa przekazów medialnych w Afganistanie i Iranie.

Literatura:

Praca odbywa się na tekstach ukazujących się w mediach perskojęzycznych

Uwagi:

od uczestników kursu wymagany jest aktywny udział w zajęciach oraz samodzielne opracowywanie wybranych tekstów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.