Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia Metod Fizycznych Biologii II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-B027.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia Metod Fizycznych Biologii II
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Biofizyka (fiz.med. i biof.molek.), III rok, studia I stopnia - semestr letni, przedmioty obowiązk.
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Dzierżęga
Prowadzący grup: Paweł Dąbczyński, Krzysztof Dzierżęga, Jarosław Koperski, Tadeusz Pałasz, Joanna Raczkowska, Michał Silarski, Marta Targosz-Korecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Głównym celem dydaktycznym Pracowni Metod Fizycznych Biologii jest zapoznanie studentów ze współczesnymi, zaawansowanymi metodami badawczymi stosowanymi w biofizyce i fizyce, a także doskonalenie ich umiejętności doświadczalnych na wszystkich etapach eksperymentu(prawidłowe sformułowanie problemu, przygotowanie planu eksperymentu i przeprowadzenie go zgodnie z regułami sztuki, analiza otrzymanych wyników, wybór optymalnej metody obliczeniowej, dyskusja błędów i niepewności pomiarowych, a także przygotowanie sprawozdania, czyli końcowego opisu wykonanego doświadczenia, który ma charakter publikacji naukowej). Raz do roku organizowana jest dla studentów PMFB otwarta dla gości Studencka Sesja Plakatowa, której celem jest nauka publicznej prezentacji wyników doświadczeń przeprowadzonych w pracowni (studenci poznają reguły przebiegu konferencji naukowej).

Wymagania wstępne:

Warunkiem rozpoczęcia zajęć w Pracowni Metod Fizycznych Biologii jest zaliczenie następujących kursów poprzedzających: Podstawy Fizyki (Mechanika, Kwantowe podstawy budowy materii, Elektromagnetyzm i Optyka, Termodynamika) oraz I Pracownia Fizyczna (cz. 1 i 2). Studenci zobowiązani są dodatkowo do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego ich zdolność (lub niezdolność) do pracy z promieniowaniem jonizującym.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia IPMFB-II jest zrealizowanie 90 godzin pracy laboratoryjnej, przewidzianych harmonogramem w semestrze letnim, a także uzyskanie pozytywnej oceny końcowej na podstawie wszystkich ćwiczeń wykonanych w trakcie zajęć w tym semestrze.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne.

W nauczaniu stosowana jest metoda aktywnego uczenia się >>student centered teaching<<. Studenci dyskutują z prowadzącymi kolejne etapy eksperymentu i, w oparciu o uzyskane informacje, podejmują decyzje dotyczące dalszych etapów doświadczenia i analizy danych. Rola prowadzącego w niektórych przypadkach ogranicza się do roli konsultanta. W przypadku wykonywania ćwiczeń w parach, duży nacisk kładziony jest na współpracę.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.