Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

II Pracownia fizyczna (cz.1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-D007.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: II Pracownia fizyczna (cz.1)
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Fizyka doświadczalna, III rok, studia I stopnia - semestr zimowy, przedmioty obowiązkowe
Fizyka teoretyczna, III rok, studia I stopnia - semestr zimowy, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Dzierżęga
Prowadzący grup: Stanisław Baran, Krzysztof Dzierżęga, Leszek Józefowski, Jacek Kołodziej, Jarosław Koperski, Andrzej Magiera, Tadeusz Pałasz, Jakub Rysz, Jacek Zejma
Strona przedmiotu: http://www.2pf.if.uj.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Głównym celem dydaktycznym II Pracowni Fizycznej jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami badawczymi różnych działów fizyki eksperymentalnej, a także doskonalenie ich umiejętności doświadczalnych na wszystkich etapach eksperymentu fizycznego (prawidłowe sformułowanie problemu, przygotowanie planu eksperymentu i przeprowadzenie go zgodnie z regułami sztuki, analiza otrzymanych wyników, wybór optymalnej metody obliczeniowej, dyskusja błędów i niepewności pomiarowych, a także przygotowanie sprawozdania, czyli końcowego opisu wykonanego doświadczenia, który ma charakter publikacji naukowej). Raz do roku organizowana jest w IIPF otwarta dla gości Studencka Sesja Plakatowa, której celem jest nauka publicznej prezentacji wyników doświadczeń przeprowadzonych w pracowni (studenci poznają reguły przebiegu konferencji naukowej).

Wymagania wstępne:

Warunkiem rozpoczęcia zajęć w II Pracowni Fizycznej jest zaliczenie I Pracowni Fizycznej (cz. 1 i 2) oraz znajomość materiału z następujących kursów poprzedzających: Podstawy Fizyki (Mechanika, Budowa Materii, Elektryczność i Magnetyzm, Optyka i Termodynamika). Studenci zobowiązani są dodatkowo do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego ich zdolność (lub niezdolność) do pracy z promieniowaniem jonizującym.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia IIPF (cz.1) jest zrealizowanie 90 godzin pracy laboratoryjnej, przewidzianych harmonogramem w semestrze zimowym (IIPF cz.1), a także uzyskanie pozytywnej oceny końcowej na podstawie wszystkich ćwiczeń wykonanych w trakcie zajęć w tym semestrze.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne.

W nauczaniu stosowana jest metoda aktywnego uczenia się >>student centered teaching<<. Studenci dyskutują z prowadzącymi kolejne etapy eksperymentu i, w oparciu o uzyskane informacje, podejmują decyzje dotyczące dalszych etapów doświadczenia i analizy danych. Rola prowadzącego w pewnych przypadkach ogranicza się do roli konsultanta. W przypadku wykonywania ćwiczeń w parach, duży nacisk kładziony jest na współpracę.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.