Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie sieciowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-C123 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie sieciowe
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Informatyka, studia I stopnia, III rok - semestr zimowy i letni, przedmiot do wyboru S
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (w trakcie)

Okres: 2018-02-24 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Palacz
Prowadzący grup: Wojciech Palacz
Strona przedmiotu: http://users.uj.edu.pl/~palacz/edu/201718-PS/index.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W03 posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie algorytmiki, języków i paradygmatów programowania oraz pojęcia składni i semantyki.


K_W04 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, baz danych, inżynierii oprogramowania.


K_W14 posiada wiedzę w zakresie inżynierii oprogramowania, w tym procesów wytwarzania oprogramowania, projektowania (np. wzorce projektowe, analiza i projektowanie obiektowe), narzędzi i środowiska wytwarzania oprogramowania (np. narzędzia do analizy wymagań i modelowania, UML), narzędzi do testowania, wersjonowania, utrzymywania oprogramowania


K_W15 ma wiedzę na temat technologii sieciowych, w tym architektury sieci komputerowych, podstawowych protokołów komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych (np. TCP/IP, trasowanie, model klient-serwer, protokoły kryptograficzne, typy ataków sieciowych, mechanizmy obronne).


K_W16 ma podstawową wiedzę dotyczącą społecznych aspektów informatyki oraz zagadnień etycznych i prawnych związanych z zawodem informatyka (w szczególności odpowiedzialności zawodowej i etycznej, ochrony własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi).


K_U03 potrafi samodzielnie zanalizować prosty problem informatyczny, poczynając od jego precyzyjnego sformułowania i oceny złożoności, poprzez specyfikacje, wskazanie różnych rozwiązań, ocena rozwiązań, aż po szczegóły realizacji.


K_U04 potrafi biegle programować w co najmniej kilku nowoczesnych językach programowania.


K_U05 posiada umiejętność przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, zarówno indywidualnie jak i w pracy zespołowej.


K_U06 posiada umiejętności efektywnego posługiwania się oprogramowaniem istniejącym – systemami operacyjnymi, bazami danych, sieciami komputerowymi.


K_U09 potrafi posługiwać się typowymi narzędziami środowiska programisty.


K_U11 potrafi dbać o bezpieczeństwo danych, systemów komputerowych i sieci; potrafi posługiwać się istniejącymi narzędziami kompresji i szyfrowania danych.


K_U13 potrafi konfigurować proste sieci komputerowe; tworzyć aplikacje typu klient-serwer oraz aplikacje webowe.


K_U16 potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi.


K_U17 umie zanalizować funkcjonalność prostego systemu informatycznego.


K_K01 wykazuje gotowość do tego, aby nieustannie adaptować swoją wiedzę i praktyczne umiejętności do zmian zachodzących w informatyce; rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji.


K_K02 potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu lub uzupełnieniu własnego zrozumienia danego tematu.


K_K03 potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role; rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym.


K_K04 potrafi odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.


K_K05 jest świadom etycznych, prawnych i społecznych aspektów informatyzacji i umie przestrzegać odnoszących się do nich zasad w swojej działalności zawodowej.
Prerekwizyt:

Język C WFAIS.IF-C118.0
Technologie sieciowe LAN WFAIS.IF-C121.0

Wymagania wstępne:

Znajomość języka C i zagadnień sieciowych LAN. Przydatna, aczkolwiek nie wymagana znajomość języka Java.

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie ćwiczeń + egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody programowane - z użyciem komputera

Bilans punktów ECTS:

30 godz. udziału w wykładzie: 1 pkt ETCS

30 godz. zajęć na pracowni komputerowej: 1 pkt ETCS

60 godz. przygotowanie do ćwiczeń: 2 pkt ETCS

60 godz. przygotowanie do egzaminu 2 pkt. ETCS

Razem: 6 pkt ETCS

Literatura:

D.E. Comer, D. L. Stevens „Sieci komputerowe TCP/IP tom 3”, WNT 1997 (Internetworking with TCP/IP vol. III).

W. R. Stevens „UNIX programowanie usług sieciowych”, WNT 1999. (UNIX Network Programming).

R. Scrimger, P. LaSalle, M.Parihar, M. Gupta, C. Leitzke „Biblia TCP/IP”, Helion 2002 (TCP/IP Bible).

http://www.ietf.org/rfc.html

http://www.google.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.