Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury perskiej przed islamem - wykł.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IRA-2-06wA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury perskiej przed islamem - wykł.
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gacek
Prowadzący grup: Tomasz Gacek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

NFIr1A_W03

ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka i literatury perskiej; ma świadomość kompleksowej natury języka perskiego, jego złożoności i historycznej zmienności +++


NFIr1A_W06

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury ++


NFIr1A_U03

posiada umiejętność przygotowania w języku polskim i w języku perskim typowych prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury ++


NFIr1A_U09

potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego ++


NFIr1A_K05

ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie +

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Praca pisemna oraz egzamin oparty na materiale wykładów i wspomnianej pracy

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład (2 godz. w tygodniu)

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

3

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Celem prowadzenia przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat literatury perskiej w okresie przedmuzułmańskim

Pełny opis:

Podczas wykładu przedstawione zostają podstawowe informacje dotyczące historii literatury perskiej (oraz innych literatur irańskich okresu przedmuzułmańskiego). Informacje te zostają poszerzone poprzez lekturę zadanej literatury.

Zagadnienia:

1. 1. Awesta

2. Zabytki języka staroperskiego

3. Literatura średnioperska

3.1 Inskrypcje średnioperskie

3.2 Średnioperska literatura zoroastryjska

3.3 Średnioperska literatura manichejska

3.4 Inne zabytki literatury średnioperskiej

4. Inne literatury średnioirańskie

Literatura:

K. F. Geldner, Avestaliteratur [w:] W. Geiger, E. Kuhn (red.), Grudnriss der iranischen philologie, Strassburg 1896-1904 (tom II)

J. Darmesteter / L.H. Mills, The Zend-Avesta, t. I-III, 1880-1887 (= The Sacred Books of The East, t. 4 / 23 / 31) (fragmenty)

I. Gershevitch, The Avestan Hymn to Mithra, Cambridge University Press, 1959

H. Humbach, The Gathas of Zarathushtra, Heidelberg, 1991

R. G. Kent, Old Persian Grammar, Texts, Lexicon, Connecticut, 1953 (fragmenty)

M. Boyce, Parthian Writings and Literature [w:] The Cambridge History of Iran, Vol. 3 (2)

M. Boyce, Middle Persian Inscriptions, ibid.

M. Boyce, Zoroastrian Pahlavi Writings and Literature, ibid.

M. Boyce, The Manichaean Middle Persian Writings, ibid.

M. Boyce, Middle Persian Literature [w:] Handbuch der Orientalistik, I Abt., IV Band (Iranistik), 2 Abschn. (Literatur), Lfg. 1, Leiden/Köln 1968

J. De Menasce, Zoroastrian Literature after the Muslim Conquest [w:] The Cambridge History of Iran, Vol. 4

J. C. Tavadia, Die Mittelpersische Sprache und Literatur der Zarathustrier, Leipzig 1956

K. A. Inostrancev, Sasanidskiye Etjudy, Sankt Petersburg 1909

J. Rypka, Historia Literatury Perskiej i Tadżyckiej, Warszawa 1970 (wybrane rozdziały)

M. Dresden, Sogdian Language and Literature [w:] The Cambridge History of Iran, Vol. 3 (2)

K. Maciuszak, Średnioperski poemat Drzewo Asyryjskie i jego partyjska geneza, Kraków 2007

R. Behzādi, Bondaheš-e Hendi, Tehrān 1368 HŠ (fragmenty)

Q. Hāšemi-Nežād, Kārnāme-ye Ardašir-e Bābakān, Tehrān, HŠ 1375 (fragmenty)

Ph. Gignoux, Le Livre d’Ardā Wirāz (...) traduit en persan par Jaleh Amouzegar, Téhéran 1993 (fragmenty)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.