Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Islam

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-M-IND-2-14B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Islam
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Marlewicz
Prowadzący grup: Rohit Wanchoo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student

NFIn2A_W02 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w wybranych subdyscyplinach filologii NF2A_W02++

NFIn2A_W05 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach indianistyki z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych NF2A_W05++

NFIn2A_W06 ma pogłębioną wiedzę o wybranych kierunkach rozwoju i osiągnięciach w ramach subdyscyplin specjalności filologia orientalna-indianistyka NF2A_W06++


Umiejętności

Student

NFIn2A_U07 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy NF2A_U06+++

NFIn2A_U08 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie specjalności filologia orientalna -indianistyka NF2A_U07+++

NFIn2A_U11 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację, z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NF2A_U10+++


Kompetencje

Student

NFIn2A_K01 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego NF2A_K01+++

NFIn2A_K05 ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności i działa na rzecz jego zachowania NF2A_K05+++Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metoda podsumowująca: przeprowadzenie pisemnego testu zaliczeniowego (pytania otwarte i zamknięte)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - odczyt

Metody podające - opis

Metody podające - prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

Obecność na zajęciach: 30 godz. = 1 ECTS

Lektura obowiązującej literatury i praca własna: 30 godz. = 2 ECTS

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Lecture "Islam in India" is an introduction to the specific form of Islam on the Indian subcontinent. It outlines its history and well as the political, social

and cultural impact on India.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Islam in India

1 The advent of Islam in India: Arab conquest of Sindh; raids of Mahmud Gazhnavi and Mohammad Ghori; Prithviraj Chauhan and the Rajputs. The Sultans of Delhi: The Slave dynasty, Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq; the military and revenue system; the Mongol invasions, military expansion and the conquest state.

2 The establishment of the Mughal Empire: The consolidation of empire under Akbar; the forging of alliances with the Rajputs; the Mansabdari and Jagirdari system; the abolition of the Jaziya and policy of tolerance; Ibadat Khana and the Din-I-Ilahi.

3 The Later Mughals: The expansion of Empire in the south; debate on jagirdari and agrarian crisis of Mughal empire; revisionist view of agrarian expansion and merchant capitalist development; the debate on reasons for decline of the empire in the eighteenth century- Aurangzeb’s religious, Deccan and Rajput policies or economic factors.

4 The impact of Islam: The role of conquest, military victory, iconoclastic destruction of temples and religious conversions; the role of poets, scholars and saints like Malik Muhammad Jayasi, Rahim Khan-i-Khanan, Baba Farid and Sheikh Salim Chisti.

5 The elements of synthesis and of a shared Indo-Muslim culture; food, cuisine, music, architecture; the debate on conflict, co-existence, syncretism or living together separately. Role of medieval history in the articulation of the two-nation theory and of composite culture.

6 The eighteenth century and the decentralization of state power: the emergence of regional Muslim kingdoms in Awadh, Hyderabad and Bengal; the relations with the Marathas and the British; revivalist and reformist trends – Shah Waliullah; Tipu Sultan of Mysore and the resistance against British expansion.

7 The Revolt of 1857: The role of Muslim ulema, service gentry and soldiers during the revolt of 1857; the ideology of soldiers and Hindu-Muslim unity; the role of Awadh during the revolt; British hostility after the revolt and Muslim response.

8 The debate on Muslim backwardness: the decline of the service gentry in North India and the rise of the Hindu merchant class; differential response to English education and the Bengali bhadralok prominence in Bengal. The decline of the unity of Urdu-speaking elite in North India and the growing Hindi-Urdu divide.

9 Muslim politics before Khilafat and Non-Cooperation: The fear of majority rule and the demand for separate electorates; Aligarh and Muslim politics before World War I; the Khilafat movement and the role of Pan-Islamism.

10 The emergence of communalism: the Moplah rebellions in Kerala; communal violence and polarization during the 1920s and 1930s in north India. The impact of middle class competition and of agrarian conflicts on communal politics.

11 The Nationalist Muslim leaders: the role of Maulana Abul Kalam Azad, Khan Ghaffar Khan and Asaf Ali; the socialist and radical Muslim leaders like Rafi Ahmad Kidwai and Muzzaffar Ahmad; the emergence of progressive poets like Faiz Ahmad Faiz and the progressive writers movement.

12 The role of the Muslim League: The changes in Muslim League politics after the introduction of Provincial Autonomy in the 1930s; the fear of Congress and Hindu dominance; the struggle of the League to dominate Muslim provinces of Punjab and Bengal; the Pakistan Resolution and the role of Jinnah.

13 The Partition of India and its impact: the mass migrations from both sides of the border in divided Punjab and Bengal; the impact of partition and partition violence on politics in India; the declaration of India as a secular state and legacy of the national movement; the Muslim perception of Gandhi, Nehru, Patel, Bose and Azad.

