Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język orientalny - kurdyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IRA-3-11Aku Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Drugi język orientalny - kurdyjski
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bocheńska
Prowadzący grup: Joanna Bocheńska
Strona przedmiotu: http://www.kurdishstudies.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć z praktycznej nauki języka kurdyjskiego jest:

1. uwrażliwienie studentów na specyfikę języka, którego forma literacka ulega kształtowaniu i który posługuje się licznymi dialektami. zwrócenie uwagi na trudności i ułatwienia związane z nauką takiego języka

2. wyrobienie wśród studentów umiejętności podstawowej komunikacji w języku kurdyjskim, dialekcie kurmandżi lub sorani (decyzja zapada wedle woli studentów na pierwszych zajęciach), umiejętności lektury i rozumienia prostych tekstów.

Efekty kształcenia:

Student

1. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie specjalności, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, NF1A_U07 ++

2. posiada umiejętności językowe na poziomie A1 (według standardów ESOKJ) w zakresie dodatkowego języka obcego NF1A_U02 ++

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Udział w zajęciach, minimum dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Ocena ze sprawdzianów pisanych w ciągu semestru (średnio 1/miesiąc)

Aktywność na zajęciach

Ocena z testu końcowego

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

kartkówka, sprawdzian, konwersacja, test na zakończenie semestru

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca - wykład, omówienie zagadnień gramatycznych, fonetycznych, kwestii standardu, języka mówionego i pisanego.

Metody aktywizujące: konwersacja, wspólna lektura tekstów

metody eksponujące: film, nagrania

Bilans punktów ECTS:

2

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Język kurdyjski był przez wieki w większości językiem komunikacji ustnej. Dopiero przełom XIX i XX przyniósł w tym zakresie zmiany. Brak państwa kurdyjskiego i ujednoliconej polityki standaryzacyjnej sprawia, że nie jest to język ze ściśle ustaloną normą literacką. Dodatkowo składa się nań wiele dialektów, często bardzo różniących się od siebie nie tylko pod względem fonetycznym i leksykalnym ale także gramatycznym. Wszystko to jest z jednej strony dużym utrudnieniem w nauce języka, z drugiej - w niej pomaga.

Pełny opis:

Język kurdyjski był przez wieki w większości językiem komunikacji ustnej. Dopiero przełom XIX i XX przyniósł w tym zakresie zmiany. Brak państwa kurdyjskiego i ujednoliconej polityki standaryzacyjnej sprawia, że nie jest to język ze ściśle ustaloną normą literacką. Dodatkowo składa się nań wiele dialektów, często bardzo różniących się od siebie nie tylko pod względem fonetycznym i leksykalnym ale także gramatycznym. Wszystko to jest z jednej strony dużym utrudnieniem w nauce języka, z drugiej - w niej pomaga. Brak ustalonej normy sprawia bowiem, że granica błędu też często jest dość elastyczna. Fakt porozumiewania się w języku kurdyjskim ma dziś dla Kurdów ogromne znaczenie z racji postępującej asymilacji do języków państwowych. Dlatego do znajomości języka ojczystego przywiązują ogromną wagę. Ogromną wagę ma też znajomość ich języka przez obcokrajowców, dlatego może ona bardzo ułatwić kontakty z Kurdami zarówno na Bliskim Wschodzie jak i w Europie.

Literatura:

1.Ronayi Onen, Sami Tan, Mevlut Aykoc, Sadik Varli, "Hinker. Asta Yekemin", Enstituya Kurdi Ya Stenbole, 2011 - podręcznik do praktycznej nauki języka kurdyjskiego dialektu kurmandżi

2. Andrzej Pisowicz, Farhang Muhamad, Andrzej Bartczak. „Gramatyka kurdyjska sorani. Wariant używany w Erbilu”, Kraków 2012

3. Słownik Polsko-Kurdyjski (Sorani), Rebaz Jalal Ahmed, Erbil 2013

4. Kadri Yildirim, Abdurrahman Adak, Hayrullah Acar, Zulkuf Ergun, Ibrahim Bingol, Ramazan Pertev, Kurdi Kurmanci 5, Ankara 2012

5. Ansiklopediya Zzarokan, Apec Forlag, Stockholm 2004

6. Michiel Chyet, Kurdish-English Dictionary, Yale University Press

7. Joanna Bocheńska, Między ciemnością i światłem. O kurdyjskiej tożsamości i literaturze, Kraków 2011

6. Opowieści dengbeżów. Baśnie i bajki kurdyjskie, tłum. J. Bocheńska, Namas 2014

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bocheńska
Prowadzący grup: Joanna Bocheńska
Strona przedmiotu: http://www.kurdishstudies.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć z praktycznej nauki języka kurdyjskiego jest:

