Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IRA-3-05B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gacek
Prowadzący grup: Tomasz Gacek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

NFIr1A_W07

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego +++


NFIr1A_U03

posiada umiejętność przygotowania w języku polskim i w języku perskim typowych prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury +++


NFIr1A_U06

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne ++


NFIr1A_U07

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie specjalności, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego ++


NFIr1A_K03

potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania +


NFIr1A_K04

rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami +

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia jest systematyczna prezentacja postępów w opracowaniu pracy licencjackiej oraz ukończenie tejże w przewidzianym terminie.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawą weryfikacji efektów pracy uczestników zajęć jest systematyczna ocena prezentowanych postępów w przygotwaniu pracy licencjackiej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - seminarium

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

10

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony nabyciu umiejętności potrzebnych do przygotowania pracy licencjackiej oraz prezentacja takowej pracy.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony nabyciu umiejętności potrzebnych do przygotowania pracy licencjackiej oraz prezentacja takowej pracy.

Na kolejnych etapach pisania pracy prowadzona jest dyskusja nad przygotowanymi przez uczestników fragmentami tekstu (bibliografią), stosowaną metodologią, sposobem spełnienia wymogów formalnych, techniczną stroną przygotowania pracy.

Literatura:

Ustalana na bieżąco w zależności od doboru tematów opracowywanych prac dyplomowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gacek
Prowadzący grup: Tomasz Gacek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

NFIr1A_W07

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego +++


NFIr1A_U03

posiada umiejętność przygotowania w języku polskim i w języku perskim typowych prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury +++


NFIr1A_U06

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne ++


NFIr1A_U07

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie specjalności, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego ++


NFIr1A_K03

potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania +


NFIr1A_K04

rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami +

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia jest systematyczna prezentacja postępów w opracowaniu pracy licencjackiej oraz ukończenie tejże w przewidzianym terminie.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawą weryfikacji efektów pracy uczestników zajęć jest systematyczna ocena prezentowanych postępów w przygotwaniu pracy licencjackiej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - wykład informacyjny

Metody praktyczne - seminarium

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

10

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony nabyciu umiejętności potrzebnych do przygotowania pracy licencjackiej oraz prezentacja takowej pracy.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony nabyciu umiejętności potrzebnych do przygotowania pracy licencjackiej oraz prezentacja takowej pracy.

Na kolejnych etapach pisania pracy prowadzona jest dyskusja nad przygotowanymi przez uczestników fragmentami tekstu (bibliografią), stosowaną metodologią, sposobem spełnienia wymogów formalnych, techniczną stroną przygotowania pracy.

Literatura:

Ustalana na bieżąco w zależności od doboru tematów opracowywanych prac dyplomowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.