Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Języki starożytnego Iranu (gramatyka historyczna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IRA-2-09B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Języki starożytnego Iranu (gramatyka historyczna)
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gacek
Prowadzący grup: Tomasz Gacek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

- ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu

pojęciowo-terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii (językoznawstwo, gramatyka opisowa)

FIr1A_W02 +++

ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka perskiego; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności

FIr1A_W03 +++

ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w językoznawstwie studiowanej specjalności

FIr1A_U01 +++

Kompetencje społeczne

rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzyWymagania wstępne:

znajomość gramatyki języka nowoperskiego

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny po zakończeniu

semestru letniego


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

metoda podająca : wykład informacyjny oraz metoda praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe (tłumaczenie i komentowanie tekstów)

Bilans punktów ECTS:

2

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

wykład kursowy obejmujący zarys gramatyki

historycznej języków: awestyjskiego, staroperskiego, średnioperskiego, nowoperskiego (VIII – X w.)

Pełny opis:

Historia języka perskiego od starożytności

do etapu nowoperskiego na tle języków

indoeuropejskich; kontakty międzyjęzykowe;

lektura i analiza gram. starych tekstów: inskrypcji

klinowych, hymnów Awesty, pahlawijskiej lit.

zoroastyjskiej i manichejskiej.

Sem II: język średnioperski, partyjski i

język sogdyjski; ogólne informacje o innych językach średnioirańskich

Literatura:

R.S.P. Beekes, A grammar of Gatha-Avestan, Leiden 1988

W. Brandenstein, M. Mayrhofer, Handbuch des

Altpersischen, Wiesbaden 1964

W. Henning, Mitteliranisch, Handbuch der Orientalistik, Bd. IV, Abt. 1, Leiden-Koln 1958

K. Hoffmann, B. Forssman, Avestische Laut- und Flexionslehre, Innsbruck 1996

R. G. Kent, Old Persian: Grammar, Texts, Lexicon, New Haven 1953

A. Meillet, Grammaire du vieux-perse, Paris 1931

H.S. Nyberg, A manual of Pahlavi, I-II,

Wiesbaden 1964-1974

Osnovy iranskogo jazykoznanija, Moskva 1979-89

H. Reichelt, Awestisches Elementarbuch, Heidelberg 1909

R. Schmitt (red.), Compendium Linguarum Iranicarum, Wiesbaden 1989

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.