1. uwrażliwienie studentów na specyfikę języka, którego forma literacka ulega kształtowaniu i który posługuje się licznymi dialektami. zwrócenie uwagi na trudności i ułatwienia związane z nauką takiego języka

2. wyrobienie wśród studentów umiejętności podstawowej komunikacji w języku kurdyjskim, dialekcie kurmandżi lub sorani (decyzja zapada wedle woli studentów na pierwszych zajęciach), umiejętności lektury i rozumienia prostych tekstów.

Efekty kształcenia:

Student

1. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie specjalności, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, NF1A_U07 ++

2. posiada umiejętności językowe na poziomie A1 (według standardów ESOKJ) w zakresie dodatkowego języka obcego NF1A_U02 ++

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Udział w zajęciach, minimum dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Ocena ze sprawdzianów pisanych w ciągu semestru (średnio 1/miesiąc)

Aktywność na zajęciach

Ocena z testu końcowego

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

kartkówka, sprawdzian, konwersacja, test na zakończenie semestru

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca - wykład, omówienie zagadnień gramatycznych, fonetycznych, kwestii standardu, języka mówionego i pisanego.

Metody aktywizujące: konwersacja, wspólna lektura tekstów

metody eksponujące: film, nagrania

Bilans punktów ECTS:

2

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Język kurdyjski był przez wieki w większości językiem komunikacji ustnej. Dopiero przełom XIX i XX przyniósł w tym zakresie zmiany. Brak państwa kurdyjskiego i ujednoliconej polityki standaryzacyjnej sprawia, że nie jest to język ze ściśle ustaloną normą literacką. Dodatkowo składa się nań wiele dialektów, często bardzo różniących się od siebie nie tylko pod względem fonetycznym i leksykalnym ale także gramatycznym. Wszystko to jest z jednej strony dużym utrudnieniem w nauce języka, z drugiej - w niej pomaga.

Pełny opis:

Język kurdyjski był przez wieki w większości językiem komunikacji ustnej. Dopiero przełom XIX i XX przyniósł w tym zakresie zmiany. Brak państwa kurdyjskiego i ujednoliconej polityki standaryzacyjnej sprawia, że nie jest to język ze ściśle ustaloną normą literacką. Dodatkowo składa się nań wiele dialektów, często bardzo różniących się od siebie nie tylko pod względem fonetycznym i leksykalnym ale także gramatycznym. Wszystko to jest z jednej strony dużym utrudnieniem w nauce języka, z drugiej - w niej pomaga. Brak ustalonej normy sprawia bowiem, że granica błędu też często jest dość elastyczna. Fakt porozumiewania się w języku kurdyjskim ma dziś dla Kurdów ogromne znaczenie z racji postępującej asymilacji do języków państwowych. Dlatego do znajomości języka ojczystego przywiązują ogromną wagę. Ogromną wagę ma też znajomość ich języka przez obcokrajowców, dlatego może ona bardzo ułatwić kontakty z Kurdami zarówno na Bliskim Wschodzie jak i w Europie.

Literatura:

1.Ronayi Onen, Sami Tan, Mevlut Aykoc, Sadik Varli, "Hinker. Asta Yekemin", Enstituya Kurdi Ya Stenbole, 2011 - podręcznik do praktycznej nauki języka kurdyjskiego dialektu kurmandżi

2. Andrzej Pisowicz, Farhang Muhamad, Andrzej Bartczak. „Gramatyka kurdyjska sorani. Wariant używany w Erbilu”, Kraków 2012

3. Słownik Polsko-Kurdyjski (Sorani), Rebaz Jalal Ahmed, Erbil 2013

4. Kadri Yildirim, Abdurrahman Adak, Hayrullah Acar, Zulkuf Ergun, Ibrahim Bingol, Ramazan Pertev, Kurdi Kurmanci 5, Ankara 2012

5. Ansiklopediya Zzarokan, Apec Forlag, Stockholm 2004

6. Michiel Chyet, Kurdish-English Dictionary, Yale University Press

7. Joanna Bocheńska, Między ciemnością i światłem. O kurdyjskiej tożsamości i literaturze, Kraków 2011

6. Opowieści dengbeżów. Baśnie i bajki kurdyjskie, tłum. J. Bocheńska, Namas 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.