14 Muslims in post-independence India: minority safeguards and constitutional protection of cultural rights; the changes in the voting pattern and party alignments of Muslims in India; the regional variations in Muslim politics.

15 Political and cultural manifestations of the diversity of Indian Muslim communities: the role of Indian society and culture in shaping Muslim attitudes; the representation of Islam and Muslims in Indian cinema; the influence of Indian nationalism, Pan-Islamism, globalization, liberalism and socialism on Muslims over time.

16 Indo- Muslim culture in India over the centuries and the specificities of Islam in India; the ideals of tolerance and emphasis on communal harmony; the impact of caste system and Hindu religious beliefs on many Muslims communities; religiously informed militancy limited but greater adherence to traditional personal laws than in many Muslim countries;

Literatura: (tylko po angielsku)

ESSENTIAL Readings

1 Eaton, R.M. Essays on Islam and Indian History. New Delhi: Oxford University Press, 2000.

2 Alam M. and S. Subrahmanyam. The Mughal State, 1526-1750s. New Delhi: OUP, 1998.

3 Eaton, Richard, ed. India’s Islamic Traditions. New Delhi: OUP, 2003.

4 Jalal, Ayesha. Self and Sovereignty: Individual and Community in South Asian Islam. Delhi: Oxford University Press, 2000.

5 Hasan, Mushirul and Asim Roy, eds. Living Together Separately: Cultural India in History and Politics. New Delhi: Oxford University Press, 2005

SUGGESTED Readings

1 Habib, I. and T. Raychaudhuri, eds. Cambridge Economic History of India, vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

2 Juneja, M., ed. Architecture in Medieval India: Forms, Contexts, Histories. Delhi: Permanent Black, 2001.

3 Kumar, S. The Emergence of the Delhi Sultanate, 1192-1286. Ranikhet: Permanent Black, 2007.

4 Lorenzen, D.N. Religious Movements in South Asia 600-1800. New Delhi: Oxford University Press, 2004. [Paperback edition, 2005]

5 Alam, M. The Languages of Political Islam in India, c.1200-1800. New Delhi: Permanent Black, 2004.

6 Ali, Athar. Mughal India, Studies in Polity, Ideas, Society & Culture. New Delhi, Oxford University Press, 2006.

7 Eaton, R., M.D Faruqui, D. Gilmartin and S. Kumar, eds. Expanding Frontiers in South Asian and World History: Essays in honour of J.F. Richard. Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

8 Habib, I. The Agrarian System of Mughal India 1556-1707. 2nd revised edn., New Delhi: Oxford University Press, 1999.

9 Khan, I.A. Gunpowder and Firearms: Warfare in Medieval India. New Delhi: Oxford University Press, 2004.

10 Koch, Ebba. Mughal Art and Imperial Ideology: Collected Essays. New Delhi: Oxford University Press,

11 Gilmartin, David. Empire and Islam: Punjab and the Making of Pakistan. California: University of California Press, 1988.

.

12 Hasan, Mushirul. India’s Partition: Process, Strategy and Mobilisation. New Delhi: Oxford University Press, 1993.

13 Seema Alavi, Islam and Healing: Loss and Recovery of an Indo-Muslim Medical Tradition, 1600-1900, Palgrave Macmillan, UK, 2008.

14 Seema Alavi, Muslim Cosmopolitanism in the Age of Empire, Harvard University Press, 2015

15 Rafiuddin Ahmad, The Bengal Muslims, 1871-1906: A Quest for Identity, Oxford University Press, Delhi, 1981.

16 Farzana Shaikh, Community and Consensus in Islam: Muslim Representation in Colonial India, 1860-1947. Paperback edition 2012.

17 Faisal Devji, Muslim Zion: Pakistan as a Political Idea, London, Hurst & Company 2013.

18 Shahid Amin, Conquest and Community: The Afterlife of Warrior Saint Ghazi Miyan, Chicago University Press 2016.

19 Iza Hussin, The Politics of Islamic Law: Local Elites, Colonial Authority, and the Making of the Muslim State. Chicago University Press 2016.

20 Jalal, Ayesha. The Sole Spokesman: Jinnah, the Muslim League and the Demand for Pakistan. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

21 Khan, Yasmin. India at War: The Subcontinent and the Second World War. New York: Oxford University Press, 2015.

22 Nile Green, Islam and the Army in Colonial India: Sepoy Religion in the Service of Empire, Cambridge University Press, 2009.

23 David Gilmartin and Bruce Lawrence (eds) Beyond Turk and Hindu: Rethinking Religious Identities in Islamicate South Asia. Florida University Press 2000.

24 Stephen Dale, Islamic Society on the South Asian Frontier: The Māppiḷas of Malabar, 1498-1922, Clarendon Press, 1980.

25 Ian Henderson Douglas, Abul Kalam Azad: An Intellectual and Religious Biography, Oxford University Press, 1988.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Marlewicz
Prowadzący grup: Rohit Wanchoo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.